Sklep internetowy a platforma internetowa – różnice przy sprzedaży towaru sprowadzonego z Chin w ramach IOSS

sklep internetowy a platforma internetowa

Sprzedajesz towary sprowadzane z Chin? Sprawdź, jak dokonywać rozliczeń w ramach IOSS.

Zmiana przepisów VAT e-commerce wprowadza szereg nowych rozwiązań i określeń, które są trudne do przyswojenia, szczególnie na etapie początkowym wprowadzania zmian. Wiele pojawiających się pojęć jest nieostrych, co może prowadzić do błędnej interpretacji przepisów. Niewątpliwie jednym z takich zagadnień jest zrozumienie różnic pomiędzy sklepem internetową a platformą internetową. Dzisiaj zajmiemy się tym tematem w kontekście sprzedaży towarów sprowadzanych z Chin w ramach IOSS.

Co to są interfejsy elektroniczne?

W dobie cyfryzacji trudno nadążyć za nazewnictwem, które opisuje różne procesy. Słownictwo jest bogate, a jednocześnie używane pojęcia zbyt techniczne i czasami trudne do właściwego zinterpretowania. Jak można przeczytać w uzasadnieniu do ustawy zmieniającej, przez interfejs elektroniczny należy rozumieć dowolne urządzenie lub oprogramowanie pozwalające na nawiązanie kontaktu pomiędzy użytkownikiem będącym sprzedawcą a użytkownikiem dokonującym zakupu. Pojęcie to ma szeroki zakres i obejmuje m.in.:

 • strony internetowe,
 • portale,
 • portale elektroniczne, platformy,
 • platformy handlowe,
 • interfejsy oprogramowania aplikacji (API).

Wyliczenie ma charakter przykładowy, ponieważ przepis ma w założeniu objąć swoim zakresem przyszłe zmiany technologiczne w rozwijającym się dynamicznie obszarze handlu elektronicznego. A więc zarówno sklep internetowy, jak i platforma internetowa z punktu widzenia zmienianej ustawy o VAT są traktowane jak interfejs elektroniczny.

Fikcyjna dostawa towarów przez interfejsy elektroniczne

Ustawodawca wprowadza fikcję prawną, wyłącznie dla celów rozliczania podatku VAT, aby zwiększyć efektywność poboru podatku. Mianowicie na interfejsy elektroniczne została przeniesiona odpowiedzialność za powstałe zobowiązania w VAT z tytułu przeprowadzanych transakcji, o ile wartość towarów w jednej przesyłce nie przekracza 150 euro. Za wypełnianie nałożonych obowiązków odpowiedzialni zostali operatorzy interfejsów elektronicznych, którzy ułatwiają dokonywanie określonych dostaw towarów, niezależnie od tego, czy posiadają oni siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium UE, czy na terytorium państwa trzeciego. Uproszczony schemat dostaw (źródło: uzasadnienie do ustawy zmieniającej ustawę o VAT):

 
 

Uznaje się, że podatnik, który ułatwia tę dostawę, samodzielnie otrzymał towary i dokonał ich dostawy. Dochodzi do fikcyjnych dostaw towarów:

 • B2B – pomiędzy operatorem interfejsu elektronicznego a dostawcą bazowym,
 • B2C – pomiędzy operatorem interfejsu elektronicznego a konsumentem,

Pojęcie “ułatwianie” sprzedaży

Zmieniana ustawa o podatku VAT nie definiuje pojęcia “ułatwianie”, a jedynie odwołuje się do rozporządzenia UE, w którym możemy przeczytać kiedy podatnik nie ułatwia dostawy towarów, jeżeli łącznie spełnione są warunki:

 1. Podatnik nie określa, bezpośrednio ani pośrednio, żadnych warunków, na których dokonywana jest dostawa towarów.
 2. Podatnik nie bierze, bezpośrednio ani pośrednio, udziału w zatwierdzaniu obciążenia nabywcy w związku z dokonywaną płatnością.
 3. Podatnik nie bierze, bezpośrednio ani pośrednio, udziału w procesie zamawiania lub dostarczania towarów.

Nie uważa się za dostawę towarów przez interfejs elektroniczny, jeżeli podatnik wykonuje jedną z czynności:

 1. Przetwarza płatności w związku z dostawą towarów.
 2. Oferuje lub reklamuje towary.
 3. Przekierowuje lub przenosi nabywców do innych interfejsów elektronicznych, poprzez które towary są oferowane na sprzedaż, bez jakiegokolwiek dalszego udziału w dostawie tych towarów.

Takie są ustawowe wyłączenia ze stosowania nowych przepisów VAT e-commerce.

Sprzedaż towaru o wartości do 150 euro sprowadzanego z Chin w ramach IOSS

Jeżeli przedsiębiorca będzie dokonywał wysyłki towarów bezpośrednio z Chin do konsumentów w Unii Europejskiej, mogą wystąpić dwa przypadki:

 1. Sprzedaż będzie dokonywana przez sklep internetowy przedsiębiorcy.
 2. Sprzedaż będzie dokonywana przez platformę internetową.

W pierwszym przypadku to przedsiębiorca staje się podmiotem “ułatwiającym” sprzedaż i na przedsiębiorcy będzie spoczywał obowiązek rozliczenia podatku VAT poprzez rejestrację do procedury uproszczonej IOSS.

W drugim przypadku to operator platformy internetowej będzie podmiotem “ułatwiającym” sprzedaż i na nim będzie spoczywał obowiązek rejestracji do IOSS.

Przykład 1.

Przedsiębiorca posiadający siedzibę działalności gospodarczej w Polsce sprzedaje odzież o wartości rzeczywistej (bez podatku) nieprzekraczającej 150 euro konsumentom w Polsce i Czechach za pośrednictwem platformy internetowej (podmiot ułatwiający SOTI) z Niemiec. Towary są wysyłane z magazynu położonego w Chinach bezpośrednio do konsumentów (państwo importu=państwo zakończenia wysyłki towarów).

Od 1 lipca 2021 platforma internetowa (bez względu na jej miejsce siedziby działalności gospodarczej) dla SOTI o wartości rzeczywistej (bez podatku) nieprzekraczającej 150 euro, jeśli ułatwia SOTI, będzie uznana za podatnika („tzw. uznany dostawca”) i jako podatnik będzie mogła rozliczyć podatek VAT należny z tytułu dokonywanej sprzedaży towarów za pośrednictwem IOSS w ramach procedury importu.

W tym przypadku platforma, jako podmiot z UE, może zarejestrować się do procedury importu w Niemczech (państwo identyfikacji = państwo siedziby). Jeżeli platforma zdecyduje się na korzystanie z IOSS, powinna zadeklarować i opłacić VAT należny z tytułu dokonanej sprzedaży w Polsce i Czechach za pośrednictwem IOSS w Niemczech.

Import takiego towaru będzie zwolniony z VAT, jeżeli w momencie odprawy celnej zostanie przedstawiony organom celnym w zgłoszeniu celnym ważny nr IOSS platformy internetowej.

Jeżeli jednak platforma internetowa nie przystąpi do IOSS, SOTI nie będzie podlegać opodatkowaniu w UE. Miejscem dostawy towarów są Chiny (państwo rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów), a import tego towaru będzie opodatkowany na zasadach ogólnych: tj. standardowe zgłoszenie celne z zestawem danych H7 lub USZ, we właściwym dla odbiorcy towaru państwie członkowskim konsumpcji (PCZK), np. dla odbiorcy w Polsce – terytorium naszego kraju, a dla odbiorcy w Czechach – Czechy.

Ponieważ platforma internetowa jest uznana za podatnika, dostawa od przedsiębiorcy do platformy to dostawa B2B i nie jest opodatkowana w UE (miejsce dostawy w Chinach). (źródło: projekt objaśnień MF)

Przykład 2.

Przedsiębiorca posiadający siedzibę działalności gospodarczej w Polsce sprzedaje odzież osobom prywatnym w różnych państwach członkowskich za pośrednictwem swojej strony internetowej (sklepu online). Odzież jest wysyłana do osób prywatnych bezpośrednio z jego zakładu produkcyjnego w kraju trzecim. Przedsiębiorca jest zarejestrowany w IOSS w PL. Wartość rzeczywista przesyłki nie przekracza 150 euro. Miejsce dostawy towarów jest w odpowiednim państwie członkowskim przeznaczenia (zakończenia wysyłki lub transportu towarów).

Polski sprzedawca korzysta z IOSS i wykazuje podatek od sprzedaży dla poszczególnych państw członkowskich w swojej miesięcznej deklaracji IOSS, składanej do II Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście oraz dokonuje przelewu zadeklarowanej kwoty VAT, do ostatniego dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu.

Import tych towarów jest zwolniony od podatku, jeżeli wszystkie warunki dla IOSS są spełnione. W tym celu w zgłoszeniu celnym musi być podany ważny numer identyfikacyjny nadany przedsiębiorcy w procedurze IOSS. (źródło: projekt objaśnień MF)

Więcej przykładów znajduje się w projekcie objaśnień Ministerstwa Finansów.

Towar, który przedsiębiorca sprowadza z Chin bezpośrednio do konsumentów w krajach UE, będzie mógł być rozliczany w ramach IOSS przez właściciela firmy, jeżeli sprzedaż odbywa się przez jego sklep internetowy. Jeżeli natomiast podmiotem “ułatwiającym” dostawę będzie platforma internetowa, to przez operatora platformy.

Zobacz także nasz film, który wyjaśnia wszelkie wątpliwości dotyczące VAT OSS, IOSS i ostatnich zmian w prawie:

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość