Własna firma na studiach – co musisz wiedzieć?

Czy studentom prowadzącym działalność gospodarczą przysługują ulgi? Co student może wliczyć w koszta prowadzenia firmy? Ponieważ trudno dziś znaleźć pracę, która gwarantowałaby odpowiednie zarobki oraz elastyczny grafik, dlatego – jak pokazują badania – rośnie liczba żaków planujących założenie własnego biznesu. Nawet posiadanie dyplomu uczelni wyższej nie zawsze gwarantuje pracy. Dlatego oraz więcej studentów decyduje się na zdobywanie doświadczenia zawodowego już w trakcie studiów.

Własna firma na studiach co na start?

Przedsiębiorczy studenci mogą skorzystać z pomocy Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości oraz Aniołów Biznesu. Studenci dzienni zazwyczaj nie mogą liczyć na dofinansowanie z PUP-u, ponieważ nie mają możliwości zarejestrowania się w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne. Z szansy na dofinansowanie z urzędu pracy mogą natomiast skorzystać studenci zaoczni, jednak dopiero trzy miesiące po zarejestrowaniu działalności. Kwota dotacji wynosi od czterokrotności po sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia. Jest również bezzwrotna pod warunkiem, że firma studenta będzie działać na rynku przez minimum rok. Studenci zaoczni i dzienni, którzy nie prowadzili firmy przez ostatnie dwanaście miesięcy, mogą starać się też o dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości do 40 tysięcy złotych na osobę.

Firma na studiach, a mniejsze składki

Studenci prowadzący własną firmę nie są zwolnieni z obowiązku opłacania składki na ZUS. Poza składką na ZUS są zobowiązani opłacać także składkę na ubezpieczenia rentowe, emerytalne, wypadkowe i zdrowotne. Jedyną składką, o której płaceniu student może samodzielnie zdecydować, jest składka chorobowa.

Studenci prowadzący pierwszą działalność gospodarczą nie są zwolnieni z obowiązku opłacania składki na ZUS. Mają jednak prawo do tak zwanego „małego ZUSu”, czyli możliwości płacenia mniejszych składek przez 24 miesiące. Przeczytaj więcej na ten temat.

Jakie wydatki student może wliczyć w koszta firmy?

Student może wliczyć czesne w koszty firmy – ale tylko wtedy, jeśli rozpoczął edukację już po założeniu działalności, a nie przed. Sam kierunek studiów musi też być związany z branżą, w której działa. Fiskus podważy więc wliczenie w koszty prowadzenia firmy czesnego za studia polonistyczne, jeśli przedsiębiorca prowadzi studio graficzne. Kierunki takie jak finanse i rachunkowość, marketing czy zarządzanie nie powinny budzić wątpliwości fiskusa. Jednak przedsiębiorca powinien mieć dobre argumenty za tym, że studia te rzeczywiście służyły rozwojowi i prowadzeniu firmy. Jeśli już więc zdecyduje się na wliczanie wydatków na studia w koszta, może też rozliczyć wydatki na dojazd na uczelnię. Wliczyć można również koszt materiałów edukacyjnych takich jak:podręczniki, prasa i literatura branżowa.

Podobnie jest z kursami językowymi – student może wliczyć je w koszta prowadzenia działalności. Musi posiadać jednak dowody (np. umowa z zagranicznym kontrahentem) na to, że nauka danego języka obcego faktycznie służyła rozwojowi działalności gospodarczej.

W każdym z tych przypadków przedsiębiorca powinien posiadać odpowiedni rachunek lub fakturę.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK