Powrót

Co można odliczyć od podatku i od dochodu w działalności gospodarczej?

co można odliczyć od podatku

Korzystanie z ulg i odliczeń to sposób na to, jak płacić niższe podatki. Sprawdź, co można odliczyć od podatku i od dochodu, prowadząc działalność gospodarczą. Czy każdy przedsiębiorca może korzystać z ulg?

Zapisz się do naszego newslettera i raz w tygodniu otrzymuj nową wiedzę z zakresu księgowości, biznesu i technologii. Tylko wartościowe informacje.

Korzystanie z ulg i odliczeń to sposób na to, jak płacić niższe podatki. Sprawdź, co można odliczyć od podatku i od dochodu, prowadząc działalność gospodarczą. Czy każdy  może korzystać z ulg? To, czy przedsiębiorca może korzystać z ulg podatkowych, jest uzależnione od wybranej przez niego formy opodatkowania. Skala podatkowa (tzw. zasady ogólne) umożliwia korzystanie ze wszystkich dostępnych ulg i odliczeń. W zeznaniu rocznym PIT 36 można więc odliczyć np. darowizny, ulgę na dzieci, ulgę na działalność badawczo-rozwojową czy ulgę na internet. Pozostałe formy opodatkowania wiążą się z ograniczeniami. Podatek liniowy, ryczałt i karta podatkowa umożliwiają korzystanie tylko z niektórych odliczeń.

Co można odliczyć od podatku?

1. Składki zdrowotne

Kto może je odliczyć:

 • przedsiębiorcy opodatkowani skalą, liniowo, ryczałtem
Składki zdrowotne odejmuje się wprost od podatku, w wysokości 7,75% podstawy wymiaru składki zdrowotnej. Dotyczy to składek zapłaconych w danym roku za siebie i za współpracowników.

Jeśli wysokość składek przekracza podatek, to składki można odliczyć jedynie do wysokości podatku. Jeśli jest się na ryczałcie lub podatku liniowym i ma się dochody z innych żródeł, to nieodliczone w pełni składki zdrowotne można odliczyć w zeznaniu, w którym wykazuje się dochody z innych źródeł, czyli PIT-37 lub PIT-36.

Biuro Rachunkowe – dedykowana księgowa Co można odliczyć od podatku i od dochodu w działalności gospodarczej?

2. 1% podatku dla OPP

Składając roczne zeznanie podatkowe, każdy podatnik może przekazać 1% podatku (lub niższą kwotę) wybranej organizacji pożytku publicznego. Warunkiem jest złożenie deklaracji podatkowej w terminie (możliwe jest też przekazanie podatku na podstawie korekty PIT), a także zapłata należnego podatku. Przekazanie 1% nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi obciążeniami (pod warunkiem, że podatnik nie składa korekty zeznania, w którym zmienia się zobowiązanie podatkowe).

Jeśli rozliczamy się na więcej niż jednym formularzu, to na każdym z nich możemy wskazać inną organizację.

Przeczytaj więcej: 1% podatku dochodowego na rzecz OPP

3. Ulga prorodzinna

Kto może skorzystać z ulgi:

 • podatnicy opodatkowani skalą podatkową

Wysokość ulgi uzależniona jest od liczby wychowywanych dzieci. Przedsiębiorca może ubiegać się o odliczenie ulgi od podatku, a także zwrot niewykorzystanej ulgi (do wysokości zapłaconych w danym roku podatkowym składek ZUS i składki zdrowotnej).

W przypadku posiadania 1 dziecka obowiązuje limit dochodu.

Ulga przysługuje łącznie obojgu rodzicom, rodzicom zastępczym pozostającym w związku małżeńskim lub opiekunom prawnym dziecka. Odliczenie może być zastosowane przez jednego rodziców lub przez oboje, w dowolnych proporcjach.

Księgowość Internetowa – 30 dni za darmo Co można odliczyć od podatku i od dochodu w działalności gospodarczej?

Co można odliczyć od dochodu?

1. Składki na ubezpieczenie społeczne

Kto może je odliczyć:

 • przedsiębiorcy opodatkowani skalą, liniowo, ryczałtem, kartą podatkową

Opłacone składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe) można w całości odliczyć od dochodu, pomniejszając tym samym podatek dochodowy do zapłacenia.

Dotyczy to składek zapłaconych w danym roku za siebie i za współpracowników. Jeśli natomiast chodzi o pracowników, to przedsiębiorca może zaliczyć w koszty składki, które pokrywa jako pracodawca.

Jeśli wysokość składek przekracza dochód, to składki można odliczyć jedynie do wysokości dochodu, pod warunkiem, że są odliczane od dochodu (przedsiębiorca, który wykazuje stratę, księguje je w koszty).

▲ wróć na początek

2. Wpłaty na IKZE

Kto może je odliczyć:

 • przedsiębiorcy opodatkowani skalą, liniowo, ryczałtem

Wpłaty na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego można odliczać od dochodu (skala podatkowa i podatek liniowy) lub przychodu (ryczałt), maksymalnie do wysokości limitu dopuszczalnych wpłat w danym roku kalendarzowym, tj. 5.115,60 zł w 2017 r.

Program do faktur – Darmowe konto Co można odliczyć od podatku i od dochodu w działalności gospodarczej?

3. Darowizny

Kto może je odliczyć:

 • przedsiębiorcy opodatkowani skalą, liniowo, ryczałtem
Przedsiębiorca może odliczyć darowizny kościelne, darowizny na organizacje społeczne, darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze kościoła i kościelnych osób prawnych oraz krwiodawstwo, pod warunkiem, że dokonał ich w danym roku oraz:
 • nie otrzymał za nie zwrotu (w jakiejkolwiek formie),
 • nie uznał ich jako koszt uzyskania przychodów,
 • nie odliczył ich wcześniej od przychodu.

Darowizny nie muszą być przekazywane w formie pieniężnej. Suma darowizn nie może jednak przekroczyć 6% uzyskanego w danym roku dochodu. Wyjątek stanowią darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze kościoła i kościelnych osób prawnych – tutaj wartość darowizny nie może przekroczyć dochodu.

4. Strata podatkowa

Kto może ją odliczyć:

 • przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych i liniowo

Jeśli przedsiębiorca wykaże stratę, to może ją odliczyć od dochodu. Ma na to 5 lat – po tym czasie ulega ona przedawnieniu. W ciągu roku można odliczyć maksymalnie 50% straty. Dodatkowo, strata może pomniejszać dochody tylko z tego źródła, z którego ją poniesiono.

Przedsiębiorca, jeśli chce, nie musi rozliczać straty na koniec roku. Może to robić na bieżąco, w trakcie roku podatkowego.

Jak płacić niższe podatki?

▲ wróć na początek

5. Ulgi

Ulga na Internet

Kto może odliczyć:

 • przedsiębiorcy opodatkowani skalą i ryczałtem

Ulgę można odliczyć od podatku w dwóch kolejnych latach, pod warunkiem, że z ulgi nie korzystano już wcześniej. Warunkiem odliczenia jest faktura wystawiona na osobę, która odlicza ulgę, a także dowody opłaty. Przedsiębiorca może odliczyć wydatki poniesione jedynie na samo korzystanie z internetu (nie odliczamy wydatków na instalację, aktywację czy serwis), obowiązuje też limit: do 760 zł w danym roku podatkowym/osobę.

Uwaga! Jeśli opłaty za Internet były wliczane w koszty prowadzenia działalności, to nie można odliczyć ich od dochodu.

Ulga rehabilitacyjna

Z ulgi mogą skorzystać:

 • niepełnosprawni (warunkiem jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności, a w niektórych przypadkach o I lub II grupie inwalidzkiej) oraz opiekunowie, na których utrzymaniu są osoby niepełnosprawne, pod warunkiem pokrewieństwa i tego, że dochody osoby niepełnosprawnej nie przekraczają 9 120 zł w danym roku podatkowym.

Wydatki na cele rehabilitacyjne lub związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych (np. pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, opieka pielęgniarska, adaptacja i wyposażenie mieszkania, leki) można odliczyć od dochodu, pod warunkiem, że nie zostały w całości sfinansowane ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Jeśli wydatki były sfinansowane częściowo, odliczyć można różnicę pomiędzy kwotą wydatku a kwotą dofinansowania.

Niektóre wydatki można odliczać tylko do pewnej kwoty, np. wydatki na samochód do kwoty 2.280 zł, a leki w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą zapłaconą w danym miesiącu a kwotą 100 zł.

Wydatki na sprzęt rehabilitacyjny czy leki muszą być udokumentowane fakturą. W przypadku samochodu konieczny jest akt własności lub współwłasności oraz skierowanie na zabiegi.

Ulga na działalność badawczo-rozwojową

Z ulgi mogą skorzystać:

 • przedsiębiorcy opodatkowani skalą i liniowo

Ulga na działalność badawczo-rozwojową dotyczy kosztów uzyskania przychodów, które zostały poniesione na badania naukowe lub prace rozwojowe podejmowane w sposób systematyczny w celu zwiększenia wiedzy lub wykorzystania jej do tworzenia nowych zastosowań.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty. Przedsiębiorca może odliczyć od podatku od 10% do 30% kosztów, pod warunkiem, że nie zostały zwrócone w jakiejkolwiek formie (np. dotacji), a działalność nie była w danym roku prowadzona na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub na podstawie zwolnienia.

Jeśli w danym roku dochód przedsiębiorcy jest niższy niż kwota możliwych odliczeń, to odliczenia w pozostałej kwocie dokonuje się w zeznaniach za trzy lata podatkowe następujące po roku, za który przysługiwało odliczenie.

▲ wróć na początek
UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.
Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

Twój znajomy zakłada firmę Blog banner
Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Ikona - wygodnie

Nowoczesna

Ikona - rzetelnie

Rzetelna

Ikona - księgowość

Księgowość