Blog ifirma.pl

Transakcje gotówkowe – zmiana limitu od 1 stycznia 2017 r.

|
Od 1 stycznia 2017 r. limit płatności gotówkowych ulegnie obniżeniu z 15 tys. euro do 15 tys. złotych.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Zmiana limitu od 1 stycznia 2017 r. jeśli chodzi o transakcje gotówkowe. Ich kwota  ulegnie obniżeniu z 15 tys. euro do 15 tys. złotych.

Najważniejsze informacje

 1. Transakcje na kwoty od 15 000 zł zawarte od 1 stycznia 2017 r. muszą być opłacone za pośrednictwem rachunku płatniczego. Dotyczy to transakcji pomiędzy przedsiębiorcami (zarówno krajowymi jak i zagranicznymi).
 2. Za niezastosowanie się do w/w przepisu karany jest kupujący – odbiera mu się prawo do zaliczenia w koszty podatkowe wydatku w tej części w jakiej był zapłacony bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Transakcje gotówkowe – zmiany od 1 stycznia 2017 r.

Nowy przepis będzie brzmiał następująco:

Biuro Rachunkowe – dedykowana księgowa

Warto tu zwrócić uwagę na 3 kwestie:

1. Najważniejsza zmiana- od 1 stycznia 2017 r. limit płatności gotówkowych w transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami ulegnie obniżeniu z 15 tys. euro do 15 tys. złotych.

Limit dotyczy kwoty transakcji, a nie pojedynczej płatności. Oznacza to, że jeśli płatność jest ratalna, to sposób płatności powinien być zależny od wysokości łącznej sumy transakcji. Sprawdzając czy został przekroczony próg 15 000 zł, należy wziąć pod uwagę kwotę brutto. Powyższy limit dotyczy zarówno transakcji krajowych, jak i zagranicznych.

▲ wróć na początek

2. Rachunek płatniczy przedsiębiorcy.

Zgodnie z art. 2 pkt 25 ustawy o usługach płatniczych rachunek płatniczy to rachunek prowadzony dla jednego lub większej liczby użytkowników służący do wykonywania transakcji płatniczych, przy czym przez rachunek płatniczy rozumie się także rachunek bankowy oraz rachunek członka spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, jeżeli rachunki te służą do wykonywania transakcji płatniczych.

Ministerstwo Finansów wyjaśniło, iż w przypadku płatności, które odbywają się za pomocą instrumentów płatniczych, związanych z rachunkami płatniczymi, w tym m.in. kart płatniczych, jak również płatności dokonywanych poprzez systemy pośredniczące w płatnościach, takie jak PayPal, PayU itp., będzie spełniony wymóg dokonania ich za pośrednictwem rachunku płatniczego.

Nowe przepisy, wprowadzające powyższe ograniczenia, nie dotyczą metod regulowania wzajemnych zobowiązań: kompensaty i barteru, nie mamy tu bowiem do czynienia z „płatnościami”.

3. Kurs waluty

Zmianie ulegnie również kurs przyjęty do przeliczenia walut obcych.

Transakcje w walutach obcych przeliczane będą na złote według kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Księgowość Internetowa – 30 dni za darmo

Konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem limitu

Przedsiębiorca, który nie będzie przestrzegał nowego limitu i dokona płatności gotówką za transakcję o wartości powyżej 15 tysięcy złotych, nie będzie mógł takiego wydatku zaliczyć do kosztów prowadzonej działalności gospodarczej.

Jeśli najpierw zostanie zaliczona do kosztów pełna kwota transakcji powyżej 15 tys. zł, a następnie płatność zostanie dokonana gotówką, to przedsiębiorcy zmniejszą koszty uzyskania przychodów bądź zwiększą przychody – w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów. Operację wykonywać będą w miesiącu, w którym zostanie dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Zgodnie z art. 22p ustęp 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powyższe przepisy będzie się stosowało również w przypadku:

 1. nabycia lub wytworzenia środków trwałych albo nabycia wartości niematerialnych i prawnych,
 2. dokonania płatności:
   a. po likwidacji pozarolniczej działalności gospodarczej,
  • b. po zmianie formy opodatkowania na zryczałtowaną formę opodatkowania określoną w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym albo w ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym,

– z tym że zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów lub zwiększenie przychodów następuje za rok podatkowy, w którym nastąpiła likwidacja tej działalności, albo za rok podatkowy poprzedzający rok podatkowy, w którym nastąpiła zmiana formy opodatkowania”.

Przykład 1.

W styczniu 2017 został zakupiony w Niemczech środek trwały – samochód osobowy o wartości ponad 15 000 zł ( a to tylko niecałe 3,5 tys EURO) i płatność została dokonana gotówką również w styczniu.

W styczniu wprowadzamy pojazd do ewidencji środków trwałych (jeśli pojazd jest kompletny i zdatny do użytku), ale odpisy amortyzacyjne nie będą stanowiły kosztu uzyskania przychodu ponieważ płatność została dokonana gotówką.

Program do faktur – Darmowe konto
Przykład 2.

W styczniu został zakupiony towar handlowy w hurtowni, za który została dokonana płatność w 2 transzach. Pierwsza przelewem 10 000 zł w styczniu, druga gotówką w lutym 8500 zł.

W styczniu wprowadzamy całą wartość z faktury w koszty (zgodnie z jej datą wystawienia).

W lutym należy zmniejszyć koszty (lub w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów zwiększyć przychody) o kwotę 8500 zł ze względu na łączną wartość transakcji ponad 15 000 zł i płatność gotówką przy drugiej transzy.

▲ wróć na początek
Przykład 3.

Zakup maszyny od firmy w grudniu. Faktura wystawiona w grudniu i zaliczona w koszty w grudniu, a płatność dokonana w styczniu gotówką w wysokości 20 000 Euro. Mają tu zastosowanie przepisy przejściowe. Nie trzeba korygować kosztów.

Nowe przepisy związane z korektą kosztów nie mają zastosowania w odniesieniu do płatności dotyczących kosztów zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów przed dniem 1 stycznia 2017 r.

Konsekwencje – podatek VAT

Obniżenie od 1 stycznia 2017 r. limitu dozwolonych płatności gotówkowych w transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami będzie miało wpływ również na podatek od towarów i usług.

Art. 87 ust. 1 pkt. 6 ustawy o podatku od towarów i usług uzależniają możliwość odzyskania różnicy podatku naliczonego nad należnym w przyspieszonym 25-dniowym terminie od tego, czy faktury dokumentujące należności zostały w całości zapłacone z uwzględnieniem art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. A więc w przypadku nieprzestrzegania powyższego limitu, zwrot w przyspieszonym terminie będzie niemożliwy.

Sytuacje wymagające ostrożności:

 • zakup samochodu w komisie jeżeli chcemy kupić używany samochód w komisie krajowym lub zagranicznym a płatność przelewem jest trudna do zrealizowania z przyczyn logistycznych to należy się zastanowić czy nie dokonać zakupu prywatnego, którego limit płatności gotówkowych nie dotyczy. Tak zakupiony samochód można później przekazać do firmy bez negatywnych konsekwencji podatkowych. Opisany mechanizm dotyczy wyłącznie zakupu na fakturę VAT-marża (na której nie ma wykazanego podatku VAT i tym samym kupujący nie może go odliczyć). Jeżeli sprzedawca wystawia fakturę z naliczonym podatkiem VAT, to musi być ona wystawiona na firmę, bo tylko wówczas kupujący uzyska prawo do odliczenia podatku VAT,
 • raty przy zakupie na raty należy zwrócić uwagę na na wartość brutto całego zamówienia i jeżeli przekracza ona 15.000 zł (brutto) to wszystkich wpłat należy dokonywać za pośrednictwem rachunku płatniczego,
 • zaliczki jeżeli wartość całości zamówienia przekracza 15 000 zł (brutto) to zaliczka również musi być zapłacona za pośrednictwem rachunku płatniczego.

▲ wróć na początek

Zapoznaj się również z najnowszym artykułem:

Rozliczanie kosztów przy transakcjach powyżej 15.000 zł po 1 stycznia 2020 roku.

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.

Autor ifirma.pl

Monika Kobylak

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Komentarze czytelników
  1. 16 listopada 2020 o 11:35
   Andriej Walujew

   Jest to nieuczciwe zagranie wobec podatników. W takim przypadku sprzedający powinien być zwolniony z konieczności zapłaty podatku dochodowego skoro kupujący nie ma prawa wliczyć transakcji w koszty. Państwo traktuje przedsiębiorców z góry jak oszustów i przestępców. Każda kolejna ustawa tworzona jest, by dokręcać śrubę przedsiębiorcom. Nawet okupant w czasie wojny nie traktował zaradnych i myślących Polaków jak teraz rząd… Ojczyzna to fikcja… Ojczyzna dawała zawsze chleb a nie zabierała… Coraz większa pazerność Państwa skończy się kiedyś przewrotem. Znów będą rozbiory…

  2. 21 lutego 2021 o 21:17
   Józef

   Dobrywieczór czy zakupioną urzywana część od osoby prywatnej Tzw. Kaufetrag na sumę 11500 Euro jest to część maszyny która była częściowo złomowana czy zakup na firmę gotówkowy pozbawi mnie zaksięgowania jako środek trwały i podwyższeniu wartości amortyzacji

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie

  Ułatwienia dla e‑commerce

  Wygodne integracje
  Wygodne integracje

  Program do faktur IFIRMA w prosty sposób zintegrujesz z Allegro i popularnymi platformami e‑commerce jak Shoper, WooCommerce czy PrestaShop.

  Sprawdź wszystkie integracje →

  Wygodne integracje
  Płatności w jednym miejscu

  ifirma.pl łączy się z urządzeniami fiskalnymi, pozwala na eksport przelewów do banku i zatwierdzanie ich jednym kodem, co znacznie usprawnia codzienną pracę i samodzielne księgowanie.

  Wygodne integracje
  Łatwe generowanie faktur

  Dzięki integracji z bazą GUS ułatwiamy też wystawianie faktur – wystarczy, że wpiszesz NIP kontrahenta, a reszta danych uzupełni się automatycznie.

  allegro integracja ecommerce
  woocommerce integracja ecommerce
  shoper integracja ecommerce
  prestashop integracja ecommerce
  shoplo integracja ecommerce
  magento integracja ecommerce