Blog ifirma.pl

Wykorzystaj emerytalne konto IKZE by optymalizować bieżące podatki

|
|
6 minut czytania
Konto IKZE jest doskonałym sposobem na oszczędzanie na emeryturę połączone z optymalizacją podatkową. Odkładanie co miesiąc równowartości ok. 400 zł pozwala obniżyć płacone podatki o ok. 850 zł rocznie, a ponadto, dzięki działaniu procentu składanego, pozwala na zgromadzenie małej fortuny, do wykorzystania na emeryturze.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl
Konto IKZE jest doskonałym sposobem na oszczędzanie na emeryturę połączone z optymalizacją podatkową. Odkładanie co miesiąc równowartości ok. 400 zł pozwala obniżyć płacone podatki o ok. 850 zł rocznie, a ponadto, dzięki działaniu procentu składanego, pozwala na zgromadzenie małej fortuny, do wykorzystania na emeryturze.  Nigdy nie jest za wcześnie, żeby zatroszczyć się o przyszłość. Jako osobę fizyczną i inwestora interesują mnie sposoby na zabezpieczenie finansowej przyszłości sobie i rodzinie. Jednocześnie jako przedsiębiorca muszę mieć na uwadze kwestie finansowe i podatkowe, gdyż wysokość zobowiązań publicznoprawnych ma wielkie znaczenie z punktu widzenia każdej firmy. Od pewnego czasu istnieje jednak rozwiązanie pozwalające na łączenie tych dwóch elementów naszego finansowego życia. Jest nim Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, zwane inaczej IKZE. To właśnie dzięki niemu oszczędzam na emeryturę, inwestuję i jednocześnie pomniejszam podatki, które muszę każdego roku odprowadzać do mojego urzędu skarbowego.

Jak działa IKZE i do kogo jest skierowane?

Rozwiązanie to jest dostępne dla wszystkich osób, którym przysługują ulgi i odliczenia podatkowe. Mogą więc z niego korzystać wszystkie osoby uzyskujące dochody, również z pracy na etacie czy umowach cywilnoprawnych. Ulgą nie są objęci tylko przedsiębiorcy nie posiadający możliwości dokonywania odliczeń, np. rozliczający się podatkiem liniowym. IKZE jest jednym z rozwiązań prawnych mieszczących się w ramach tzw. trzeciego filaru emerytalnego. Jest to wiec dobrowolna forma oszczędzania na emeryturę i skorzystanie z tej możliwości jest suwerenną decyzją każdego z nas. Jednak ustawodawca, chcąc skłonić obywateli do zabezpieczania swojej przyszłości, przewidział określone ulgi i preferencje, mające zachęcić nas do zatroszczenia się o finanse na emeryturze.

Jakie są rodzaje kont IKZE?

Konto IKZE możemy założyć w kilku różnych instytucjach:
 • jako rachunek oszczędnościowy prowadzony przez bank,
 • jako konto funduszowe prowadzone przez Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych,
 • jako ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym,
 • jako rachunek maklerski prowadzony przez biuro maklerskie.
Niezależnie od wybranej instytucji, możemy mieć tylko jedno konto IKZE. Widzimy więc, że mamy możliwość wybrania bardziej lub mniej agresywnego podejścia do oszczędzania na emeryturę. Osoby preferujące spokojne odkładanie mogą wybrać konto oszczędnościowe w banku, które jednak nie da nam wysokiej stopy zwrotu. Z drugiej strony ja jako inwestor wybrałem oczywiście rachunek maklerski, gdzie mam pełnię możliwości w zakresie samodzielnego zarządzania swoimi inwestycjami. Wiąże się z tym o wiele większe ryzyko, ale i potencjalne zyski są dużo wyższe. Każdy znajdzie tu odpowiednią propozycję.

Ulga podatkowa dzięki oszczędzaniu na emeryturę

Zachętą do samodzielnego zatroszczenia się o swoją emeryturę jest ulga podatkowa, z której możemy skorzystać. Wpłacona przez nas w danym roku na IKZE kwota pomniejsza kwotę dochodu wykazywaną w PIT-36 i PIT-37, a więc z działalności gospodarczej i z pracy na etacie. Oznacza to, że o tyle mniejszy jest nasz dochód, a co za tym idzie, pomniejszeniu ulega również płacony przez nas podatek. Zanim omówimy to na przykładzie, należy wskazać, że ustawodawca ograniczył kwotę, którą można wpłacić w danym roku na konto IKZE. Początkowo jej wysokość obliczana była w stosunkowo skomplikowany sposób, lecz obecnie jest już uproszczona i stanowi 1,2-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na dany rok. W roku bieżącym jest to kwota 4 750,80 zł. Z jednej strony nie jest to wielka suma (niecałe 400 zł miesięcznie), ale to właśnie grupa mniej zamożnych osób może mieć problemy finansowe po zakończeniu aktywności zawodowej. Zapewne dlatego nie ustanowiono wyższego limitu. Inaczej IKZE byłoby w zbyt dużym stopniu wykorzystywane do optymalizacji podatkowej przez osoby, które na brak pieniędzy nie cierpią. Sumę wpłat na IKZE za dany roku wykazujemy w deklaracji PIT-0, załączanej do rocznego zeznania podatkowego. Wpłacona kwota pomniejsza nam roczny dochód, co z kolei przekłada się na niższy podatek dochodowy, który zobowiązani jesteśmy zapłacić. Przyjmując wariant podatku 18-procentowego i maksymalną wpłatę na IKZE, pomniejszamy należny podatek o kwotę 855,14 zł. O tyle nasze zobowiązanie finansowe jest niższe lub też tyle dostajemy w postaci zwrotu nadpłaty. Co ważne, ulga ta możliwa jest do połączenia z naszą działalnością gospodarczą, o ile wybraliśmy odpowiedni sposób rozliczania się z podatku dochodowego.

Wypłata środków z konta IKZE

IKZE ma charakter emerytalny, a więc ustawodawca uzależnił możliwość pełnego wykorzystania możliwości konta od osiągnięcia wieku emerytalnego. Nie chodzi przecież o to (z punktu widzenia państwa), abyśmy płacili mniejsze podatki, ale żebyśmy posiadali większe środki finansowe na starość, przez co będziemy stanowili mniejsze obciążenie dla budżetu. Dlatego też wypłata zgromadzonych środków nie powinna następować przed osiągnięciem 65 roku życia. Co ważne, jest to sztywna data i nie jest uzależniona od indywidualnie nabywanych uprawnień emerytalnych. Ponadto, aby móc skorzystać z wypłaty środków na preferencyjnych warunkach, wpłaty na IKZE muszą być dokonywane w co najmniej 5 latach kalendarzowych. Od wypłaconych w ten sposób oszczędności pobierany jest ryczałtowy podatek w wysokości 10%. W rezultacie nasza korzyść podatkowa wynosi 8% jeśli znajdujemy się w niższym progu podatkowym i aż 22%, jeśli w wyższym. Różne sytuacje życiowe mogą spowodować konieczność wcześniejszej wypłaty zgromadzonych środków. Taka ewentualność również została przewidziana, tyle tylko, że wypłacana suma podwyższa nasz dochód, co oznacza, że zmuszeni będziemy zapłacić podatek, którego wcześniej, przy wpłatach, uniknęliśmy.

Zwolnienie z podatku Belki kusi inwestorów

Wyłączając IKZE prowadzone w formie konta oszczędnościowego, pozostałe rodzaje posiadają charakter inwestycyjny. Wiąże się to z możliwością osiągania wysokich stóp zwrotu, o ile podejmujemy trafne decyzje inwestycyjne. Posiadając zwykłe rachunki, bylibyśmy zobowiązani do zapłacenia 19% podatku od zysków kapitałowych, który pomniejsza finalny rezultat naszych działań. W przypadku konta IKZE również i ten podatek został zniesiony, co przekłada się na uzyskiwanie wyższej stopy zwrotu i możliwość dysponowania większym kapitałem. Tę opcję szczególnie docenią osoby zainteresowane aktywnym działaniem na rynkach finansowych.

Ile można zyskać odkładając w ten sposób?

Jako początkujący przedsiębiorca, staram się rozsądnie myśleć o finansach tak prywatnych, jak i firmowych. Dokonanie maksymalnej wpłaty na IKZE w roku 2015 jest absolutnym priorytetem, a otrzymane po rozliczeniu rocznym 855 złotych ponownie wpłacę na IKZE, tyle że już na rok 2016. Uzyskam więc ulgę podatkową za pomocą środków uzyskanych jako ulga podatkowa. Zakładając, że przeciętne wynagrodzenie będzie rosło w tempie 5% rocznie, zaczynając w tym roku jesteśmy w stanie odłożyć na IKZE kwotę ponad 315 tys. zł w ciągu najbliższych 30 lat (nie licząc zysków). Jednocześnie, uwzględniając już 10% podatek przy wypłacie środków, uzyskamy ulgę podatkową w kwocie ponad 25 tys. zł dla osób w dolnym progu i ponad 69 tys. zł dla osób w górnym progu podatkowym.

Podsumowanie

Przedstawione powyżej liczby pokazują, że obok konta IKZE nie należy przechodzić obojętnie, zwłaszcza jeśli jest się przedsiębiorcą. Niekiedy właściciele firm próbują sztucznie generować koszty, żeby pomniejszyć płacone podatki, a dzięki kontu emerytalnemu są oni w stanie nie tylko płacić niższe daniny, ale również gromadzić kapitał na spokojną emeryturę. Jest to podwójna korzyść, której nie należy bagatelizować. Jak już wspomniałem, dokonanie maksymalnej wpłaty na IKZE jest dla mnie jednym z finansowych priorytetów zarówno na ten rok, jak i na lata kolejne.
 
Autor: Radosław Chodkowski Inwestor indywidualny, publicysta i bloger. Autor serwisów Humanista na giełdzie oraz OpcjeNaAkcje.pl. W swoim podejściu kieruje się wskazaniami analizy technicznej, pokazując czytelnikom, jak osiągnąć długoterminowy sukces na rynkach finansowych z wykorzystaniem prostych metod długoterminowych. Koncentruje się na promowaniu rynków finansowych wśród osób szukających wysokich stóp zwrotu.

Autor ifirma.pl

Zespół IFIRMA

Kreatywny zespół specjalistów tworzony przez osoby wyróżniające się doświadczeniem oraz wiedzą z różnych obszarów.

Świadomi potrzeb naszych czytelników, skupiamy się na tworzeniu zrozumiałych treści, które będą w stanie przybliżyć im często zawiłe zagadnienia z zakresu rachunkowości, marketingu, ekonomii, księgowości czy zarządzania. Ostateczny dobór bieżącej tematyki uzależniany jest od preferencji docelowych odbiorców, zmian zachodzących w biznesowym środowisku, a także samych doświadczeń i umiejętności specjalistów odpowiadających za proces tworzenia tekstów.

W efekcie zespół ekspertów Ifirma bierze czynny udział w rozwoju różnego rodzaju biznesów, pomagając zarówno ich założycielom, jak i pracownikom efektywniej organizować pracę przy wykorzystaniu jak najbardziej dopasowanych do potrzeb rozwiązań.

Rozumiejąc istotę profesjonalnego podejścia do poruszanych zagadnień, każdy tekst tworzony jest w oparciu o wiarygodne dane. Dodatkowo podejmowana tematyka ujmowana jest w logiczny i przejrzysty sposób, zwiększając tak istotną jasność przekazu, co pozytywnie wpływa na podkreślenie najbardziej użytecznych treści. W efekcie podejmowane przez nasz zespół praktyki w szerszej perspektywie można rozpatrywać jako dążenie do zwiększenia świadomości i wyczucia biznesowego osób aktywnie działających na rynku.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie