Spółka partnerska – czym jest i jak ją rozliczać?

Spółka partnerska to specyficzna spółka osobowa, którą mogą założyć wyłącznie osoby fizyczne wykonujące wolne zawody. Po przystąpieniu do takiej formy działalności stają się one partnerami. W jaki sposób rozliczyć spółkę partnerską przed urzędem skarbowym oraz ZUS?

Spółka partnerska – co to za forma prawna?

Zasady funkcjonowania spółki partnerskiej są określane przez Kodeks spółek handlowych, i kwalifikują ten rodzaj spółki jako osobową – tym samym nie posiada ona osobowości prawnej, ale ma zdolność do czynności prawnych.

Partnerami spółki partnerskiej mogą stać się wyłącznie osoby fizyczne, wykonujące wolne zawody – tj. adwokaci, aptekarze, architekci, inżynierowie budownictwa, biegli rewidenci, brokerzy ubezpieczeniowi, doradcy podatkowi, maklerzy papierów wartościowych, doradcy inwestycyjni, księgowi, lekarze (w tym dentyści i weterynarze), notariusze, pielęgniarki, położne, radcy prawni, rzecznicy patentowi, rzeczoznawcy majątkowi oraz tłumacze przysięgli (zgodnie z art. 88 KSH).

Umowa spółki partnerskiej musi być stworzona w formie pisemnej (nie jest wymagane potwierdzenie notarialne), a sama spółka – zgłoszona do Krajowego Rejestru Sądowego.

Spółka partnerska a podatek dochodowy

Prowadząc spółkę partnerską, partnerzy są co do zasady zobowiązani do prowadzenia właściwej ewidencji podatkowej – najczęściej będzie to podatkowa księga przychodów i rozchodów, choć może zdarzyć się także spółka partnerska prowadząca pełne księgi rachunkowe. Obowiązek założenia pełnych ksiąg powstanie po przekroczeniu limitu 2.000.000 euro przychodów ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy; wcześniej spółka może dobrowolnie zdecydować się na pełną księgowość.

Bez względu na formę ewidencji, spółka partnerska nie jest podatnikiem podatku dochodowego – zobowiązani do rozliczenia się z PIT są poszczególni partnerzy. Zasadą jest, że poszczególni partnerzy partycypują w przychodach, kosztach, a także ulgach na zasadach proporcjonalności do udziału w zysku – i dopiero po określeniu właściwych kwot dla danego partnera, dokonuje on wyliczenia podatku we własnym zakresie. Mechanizm ten jest tym samym podobny do stosowanego w spółkach cywilnych.

Uwaga! Wspólnicy spółki partnerskiej są zobowiązani do rozliczania się na takich samych zasadach – zatem wszyscy mogą zdecydować się albo na zasady ogólne, albo na podatek liniowy. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych nie jest dostępny dla wspólników spółki partnerskiej.

Spółka partnerska a VAT

Odwrotnie niż w podatku dochodowym, dla VAT spółka partnerska stanowi już samodzielny podmiot. Zatem rozliczając VAT, spółka partnerska jest zobowiązana posiadać odpowiednie ewidencje zakupów i sprzedaży VAT, a także składać deklaracje VAT we własnym imieniu.

Uwaga! Wśród zawodów, które mogą być partnerami spółki partnerskiej, wymieniono m.in. lekarzy, którzy co do zasady mogą korzystać ze zwolnienia z VAT. Zatem spółka, wykonująca działalność partnera zwolnionego z VAT będzie również podlegała poda takie zwolnienie.

Spółka partnerska a ZUS

W świetle rozliczeń z ZUS partnerzy spółki partnerskiej traktowani są jak osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą – zatem będą oni podlegali w ZUS standardowym zasadom ubezpieczeniowym. Co ważne, tutaj – tak jak w podatku dochodowym – ubezpieczonym jest każdy z partnerów, a nie sama spółka partnerska.

Jeśli partnerzy zdecydowaliby się na zatrudnienie pracownika, jego pracodawcą w świetle prawa byłaby spółka – będzie ona podmiotem rozliczającym ZUS oraz podatki za zatrudnionego. Natomiast odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez pracownika oraz odpowiedzialność materialną (np. za niewypłacone wynagrodzenie) ponoszą w takim wypadku partnerzy spółki.


Interesują cię inne spółki? Sprawdź, co jeszcze masz do wyboru!


UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

Darmowy e-book z poradami księgowymi