Własna firma na studiach – co musisz wiedzieć?

Czy studentom prowadzącym działalność gospodarczą przysługują ulgi? Co student może wliczyć w koszta prowadzenia firmy?

Ponieważ posiadanie dyplomu uczelni wyższej nie zawsze gwarantuje pracę, coraz więcej studentów decyduje się na zdobywanie doświadczenia zawodowego już w trakcie studiów. Jednak nie tak łatwo jest dziś znaleźć pracę, która gwarantowałaby odpowiednie zarobki oraz elastyczny grafik, dlatego – jak pokazują badania – rośnie liczba żaków planujących założenie własnego biznesu.

 

Co na start?

Przedsiębiorczy studenci mogą skorzystać z pomocy Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości oraz Aniołów Biznesu. Studenci dzienni zazwyczaj nie mogą liczyć na dofinansowanie z PUP-u, ponieważ nie mają możliwości zarejestrowania się w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne. Z szansy na dofinansowanie z urzędu pracy mogą natomiast skorzystać studenci zaoczni, jednak dopiero trzy miesiące po zarejestrowaniu działalności. Kwota dotacji wynosi od czterokrotności po sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia i jest bezzwrotna pod warunkiem, że firma studenta będzie działać na rynku przez minimum rok.
Studenci zaoczni i dzienni, którzy nie prowadzili firmy przez ostatnie dwanaście miesięcy, mogą starać się też o dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości do 40 tysięcy złotych na osobę.

 

Firma na studiach, a mniejsze składki

Studenci prowadzący własną firmę nie są zwolnieni z obowiązku opłacania składki na ZUS. Poza składką na ZUS są zobowiązani opłacać także składkę na ubezpieczenia rentowe, emerytalne, wypadkowe i zdrowotne. Jedyną składką, o której płaceniu student może samodzielnie zdecydować, jest składka chorobowa.

Jednak mimo tego, że studenci prowadzący pierwszą działalność gospodarczą nie są zwolnieni z obowiązku opłacania składki na ZUS, to mają prawo do tak zwanego „małego ZUSu”, czyli możliwości płacenia mniejszych składek przez 24 miesiące.

 

Jakie wydatki student może wliczyć w koszta firmy?

Student może wliczyć czesne w koszty firmy – ale tylko wtedy, jeśli rozpoczął edukację już po założeniu działalności, a nie przed. Sam kierunek studiów musi też być związany z branżą, w której działa. Fiskus podważy więc wliczenie w koszty prowadzenia firmy czesnego za studia polonistyczne, jeśli przedsiębiorca prowadzi studio graficzne. Kierunki takie jak finanse i rachunkowość, marketing czy zarządzanie nie powinny budzić wątpliwości fiskusa, jednak przedsiębiorca powinien mieć dobre argumenty za tym, że studia te rzeczywiście służyły rozwojowi i prowadzeniu firmy. Jeśli już więc zdecyduje się na wliczanie wydatków na studia w koszta firmy, może też przy okazji rozliczyć wydatki na dojazd na uczelnię i materiały edukacyjne (podręczniki, prasa i literatura branżowa).

Podobnie jest z kursami językowymi. Student może wliczyć je w koszta prowadzenia działalności, o ile posiada dowody (np. umowa z zagranicznym kontrahentem) na to, że nauka danego języka obcego faktycznie służyła rozwojowi dzialalności gospodarczej.

W każdym z tych przypadków przedsiębiorca powinien posiadać odpowiedni rachunek lub fakturę.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK