Relokacja pracowników – formalności

Relokacja pracowników to specyficzna, dość inwazyjna zmiana warunków pracy – oprócz samego miejsca zatrudnienia, zmienia się także miejsce zamieszkania. Dlatego też propozycja przeniesienia wymaga najczęściej dodatkowych formalności.

Relokacja a wypowiedzenie zmieniające

Generalnie relokacja pracownika nie została szczegółowo opisana w przepisach dotyczących pracowników – dlatego też przedstawienie takiej propozycji pracownikowi traktowane jest zasadniczo jako wypowiedzenie warunków pracy lub płacy. Oznacza to, że ewentualne przeniesienie pracownika wymaga od pracodawcy sporządzenia wypowiedzenia zmieniającego.

Pracownik, który otrzymuje takie wypowiedzenie, ma prawo nie zgodzić się z jego zapisami – w takim przypadku stosunek pracy zostaje rozwiązany. Należy jednak pamiętać, że zatrudniony musi poinformować pracodawcę o tym, że nie akceptuje proponowanej zmiany, w terminie do połowy okresu wypowiedzenia. Tego typu oświadczenie najbezpieczniej jest złożyć na piśmie, mimo że zasadniczo przepisy nie wykluczają informacji ustnej.

Uwaga! W zależności od polityki firmy, pracownik ma różne możliwości reakcji na propozycję relokacji. W niektórych przedsiębiorstwach zatrudniony może odmówić przeniesienia i nadal pracować na dotychczasowych warunkach; częściej jednak brak akceptacji wypowiedzenia zmieniającego będzie wiązał się z rozwiązaniem umowy o pracę.

Warto pamiętać, że pracownik nie musi składać oświadczenia, jeśli zgadza się z zapisami wypowiedzenia. W związku z tym, jeśli zatrudniony nie zareaguje na otrzymane wypowiedzenie zmieniające we wskazanym powyżej terminie, uznaje się, że zaakceptował jego zapisy.

Relokacja krótkoterminowa

Pracodawca, przenosząc swojego pracownika w inne miejsce pracy, nie zawsze robi to w perspektywie długoterminowej. W związku z tym zakłada się, że jeżeli przeniesienie będzie dotyczyło okresu nieprzekraczającego 3 miesięcy w ciągu jednego roku kalendarzowego, wypowiedzenie zmieniające może nie być wymagane. W praktyce w takiej sytuacji sporządza się porozumienie zmieniające.

Aby rezygnacja z formalności była możliwa, konieczne jest spełnienie trzech dodatkowych warunków:

  • Relokacja umotywowana jest uzasadnionymi potrzebami pracodawcy
  • Wynagrodzenie nie ulegnie obniżeniu, oraz
  • Praca w nowym miejscu odpowiada kwalifikacjom pracownika.

 

Uwaga! Przeniesienie według zasad uproszczonych nie musi być ciągłe. Pracownik może wyjeżdżać wielokrotnie w ciągu roku, istotne jednak, aby łączny czas przeniesienia w tym roku nie przekroczył 3 miesięcy.

Może się także zdarzyć, że pracownik będzie przebywał w innym miejscu nawet do 6 miesięcy – taka sytuacja jest możliwa na przełomie lat kalendarzowych. Zatem pracownik mógłby być relokowany bez wypowiedzenia zmieniającego na okres od października do grudnia, a następnie – od stycznia do marca kolejnego roku.

Planujesz podróże służbowe? Sprawdź, czym różni się relokacja od delegacji!
 

Autor: Anna Kubalka – ifirma.pl

 

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI