Objaśnienia podatkowe w sprawie SLIM VAT – część 1

objaśnienia podatkowe slim vat

Jesteś czynnym podatnikiem VAT? Ten temat na pewno cię zainteresuje.

Od 1 stycznia 2021 roku wprowadzone zostało kilka bardzo ważnych zmian do ustawy o podatku VAT. Ranga wprowadzonych rozwiązań jest na tyle ważna, że Minister Finansów przygotował i wydał objaśnienia podatkowe na ten temat. W dzisiejszej publikacji opiszemy najważniejsze tematy poruszone w przedmiotowym dokumencie.

Ranga objaśnień podatkowych

Nie raz już opisywaliśmy stanowisko Ministra Finansów, jakie zajął w wydanych objaśnieniach podatkowych. Za każdym razem podkreślamy rangę, jaką ma taki dokument. Wyjaśnienia w nim zawarte muszą być respektowane zarówno przez organy podatkowe, jak i przedsiębiorców. Dlatego tak ważna jest ich znajomość i stosowanie w codziennej praktyce.

Jakie problemy zostały rozstrzygnięte w objaśnieniach?

Objaśnienia podatkowe MF z dnia 23 kwietnia 2021 r. odnoszą się do poszczególnych zmian przepisów w pakiecie SLIM VAT, a będą to:

  1. Wydłużenie terminu przy eksporcie z 2 do 6 miesięcy.
  2. Wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco łącznie do 4 okresów rozliczeniowych.
  3. Spójne kursy waluty dla PIT i VAT.
  4. Możliwość odliczenia VAT od niektórych usług noclegowych.
  5. Podwyższenie limitu prezentów o małej wartości z 10 zł do 20 zł.
  6. Brak potwierdzeń odbioru faktur korygujących in minus.
  7. Uregulowane rozliczanie korekt zwiększających podstawę opodatkowania w VAT.

Poniżej zostaną omówione najważniejsze zmiany ze wskazaniem na ich praktyczne aspekty.

Wydłużenie terminu przy eksporcie

Jeżeli przedsiębiorca otrzyma zaliczkę na poczet transakcji eksportowej, po zmianie przepisów, a więc od 1 stycznia 2021 r. ma 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym otrzymał zaliczkę, na dokonanie wywozu towarów, aby mógł zastosować 0% stawkę podatku VAT od zaliczki.

Przykład 1
Przedsiębiorca otrzymał w maju 2021 roku zaliczkę na poczet eksportu towarów. Jeżeli do końca listopada 2021 roku otrzyma dokumenty potwierdzające wywóz towarów, będzie mógł zastosować stawkę 0% VAT do zaliczki otrzymanej w maju 2021 r.

W rozporządzeniu odniesiono się również do pojęcia specyfiki realizacji dostaw, która jest istotna jeżeli dostawa eksportowa byłaby zrealizowana po 6 miesiącach. Pojęcie “specyfiki” może się odnosić zarówno do procesów technologicznych, jak i specyfiki danego towaru lub rynku dostaw. Ciężar udowodnienia, że mamy do czynienia z dostawą specyficzną leży po stronie przedsiębiorcy. Więcej szczegółów na ten temat wraz z przykładami można przeczytać w objaśnieniach.

Wydłużenie terminu do odliczenia VAT na bieżąco

Przedsiębiorcy, którzy wybrali miesięczny sposób rozliczania podatku VAT od 2021 roku mają prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od faktur zakupowych/kosztowych na bieżąco w terminie 4 miesięcy – miesiąc nabycia + trzy kolejne miesiące.

Przykład 2
Przedsiębiorca dokonał zakupu towarów handlowych w miesiącu maju 2021 r. z prawem do odliczenia w tym miesiącu podatku VAT naliczonego. Jeżeli nie odliczy VAT w maju, będzie mógł to zrobić na bieżąco w rozliczeniach za miesiące: czerwiec, lipiec, sierpień. Po tym czasie odliczenie będzie możliwe poprzez złożenie korekty JPK_V7M za miesiąc maj 2021 r.

Spójne kursy walut PIT i VAT

Przy transakcjach wyrażonych w walucie obcej przedsiębiorcy mogą stosować wspólny kurs waluty do przeliczenia. Taka możliwość obejmuje rozliczanie przychodów wyrażonych w walucie obcej w podatku dochodowym i w podatku VAT. Jest możliwe przeliczanie podstawy opodatkowania w VAT według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Jest to opcjonalny sposób, z którego można, ale nie trzeba korzystać. Jeżeli jednak przedsiębiorca dokonana takiego wyboru, to jest on dla niego wiążący co najmniej przez 12 miesięcy od miesiąca, w którym wybrał ten sposób.

Przykład 3
Przedsiębiorca wybrał stosowanie wspólnego kursu waluty w PIT i VAT w miesiącu maju 2021 r. W takim przypadku będzie mógł zrezygnować z tej formy rozliczania począwszy od maja 2022 r.

Decyzja o rezygnacji ze wspólnego kursu waluty w PIT i VAT również jest wiążąca dla przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy. Zarówno przy wyborze, jak i przy rezygnacji nie składa się zawiadomienia do naczelnika urzędu skarbowego w tej sprawie. Wspólnego kursu do przeliczenia w PIT i w VAT nie stosuje się do transakcji WNT, importu usług, czy importu towarów, ponieważ obejmuje jedynie rozliczanie przychodów w PIT.

Możliwość odliczenia VAT od niektórych usług noclegowych

Ustawa o podatku VAT co do zasady nie pozwala na odliczenie VAT naliczonego od usług noclegowych. Od 1 stycznia 2021 roku istnieje jednak wyjątek od tej generalnej zasady. Mianowicie jeżeli doszło do nabycia usługi noclegowej i została przeniesiona na kolejnego nabywcę i doszło do refakturowania usługi, wówczas możliwe jest odliczenie podatku VAT naliczonego. Nie dotyczy to jednak usług nabywanych przez podatników dla bezpośredniej korzyści turysty rozliczanych obligatoryjnie w systemie VAT-marża.

Podwyższenie limitu prezentów o małej wartości z 10 zł do 20 zł

Towary przekazywane przez przedsiębiorcę jednej osobie, dla których jednostkowa wartość przekazywanego towaru nie przekracza równowartości 20 zł (bez podatku VAT) ceny nabycia/kosztu wytworzenia nie podlega opodatkowaniu w VAT, a więc nie nalicza się od nich podatku VAT należnego tak jak od sprzedaży. Są to prezenty tzw. nieewidencjonowane.

Przykład 4
Przedsiębiorca przekazał swoim kontrahentom kalendarze, których jednostkowa cena nabycia wynosiła 19 zł netto. Przekazanie kalendarzy w formie prezentu nie rodzi obowiązku zapłaty podatku VAT, pomimo że przedsiębiorca miał prawo do odliczenia VAT naliczonego od zakupu.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Księgowość Internetowa Księgowość Internetowa Księgowość Internetowa

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość