Przejście pracownika na emeryturę

Pracownik w dniu swoich 60 urodzin – kobieta i 65 urodzin – mężczyzna może przejść na emeryturę. W tym zdaniu najważniejsze jest słowo “może”, gdyż osiągnięcie wieku emerytalnego nie jest jednoznaczne z przejściem na emeryturę. Pracownik, jeśli tylko chce, może dalej pracować, a im dłużej pracuje, tym większe odprowadza składki, tym większy ma kapitał emerytalny, co w konsekwencji zwiększy wielkość wypłacanej emerytury. Przez pracownika należy rozumieć osobę zatrudnioną na umowę o pracę i dla takich osób jest poniższy artykuł, jeżeli chodzi o osoby zatrudnione na umowę zlecenie, to nie obowiązuje ich Kodeks pracy (Kp), a Kodeks cywilny.

Warunki przejścia na emeryturę

Aby zacząć otrzymywać emeryturę, pracownik musi dostarczyć wypełniony formularz EMP do swojej jednostki ZUS. Można to zrobić będąc jeszcze w stosunku pracy na 30 dni przed osiągnięciem wieku emerytalnego, ponieważ nie zależy od tego przyznanie prawa do emerytury. Jednak, aby rozpocząć pobieranie świadczeń emerytalnych koniecznie należy rozwiązać stosunek pracy oraz dostarczyć do ZUS-u świadectwo pracy, ponieważ tylko wtedy ZUS wydaje decyzję o terminie pobierania świadczenia emerytalnego.

przejście pracownika na emeryturę

Przejście pracownika na emeryturę – infografika
 

Obowiązki pracodawcy

Świadczenie emerytalne jest przyznawane tylko na wniosek ubezpieczonego, który jest w stanie udokumentować swoje okresy składkowe oraz ich kwotę. Jednakże, na pracodawcy ciąży obowiązek pomocy pracownikowi podczas gromadzenia dokumentacji, która jest niezbędna do przyznania świadczeń emerytalnych oraz wydawania organowi rentowemu, tudzież pracownikowi niezbędnych zaświadczeń do ustalenia prawa do świadczeń emerytalnych oraz ich wysokości, a także do przygotowania wniosku o emeryturę i przedłożenia go za zgodą pracownika odpowiedniemu organowi rentowemu, ale nie później niż 30 dni przed terminem przejścia pracownika na emeryturę.

Zwolnienie pracownika

Zgodnie z artykułem 39 Kodeksu pracy: Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

Czyli nie możemy zwolnić pracownika, który osiągnął 56 lat (kobieta) 61 lat (mężczyzna), wyjątkiem jest zwolnienie dyscyplinarne (ale przy takim zwolnieniu (dyscyplinarne + w okresie ochrony przedemerytalnej) warto mieć mocne dowody, które będziemy mogli przedstawić w sądzie pracy). Natomiast po osiągnięciu wieku emerytalnego pracownik nie jest już chroniony prawem i na przykład jeden dzień po osiągnięciu wieku emerytalnego możemy już wręczyć mu wypowiedzenie umowy o pracę. Zaznaczyć należy, że nadal obowiązuje nas Kodeks Pracy, a co za tym idzie musimy przestrzegać wszystkich procedur wypowiedzenia umowy o pracę czyli podanie przyczyny wypowiedzenia dla osób które mają umowę o pracę na czas nieokreślony. Aby wnioskować do ZUS o świadczenie emerytalne osoba ta bezwzględnie musi rozwiązać umowę o pracę. Podstawa rozwiązania stosunku pracy jest dowolna (wypowiedzenie przez pracownika, pracodawcę, na mocy porozumienia stron lub dyscyplinarne).

Odprawa emerytalna

Odprawa emerytalna przysługuje tylko raz w i powinna być wypłacona wraz z ostatnim wynagrodzeniem (art. 921 § 2 Kodeksu pracy). Jeśli nawet później emeryt ponownie będzie zatrudniony, a następnie wygaśnie stosunek pracy – odprawa mu już nie przysługuje. Dlatego tak ważne, jest aby wpisać w świadectwie pracy, że odprawa została wypłacona.
Informację w świadectwie pracy o wypłacie odprawy emerytalnej wpisujemy w pkt 12.

Jak obliczyć wysokość odprawy emerytalnej

Odprawa emerytalna w sektorze prywatnym wynosi jednomiesięczne wynagrodzenie. Aby określić wielkość jednomiesięcznego wynagrodzenia stosujemy zasadę taką jak przy wyliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop. W skrócie musimy ustalić kwotę średniego miesięcznego wynagrodzenia, bez dzielenia przez współczynnik i godziny. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie aby wypłacić pracownikowi wyższą odprawę.

Odprawa a ZUS

Odprawa emerytalna jest zwolniona z oskładkowania, ale podlega opodatkowaniu. Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia składkowego, odprawa nie stanowi podstawy do obliczenia wielkości składek ubezpieczenia społecznego, jest również zwolniona z podstawy do obliczania składki za ubezpieczenie zdrowotne (art. 81 ust. 1 ustawy zdrowotnej). Co istotne w tych przepisach nie ma wskazanej wysokości do jakiej odprawa emerytalna może zostać wypłacona, czyli jeśli wypłacimy pracownikowi wyższą odprawę niż jednomiesięczne wynagrodzenie całość kwoty nie będzie oskładkowana.

Zatrudnienie emeryta

Emeryt może zostać zatrudniony nawet jeden dzień po otrzymaniu od ZUS decyzji o przyznaniu emerytury. Może zostać zatrudniony w tej samej firmie, w której już pracował jak i w innej. Zaznaczyć tutaj należy, że za emeryta z prawem do emerytury nadal przy umowie o pracę i zleceniu odprowadza się składki społeczne.

Czy można wypowiedzieć umowę o pracę z powodu koronawirusa? Przeczytaj.
▲ wróć na początek

Przejście pracownika na emeryturę – najważniejsze pytania:

🔸 Kiedy i jaki wniosek należy złożyć aby zacząć pobierać emeryturę?

Należy wypełnić i dostarczyć formularz EMP do ZUS. Można to zrobić już na 30 dni przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

🔸 Przejście pracownika na emeryturę a zwolnienie – czy można to zrobić?

Zgodnie z kodeksem pracy nie można wypowiedzieć umowy pracownikowi, któremu do emerytury pozostało mniej niż 4 lata pracy.

🔸 Kiedy należy wypłacić odprawę pracownikowi, który przechodzi na emeryturę?

Odprawę przy przejściu pracownika na emeryturę należy wypłacić wraz z ostatnim wynagrodzeniem.

Popularne posty:

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disqus. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disqus zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disqus. O szczegółach przetwarzania danych przez Disqus dowiesz się ze strony.
BezpiecznaKsiegowoscPan

Bezpieczna księgowość bez wychodzenia z domu

jesteś w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym z dedykowaną księgową

*zapomnij o papierkowej robocie, wystaw faktury i zaksięguj koszty w aplikacji ifi

IFIRMA nowoczesna rzetelna księgowość #zostanwdomu

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ
Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań