Samochód firmowy „z kratką” w 2010

W grudniu 2008 roku Trybunał Europejski wydał wyrok, mówiący, że zmiany w prawie podatkowym dotyczącym podatku VAT jakie miały miejsce w Polsce w odniesieniu do samochodów służbowych były niekorzystne dla podatnika i tym samym niezgodne z regułami unijnymi.

 

Samochód z kratką w ustawie o VAT

Wyrok Trybunału Europejskiego

W grudniu 2008 roku Trybunał Europejski wydał wyrok, mówiący, że zmiany w prawie podatkowym dotyczącym podatku VAT jakie miały miejsce w Polsce w odniesieniu do samochodów służbowych były niekorzystne dla podatnika i tym samym niezgodne z regułami unijnymi. Ministerstwo Finansów potwierdziło, że w skutek werdyktu Trybunału Europejskiego w sprawie odliczenia podatku VAT od zakupu paliw do pojazdów samochodowych jest zmuszone przywrócić definicję samochodu nieosobowego obowiązującą przed dniem 1 maja 2004 r. Oznacza to, że obecnie, na potrzeby podatku VAT, za samochód ciężarowy można też uznać: Pojazd samochodowy posiadający homologację producenta lub importera dla danego typu pojazdu samochodowego, z której bezspornie wynika, że nie jest to samochód osobowy i dopuszczalna ładowność tego pojazdu wynosi powyżej 500 kg. W języku potocznym oznacza to, że samochodom z kratką został przywrócony status samochodu ciężarowego (po spełnieniu wymogów formalnych dotyczących homologacji).

Samochód ciężarowy – obecna definicja w ustawie o VAT

Samochody bez kratki aby były traktowane jako ciężarowe muszą spełniać warunki obecnie określone w ustawie o podatku VAT czyli posiadać zapis w dowodzie rejestracyjnym o dopuszczalnej ładowności powyżej 3500 kg lub zaświadczenie (VAT-1) wydane przez stację kontroli pojazdów o spełnianiu przez samochód warunków konstrukcyjnych pozwalających na uznanie go za samochód ciężarowy. Otrzymane zaświadczenie musi być przedstawione w US w ciągu 14 dni od jego otrzymania.

Samochody osobowe

Samochody nie spełniające w/w warunków w dalszym ciągu są traktowane jako osobowe i nie dają prawa do odliczenia podatku VAT od zakupionych paliw, oraz dają ograniczone do 60% (nie więcej niż 6 tys. zł) prawo odliczenia podatku VAT z faktury zakupu pojazdu.

Zalety zakupu samochodu ciężarowego w świetle ustawy o podatku VAT

Przy zakupie samochodu ciężarowego na podstawie faktury VAT podatnik ma prawo do odliczenia całego podatku naliczonego wykazanego na fakturze (pod warunkiem, że zakup jest związany ze sprzedażą opodatkowaną). Odliczeniu podlega również podatek VAT od zakupu paliw silnikowych.

Samochód z kratką w ustawie o podatku dochodowym

Samochód jest środkiem trwałym i podlega amortyzacji. Amortyzacja jest to rozłożone w czasie zaliczanie zakupu w koszty prowadzenia działalności. O czasie trwania amortyzacji decyduje metoda amortyzacji i stawka amortyzacji przypisana przez ustawę do każdego rodzaju środka trwałego. Również ustawa o podatku dochodowym różnicuje dopuszczalne sposoby amortyzacji stosowane dla samochodów osobowych i ciężarowych traktując te ostatnie w sposób znacznie bardziej atrakcyjny dla podatnika.

Występujące ograniczenia w amortyzacji samochodu z kratką

Wyrok Trybunału Europejskiego nie miał wpływu na definicję samochodu ciężarowego zapisaną w ustawie o podatku dochodowym ponieważ prawo unijne nie ingeruje w zapisy krajowe dotyczące tego podatku. Samochód ciężarowy to pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, lub konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, lub spełniający jedno z poniższych kryteriów: a) pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanego na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van, b) pojazdu samochodowego mającego więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u którego długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50% długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, c) pojazdu samochodowego, który ma otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków, d) pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu, e) pojazdu samochodowego będącego pojazdem specjalnym w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach wymienionych w załączniku nr 9 do ustawy o podatku od towarów i usług Obecna definicja zawarta w ustawie nie pozwala na traktowanie większości samochodów z kratką jako samochodów ciężarowych i tym samym samochody te podlegają takim samym ograniczeniom dotyczącym amortyzacji jak samochody osobowe. W takim przypadku podatnik nie ma prawa do stosowania innych niż liniowa metod amortyzacji przy stawce amortyzacji określonej na 20%. Oznacza to 5 letni okres amortyzacji. Jedynie dla samochodów używanych można zastosować stawkę 40% co oznacza 2,5 letnią amortyzację. Innym ograniczeniem jest określenie maksymalnej wartości samochodu od której można naliczać odpisy amortyzacyjne na 20 tys euro (przeliczane na złote po średnim kursie NBP z dnia wprowadzenia samochodu do rejestru ŚT). Co oznacza, że ta część wartości samochodu, która przekracza limit nie może być zaksięgowana w koszty podatkowe firmy.

Amortyzacja samochodu ciężarowego

Samochód ciężarowy może być amortyzowany metodami:
 1. odpisu jednorazowego (czyli zaliczenia w koszty firmy całej kwoty zakupu w miesiącu zakupu)
 2. metodą degresywną
 3. metoda liniową
Nie ma też ograniczenia w wartości samochodu, od której jest wyliczana kwota odpisów amortyzacyjnych.

Ubezpieczenie samochodu z kratką

Podobne ograniczenie kwotowe jak przy amortyzacji występuje przy księgowaniu kosztów ubezpieczenia samochodu osobowego i samochodu z kratką. Kosztem firmy jest tylko taka cześć ubezpieczenia, która proporcjonalnie odpowiada ubezpieczeniu do kwoty 20 tys euro. Ubezpieczenie wartości samochodu przekraczającej limit nie jest kosztem firmy.
Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

6 komentarzy

 1. janek

  Jezeli kupilem samochod z homologacja ciezarowa 5-osobowa 2 rzedy siedzien i kratka fabrycznie nowy ladownosc 680kg zajejestrowany jako ciezarowy czy koge odliczyc vat 22% od zakupu oraz od paliwa?

 2. Katarzyna Budzińska-Gałan

  Może Pan odliczyć w całości podatek VAT z faktury zakupu. Będzie Pan mógł także odliczać podatek VAT z faktur za paliwo do tego samochodu. Proszę również pamiętać, że przy samochodach z kratką nie można zastosować amortyzacji jednorazowej.

 3. Bartosz B

  Czy jest Pani pewna, że samochodów z kratką czyli homologącją N1 nie można amortyzować jednorazowo ???!!!
  Bo np. tutaj piszą zupełnie coś innego:
  http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/interpretacje-podatkowe-orzecznictwo/85845,Maly-podatnik-ma-prawo-do-jednorazowej-amortyzacji.html

 4. Joanna Zalewska

  W przytoczonym artykule jest wyraźnie powiedziane, że jednorazową amortyzacją można potraktować tylko samochody ciężarowe. W rozumieniu ustawy o podatku dochodowym większość samochodów „z kratką”, to samochody osobowe i tym samym są wyłączone z amortyzacji jednorazowej.

 5. T& P serwis

  Dzień dobry mam pytanko ? Mam firme i planuje zakup ałta firmowego . Mam na oku Peugota Partnera ( masa auta do 3500 kg ) posiadającego homologacje na ciężarowe , ma kratke wstawionom przez producenta ale jest oszklony a nie blaszak . Czy taki samochód będe mógł zarejestrować jako firmowy i czy będzie możliwość odliczania vatu za paliwo ??

 6. Hanna Liczner

  To jest artykuł z 2009 roku. Przepisy zmieniły się od stycznia 2011. Polecam:
  http://blog.ifirma.pl/2010/10/zmiany-w-ustawie-o-podatku-vat-w-odniesieniu-do-samochodow-z-kratka/

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Biuro Rachunkowe Biuro Rachunkowe Biuro Rachunkowe

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość