Otrzymanie i zwrot świadczenia postojowego

zwrot świadczenia postojowego

Otrzymałeś wypłatę świadczenia postojowego? Sprawdź jakie masz obowiązki w przypadku konieczności zwrotu.

Wypłacane przez ZUS świadczenie postojowe ma zrekompensować utratę dochodów spowodowana pandemią COVID-19. O takie świadczenie mogą się ubiegać zarówno osoby prowadzące działalność gospodarczą jak również zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych.

Warunki wypłaty świadczenia postojowego

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą musi być spełniony warunek spadku przychodu uzyskanego w miesiącu przed miesiącem, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe o co najmniej 15% od przychodu z miesiąca poprzedzającego. Składając wniosek w miesiącu sierpniu należy wykazać spadek przychodów o co najmniej 15% osiągniętych w lipcu w stosunku do miesiąca czerwca.

W przypadku osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne (umowa zlecenie, o dzieło, agencyjna) jeśli umowa nie doszła do skutku lub nastąpiło ograniczenie jej realizacji, a przychód zleceniobiorcy w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie może być wyższy niż 15 994,41 zł, można złożyć wniosek o wypłatę świadczenia postojowego. Kwota ograniczenia jest obliczana na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, które jest podawane w Komunikacie Prezesa GUS, do wyliczeń przyjmuje się 300% wynagrodzenia. Wskazana kwota 15 994,41 zł została obliczona na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z I kwartału 2020 r.

Zarówno w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, jak i zleceniobiorców wypłata świadczenia postojowego może być dokonywana maksymalnie przez okres 3 miesięcy. Wnioski o świadczenia postojowe można składać jeszcze przez 3 miesiące od zakończenia stanu epidemii.

Czy wypłata świadczenia postojowego jest opodatkowana?

Świadczenie postojowe nie jest ani opodatkowane, ani oskładkowane, ma charakter socjalny i stanowi szeroko rozumiane wsparcie dla samozatrudnionych w okresie pandemii. Wypłata świadczenia postojowego na mocy zmiany przepisów w podatku dochodowym od osób fizycznych korzysta ze zwolnienia od podatku. Nie ma więc obowiązku wykazywania otrzymanych środków po stronie przychodów w PKPiR czy też w ewidencji przychodów u ryczałtowca przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Takiego obowiązku nie będą mieli również zleceniobiorcy, nie wykażą przychodów w zeznaniu rocznym.

Czy wydatki sfinansowane ze środków świadczenia postojowego mogą stanowić koszty?

Charakter socjalny świadczenia oznacza, że środki z niego mogą być wydatkowane na różne cele, nie tylko związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Tym bardziej że o świadczenie postojowe mogą się ubiegać zarówno przedsiębiorcy, jak i zleceniobiorcy. W ustawie o podatku dochodowym w art. 23 wymienione zostały wydatki, których nie można uznać za koszty uzyskania przychodów. Wydatki opłacone środkami ze świadczenia postojowego nie znalazły się w katalogu wyłączeniowym. W związku z tym mogą stanowić koszty uzyskania przychodów na zasadach ogólnych, jednak musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy poniesionym wydatkiem a osiągniętym przychodem.

Zwrot świadczenia postojowego – kiedy jest konieczny i jak go rozliczyć

Zgodnie z przepisami zwrot świadczenia postojowego może mieć miejsce w następujących sytuacjach:

  1. przyznanie lub wypłacenie świadczenia postojowego na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą świadczenie lub odpowiednio zleceniodawcę lub zamawiającego.
  2. Wypłacenie świadczenia postojowego osobie innej niż osoba uprawniona, z przyczyn niezależnych od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W takiej sytuacji osoba, która nienależnie otrzymała wypłatę świadczenia postojowego ma obowiązek do jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, w wysokości i na zasadach określonych przepisami prawa cywilnego.

Odsetki są naliczane od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty świadczenia postojowego do dnia zwrotu. Kwota nienależnie pobranego świadczenia postojowego ustalona prawomocną decyzją oraz kwoty odsetek i kosztów upomnienia ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat, licząc od dnia, w którym decyzja o ustaleniu i zwrocie nienależnie pobranego świadczenia stała się prawomocna.

Przeczytaj również: Objaśnienia Ministerstwa Finansów w sprawie preferencji w PIT w związku z COVID-19 cz.1.
▲ wróć na początek  
UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disqus. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disqus zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disqus. O szczegółach przetwarzania danych przez Disqus dowiesz się ze strony.
Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Biuro Rachunkowe Biuro Rachunkowe Biuro Rachunkowe

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość