Wznowienie działalności gospodarczej – poradnik krok po kroku

Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje wyłącznie na wniosek przedsiębiorcy zgłoszony na formularzu CEIDG-1 w UM. Właściciel firmy nie informuje dodatkowo Urzędu Skarbowego ani ZUS-u o wznowieniu działalności gospodarczej. Urząd miasta lub gminy po otrzymaniu wniosku CEIDG-1 zawierającego informację o wznowieniu działalności gospodarczej przekazuje wszystkie wiadomości do odpowiednich instytucji.

Dzień wznowienia wykonywania działalności gospodarczej

Może przypadać w dniu złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu lub w dniu wskazanym w tym wniosku, który nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku (art. 14a ust. 6 s.d.g ). Informacja dotycząca przewidywanego okresu zawieszenia podana na formularzu CEIDG-1 informującego o zawieszeniu działalności miała charakter jedynie informacyjny. Data faktycznego wznowienia działalności może być zupełnie inna niż wcześniej deklarowana. Gdy przedsiębiorca przed upływem 24 miesięcy nie zgłosi informacji o wznowieniu, to organ ewidencyjny przysyła wezwanie i wyznacza dodatkowy 30-dniowy termin na zgłoszenie. Jeżeli przedsiębiorca nie wykona tego we wskazanym terminie, to zostanie wykreślony z ewidencji działalności gospodarczej. Zgłoszenie informacji o wznowieniu wykonywania działalności nie wiąże się z żadnymi opłatami.

ZUS

Faktu wznowienia działalności nie trzeba zgłaszać w ZUSie. Jeżeli działalność wznawiamy w trakcie miesiąca, to składki społeczne płacimy proporcjonalne – tylko za okres działania firmy. Składki na ubezpieczenie zdrowotne nie płacimy tylko za pełne miesiące okresu zawieszenia firmy. Jeśli działalność została wznowiona w trakcie miesiąca, to składkę zdrowotną płacimy w pełnej wysokości. Dlatego najlepiej jest wznowić działalność od 1 dnia miesiąca. Za miesiąc, w którym została wznowiona działalność oraz jeśli nie był to pierwszy dzień miesiąca, to również za kolejny miesiąc należy złożyć deklarację ZUS DRA. Należy pamiętać, iż jeśli kończy się w trakcie zawieszenia działalności prawo do preferencyjnych składek, to należy dokonać odpowiedniego zgłoszenia po wznowieniu funkcjonowania firmy w ZUSie.

Urząd Skarbowy

1. Podatek dochodowy

Jeśli w okresie zawieszenia działalności powstał przychód, to zaliczkę na podatek dochodowy należy odprowadzić po wznowieniu działalności.

2. Podatek VAT

Jeżeli podatnik w okresie zawieszenia działalności nie składał deklaracji VAT, w której wykazywał podatek naliczony związany z ponoszonymi w okresie zawieszenia kosztami stałymi mającymi związek z wykonywaniem czynności opodatkowanych, to wówczas powinien złożyć odpowiednie deklaracje VAT po wznowieniu działalności. Będą to jednak zazwyczaj deklaracje złożone po terminie. Podatek VAT z faktury kosztowej można rozliczyć w deklaracji za okres, w którym otrzymano fakturę lub w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. Do deklaracji złożonej po terminie zalecane jest dołączenie pisma o popełnieniu czynu zabronionego („czynny żal”). AUTOR: Monika Kobylak

Program do faktur

0.00 zł

ZA DARMO DO 10 FAKTUR/MC

Powyżej: 100 zł/rok (Faktura+)

 • Wszystkie rodzaje faktur
 • Szablony dokumentów
 • CRM
 • Magazyn
 • Wsparcie techniczne
 • Zawsze aktualny
 • JPK Faktura (w pakiecie Faktura+)

WYSTAW PIERWSZĄ FAKTURĘ
pełna lista funkcji

Księgowość internetowa

37.50 zł

KSIĘGUJ SAMODZIELNIE, AUTOMATYCZNIE

45 zł/mc lub 37.50 zł/mc przy płatności za 6 miesięcy

 • 30 dni za darmo i bez zobowiązań!

 • Księgowanie – KPiR i Ryczałt
 • Fakturowanie
 • CRM
 • Magazyn
 • Wsparcie księgowe
 • JPK

WYPRÓBUJ ZA DARMO
pełna lista funkcji

Biuro rachunkowe

99.00 zł

PRZYDZIELIMY CI KSIĘGOWĄ

Wybierz pakiet MINI lub MIDI

 • Pełna obsługa księgowa – KPIR i Ryczałt
 • Dedykowana księgowa
 • CRM
 • Magazyn
 • Wsparcie księgowe
 • JPK

ZLEĆ KSIĘGOWOŚĆ
pełny cennik i zakres usługi

Podane kwoty są kwotami netto za jeden miesiąc. Od 19 lat cena księgowości internetowej nie uległa zmianie. Wszystkie nasze usługi spełniają wymagania RODO.

Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań