Blog ifirma.pl

Przedsiębiorca pobierający świadczenie kompensacyjne – jakie składki ZUS?

|
|
5 minut czytania
Zdarza się, że osoba pobierająca świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli chce jednocześnie prowadzić działalność. Przeczytaj artykuł, a dowiesz się, jakie składki ZUS będzie musiała opłacać.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Świadczenie kompensacyjne to forma wsparcia przypominająca świadczenie przedemerytalne dla nauczycieli. Jednym z warunków przyznania świadczenia jest rozwiązanie stosunku pracy w szkole. Jednocześnie świadczenie jest dostępne dla osób w wieku produktywnym, które mogą i chcą pracować. Z tego powodu wielu nauczycieli rozważa przejście na świadczenie kompensacyjne i założenie działalności gospodarczej, w ramach której będą kontynuowali pracę w placówce. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jakie składki ZUS należy opłacać w takiej sytuacji.

Świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli – co to jest?

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne to odpowiednik emerytury pomostowej przygotowany z myślą o nauczycielach. Warunki świadczenia regulują postanowienia ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (dalej: ustawa).

Zgodnie z przepisami o świadczenie kompensacyjne mogą ubiegać się:

 • nauczyciele, którzy mają okres składkowy i nieskładkowy w rozumieniu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wynoszący co najmniej 30 lat, w tym 20 lat wykonywania pracy w publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach, placówkach kształcenia ustawicznego (z wyjątkiem szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkoły publicznej), placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych,
 • ukończyli 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn (ten limit obowiązuje w latach 2023– 2024; ustawa przewiduje “ruchomy” limit wiekowy powiększany co dwa lata – np. w latach 2025-2026 kobiety będą musiały mieć ukończone 56 lat a mężczyźni 61 lat, aby korzystać ze świadczenia – więcej w art. 4 ust 3 ustawy),
 • rozwiązali stosunek pracy.

Prawo do świadczenia kompensacyjnego ma charakter okresowy i ustaje wraz z przyznaniem prawa do emerytury.

Uwaga – w rozumieniu ustawy nauczycielami są wszyscy pedagodzy zatrudnieni w placówkach: nauczyciele, wychowawcy i inni pedagodzy.

Do stażu pracy nauczycielskiej nie wlicza się okresu, kiedy nauczyciel w rzeczywistości nie wykonywał pracy, ale pobierał wynagrodzenie lub świadczenie z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Nie wliczają się zatem okresy otrzymywania zasiłku opiekuńczego lub macierzyńskiego, okres przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia, bezpłatnym itp.

Przykład 1

Marzena złożyła wniosek o świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli. Wcześniej przez 20 lat i 8 miesięcy pracowała w szkole jako pedagog. W tym czasie korzystała z 12-miesięcznego urlopu na poratowanie zdrowia. Tym samym Marzena nie spełnia wymogu stażu pracy nauczycielskiej przez co najmniej 20 lat, ponieważ roczny urlop dla poratowania zdrowia nie wlicza się do tego stażu.

Świadczenie kompensacyjne a praca w szkole

Prawo do świadczenia ulega zawieszeniu w razie podjęcia pracy w jednostkach, o których mowa w art. 1 ustawy Karta Nauczyciela. Krótko mówiąc – nauczyciel przebywający na świadczeniu kompensacyjnym, który jednocześnie podejmie pracę nauczycielską (bez względu na wymiar etatu), straci prawo do całości świadczenia.

Uwaga – w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy świadczenie kompensacyjne nie zostanie zawieszone w okresie od 24 lutego 2022 r. do 31 sierpnia 2024 r., jeżeli pobierająca je osoba podejmie pracę jako:

 • pomoc nauczyciela dla osób nie będących obywatelami polskimi,
 • nauczyciel języka polskiego lub inny nauczyciel, jeżeli w dniu nawiązania stosunku pracy do szkoły uczęszcza co najmniej jeden obywatel Ukrainy.

Więcej na ten temat można przeczytać w tym komunikacie ZUS-u w części: Czy można jednocześnie pracować i pobierać świadczenie kompensacyjne.

Działalność gospodarcza i świadczenie kompensacyjne- jakie składki?

Przepisy nie zabraniają jednoczesnego pobierania kompensacyjnego świadczenia nauczycielskiego i prowadzenia działalności gospodarczej. Z tego powodu wielu nauczycieli rozważa przejście na świadczenie i założenie jednoosobowej działalności gospodarczej, ale mają wątpliwości, jakie składki ZUS będą zobowiązani opłacać.

System nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych nie jest elementem systemu ubezpieczenia społecznego, a w szczególności systemu emerytalnego. To specyficzny rodzaj wsparcia, przypominający w swoim mechanizmie świadczenie przedemerytalne.

Nie można go utożsamiać z prawem do emerytury w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Dlatego pobieranie świadczenia kompensacyjnego nie powoduje zwolnienia ze składek społecznych ZUS. Tym samym osoby otrzymujące świadczenie i jednocześnie prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do odprowadzania składek społecznych i obowiązkowej składki zdrowotnej.

Jednocześnie przypominamy, że osoby wykonujące działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy (w tym samym lub poprzednim roku) nie mają prawa do składek preferencyjnych. Oznacza to, że płynne przejście z etatu na własną działalność gospodarczą jest możliwe pod warunkiem opłacania składek w pełnej wysokości od początku prowadzenia działalności.

Przykład 2

Marek pracuje jako nauczyciel historii w placówce niepublicznej i spełnia warunki do pobierania świadczenia kompensacyjnego dla nauczycieli. Chciałby kontynuować pracę w tej samej szkole w ramach działalności, którą założy dopiero po rozwiązaniu umowy z placówką. W takim wypadku Marek od pierwszego dnia działalności będzie musiał opłacać pełne składki ZUS. Ich podstawę wymiaru stanowi 60% przeciętnego wynagrodzenia prognozowanego na dany rok (w 2024 roku jest to 4 694,40 zł).

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne a odprawa

Nauczycielowi, który uzyskał prawo do świadczenie kompensacyjnego, przysługuje odprawa w wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia ostatnio pobieranego w szkole.

Warto też wiedzieć, że świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli ulega zmniejszeniu po uzyskaniu przychodu przekraczającego 70% przeciętnego wynagrodzenia. A po uzyskaniu przychodu powyżej 130% przeciętnego wynagrodzenia świadczenie jest zawieszane. Nie ma znaczenia źródło przychodu, o ile nie pochodzi on z umowy zawartej z placówką wskazaną w Karcie Nauczyciela – w takim przypadku świadczenie zawsze ulega zawieszeniu (niezależnie od wysokości przychodu).

Świadczenie kompensacyjne a składki ZUS – podsumowanie

Świadczenia kompensacyjne przysługują nauczycielom i innym pedagogom, którzy spełniają warunki wieku, stażu pracy oraz rozwiążą umowę z placówką. Świadczenia są poza systemem ubezpieczeń społecznych, więc były nauczyciel pobierający takie świadczenie, który założy działalność gospodarczą, jest zobowiązany do opłacania składek społecznych i oczywiście zdrowotnej.

Jednocześnie uzyskanie przychodu z działalności lub z innego źródła powyżej 70% przeciętnego wynagrodzenia powoduje obniżenie świadczenia, a powyżej 130% – jego zawieszenie.

Zawieszenie świadczenia kompensacyjnego następuje także po podjęciu pracy w szkole lub podobnej placówce i w tej kwestii nie ma limitu przychodu. Aktualnie obowiązuje ustawa o pomocy Ukrainie i na jej mocy świadczenie nie zostanie zawieszone, jeżeli uprawniony do niego podejmie pracę jako nauczyciel języka polskiego albo innego przedmiotu, pod warunkiem, że w szkole uczy się przynajmniej jeden uczeń będący obywatelem Ukrainy. Przepis ten jest ważny do 31.08.2024 r.

Autor ifirma.pl

Justyna Czerwińska

Od kilku lat związana z topowymi redakcjami biznesowymi. Pisze o księgowości, finansach i sprawach marketingowych - czyli o tematach, które interesują każdego przedsiębiorcę.

Z przyjemnością czyta ustawy, kodeksy, rozporządzenia, regulaminy i inne oficjalne dokumenty, które rozkłada na czynniki pierwsze. Pomagają jej w tym umiejętności analityczne i syntetyczne. Wierzy w moc twardych danych i w artykułach chętnie wykorzystuje wyniki badań, raporty i statystyki. Sama prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, dlatego z doświadczenia zna i rozumie problemy drobnych przedsiębiorców. Artykułami dotyczącymi spraw księgowych stara się je rozwiązywać. Stawia przy tym na prosty, zrozumiały dla każdego język, logiczną strukturę i przykłady z życia wzięte.

Pracę nad każdym artykułem zaczyna od zakwestionowania swojej wiedzy i sprawdzenia jej w źródłach. Prywatnie lubi zagadki logiczne i grę w Sudoku.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Komentarze czytelników
  1. 2 maja 2024 o 21:28
   Stanisław

   Niby wszystko jasno napisane, ale czegoś nie rozumiem: jestem nauczycielem na świadczeniu kompensacyjnym, a ZUS pobiera oprócz składki zdrowotnej składkę na ubezpieczenie społeczne.
   W tłumaczeniu jest tak: “więc były nauczyciel pobierający takie świadczenie, który założy działalność gospodarczą, jest zobowiązany do opłacania składek społecznych i oczywiście zdrowotnej” Nie prowadzę działalności gospodarczej więc czy muszę płacić składki na ubezpieczenie społeczne?

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie