Pracownicze Plany Kapitałowe w pytaniach pracodawców cz. 2

ppk pytania pracodawcy

Jesteś pracodawcą i masz obowiązek przystąpić do PPK? Sprawdź co powinieneś wiedzieć.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) mają zachęcić pracowników do gromadzenia środków finansowych na przyszłą emeryturę. Wprowadzona ustawa zawiera szereg zachęt, które mają przekonać osoby zatrudnione do oszczędzania w dłuższym przedziale czasu. W związku z projektem pojawiło się wiele pytań, zarówno po stronie zatrudniających, jak i zatrudnianych, na które odpowiadamy w publikacjach z cyklu: PPK pytania pracowników i pracodawców.

PPK – pytania pracodawców cz. 2

Oto kolejne pytania z odpowiedziami, które pozwolą pracodawcom przybliżyć tę tematykę.

 1. Czy do stanu zatrudnienia, od którego zależy data objęcia danego podmiotu przepisami ustawy o PPK należy wliczać osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub osoby pobierające zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego?

  Do stanu zatrudnienia należy wliczać osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub osoby pobierające zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

 2. Czy do stanu zatrudnienia wliczamy tylko zleceniobiorców podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym?

  Zgodnie z ustawą o PPK przez osoby zatrudnione należy rozumieć osoby podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. A zatem, osobami zatrudnionymi będą wszystkie osoby, które z tytułu zatrudnienia u danego pracodawcy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, w tym osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia.

 3. Czy będą udostępnione wzory deklaracji i wniosków składanych przez osoby zatrudnione podmiotom zatrudniającym?

  Ustawa o PPK nie zawiera delegacji ustawowej do wydania rozporządzenia, które regulować miałoby wzory deklaracji/wniosków w związku z uczestnictwem w PPK, za wyjątkiem deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Podmiot zatrudniający może samodzielnie opracować takie wzory lub skorzystać ze wzorów deklaracji/wniosków, które zostały opracowane w ramach dobrych praktyk przez PFR Portal PPK i umieszczone na stronie www.mojePPK.pl, w zakładce pliki do pobrania.

 4. W jaki sposób ustalać kwotę wolną od potrąceń po wejściu w życie obowiązku pobierania z wynagrodzenia pracownika wpłat do PPK?

  Kwotę wolną od potrąceń należy ustalać w oparciu o ustawę Kodeks pracy. Należy przyjąć, że kwotę wolną od potrąceń ustala się po odliczeniu wpłat do PPK finansowanych przez pracownika zarówno w części obowiązkowej, jak i dobrowolnej. Obliczając kwotę wolną od potrąceń pracodawca powinien uwzględnić faktyczną wartość procentową tych wpłat dla danego pracownika.

 5. Jak potrącać wpłaty do PPK w przypadku dwóch list płac? Czy w tej sytuacji przy potrącaniu patrzymy na to, którego miesiąca dotyczy lista płac czy patrzymy na miesiąc kalendarzowy?

  W przypadku wpłat do PPK należy brać pod uwagę miesiąc kalendarzowy, w którym jest faktycznie wypłacane wynagrodzenie, a nie miesiąc, za jaki okres to wynagrodzenie przysługuje.

 6. Czy w zakresie wpłat do PPK stosujemy limit 30 – krotności?

  Nie, w przypadku przekroczenia przez osobę zatrudnioną limitu 30-krotności wpłaty do PPK powinny być nadal naliczane, pobierane i odprowadzane.

 7. Jak postąpić w sytuacji gdy uczestnik PPK złoży w ciągu miesiąca dwie dyspozycje zmiany wysokości wpłaty dodatkowej i w każdej z nich zadeklaruje inną wysokość tej wpłaty?

  Zgodnie z ustawą o PPK zmieniona wysokość wpłaty dodatkowej obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uczestnik złożył dyspozycję takiej zmiany. Jeżeli uczestnik PPK złożył w danym miesiącu kilka deklaracji zmiany wpłaty dodatkowej to obowiązująca będzie deklaracja złożona najpóźniej, czyli ostatnia złożona.

 8. Czy pracodawca będzie mógł wyznaczyć dzień w miesiącu, do którego pracownicy mogą składać deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK?

  Pracodawca może określić dzień, do którego uczestnicy PPK powinni składać deklaracje rezygnacji z dokonywania wpłat, jednak należy pamiętać, że uczestnik PPK może w dowolnym momencie zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK na podstawie złożonej podmiotowi zatrudniającemu deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat. Oznacza to, że pracodawca nie może odmówić pracownikowi przyjęcia deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, nawet jeśli wyznaczy termin na jej złożenie.

 9. Kiedy należy naliczyć i przekazać pierwsze wpłaty do PPK?

  Wpłat do PPK dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał stosunek prawny wynikający z umowy o prowadzenie PPK. Oznacza to, że pierwsze wpłaty do PPK powinny zostać przekazane w terminie od 1 do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę o prowadzenie PPK.

 10. Od kiedy należy stosować przepisy ustawy o PPK w przypadku podmiotów zatrudniających, które powstały po wejściu w życie ustawy o PPK?

  Termin, od którego należy stosować ustawę o PPK do podmiotów, które powstały po wejściu w życie tej ustawy, należy ustalać na podstawie art. 134 ust. 1 ustawy o PPK.

  Przykład:

  Podmiot zatrudniający powstał 1 marca 2019 roku, pomimo że na ten dzień zatrudnia już 251 osób zatrudnionych, ustawę o PPK stosuje się do niego od dnia 1 stycznia 2020 roku, pod warunkiem, że według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku podmiot ten nadal będzie zatrudniał co najmniej 50 osób zatrudnionych.

 11. Czy istnieje możliwość złożenia przez uczestnika PPK deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK tylko w zakresie wpłaty podstawowej finansowanej przez uczestnika PPK albo tylko w zakresie wpłaty podstawowej finansowanej przez podmiot zatrudniający?

  Nie ma takiej możliwości, deklaracja rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK dotyczy wszystkich wpłat do PPK.

 12. Czy od wypłacanego pracownikowi ryczałtu za używanie samochodu służbowego do celów prywatnych oraz pakietu medycznego, które stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe należy naliczać wpłaty do PPK?

  Tak, pracodawca jest zobowiązany do naliczenia wpłat do PPK od wszystkich składników wynagrodzenia, które stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, o których mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

▲ wróć na początek

Tu znajdziesz część 1 wpisu: PPK pytania pracodawców
 
UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disqus. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disqus zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disqus. O szczegółach przetwarzania danych przez Disqus dowiesz się ze strony.
Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Księgowość Internetowa Księgowość Internetowa Księgowość Internetowa

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość