Powrót

Sprzedaż samochodu osobowego a korekta w podatku VAT

sprzedaż samochodu a korekta VAT

Sprzedajesz samochód osobowy? Sprawdź, czy powinieneś dokonać korekty podatku VAT.

Zapisz się do naszego newslettera i raz w tygodniu otrzymuj nową wiedzę z zakresu księgowości, biznesu i technologii. Tylko wartościowe informacje.

Samochód osobowy jest najczęściej wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej. Nic więc dziwnego, że w związku z rozliczaniem pojazdów osobowych powstaje mnóstwo pytań i wątpliwości. W dzisiejszej publikacji opiszemy temat związany z korektą podatku VAT w przypadku sprzedaży samochodu osobowego.

Odliczenie podatku VAT od samochodów osobowych

Tytułem krótkiego wprowadzenia przypomnimy sobie komu i na jakich zasadach przysługuje odliczenie podatku VAT od samochodów osobowych. Oczywiście, żeby móc odliczyć VAT przedsiębiorca musi być czynnym podatnikiem VAT, wówczas może odliczyć odpowiednio:

 • 100% podatku VAT o ile samochód osobowy będzie wykorzystywany tylko w prowadzonej działalności gospodarczej,
 • 50% podatku VAT, jeżeli samochód osobowy będzie wykorzystywany przez przedsiębiorcę w sposób mieszany – w działalności i prywatnie.

Nie ma przy tym znaczenia czy samochód, który nabędziemy będzie nowy czy używany. Oczywiście prawo do odliczenia 100% VAT przy samochodach osobowych obwarowane jest spełnieniem dodatkowych wymagań, o których jest mowa w przepisach, mianowicie należy:

 • zgłosić do naczelnika urzędu skarbowego na druku VAT-26 informację, że samochód będzie wykorzystywany tylko w prowadzonej działalności gospodarczej,
 • prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu,
 • opracować wewnętrzny regulamin wykorzystania samochodu, z którego musi w sposób jednoznaczny wynikać, że nie będzie używany do celów prywatnych.

Sprzedaż samochodu osobowego a podatek VAT

Jeżeli chodzi o rozliczenie sprzedaży samochodu osobowego na gruncie podatku VAT, to należy wskazać, że przepisy odnoszą się do tej kwestii wprost.

Okres korekty, o którym mówi ustawodawca uzależniony jest od wartości samochodu osobowego i tak, gdy:

Wartość początkowa samochodu osobowego:
Do 15.000 zł
Powyżej 15.000 zł
Okres korekty 12 miesięcy
Okres korekty 60 miesięcy

Okres korekty jest liczony od miesiąca, w którym samochód osobowy został nabyty, oddany do użytkowania lub importowany. Poniżej opiszemy na przykładach, jak należy rozumieć korektę podatku VAT.

Sprzedaż samochodu osobowego a korekta w podatku VAT

Korekta podatku VAT będzie zależała od:

 1. Sposobu użytkowania pojazdu samochodowego – tylko w działalności gospodarczej czy w działalności i prywatnie.
 2. Wartości początkowej – do 15.000 zł i powyżej tej kwoty.
Przykład 1

Pan Michał w maju 2021 roku nabył samochód osobowy o wartości początkowej brutto 61.500 zł (w tym VAT 11.500 zł). Samochód został wprowadzony do ewidencji środków trwałych i odliczono od jego zakupu 50% podatku VAT, czyli jest to kwota 5.750 zł. Samochód został sprzedany w czerwcu 2022 roku.

Wyliczenie korekty podatku VAT naliczonego:

 • zakup – maj 2021 r.,
 • sprzedaż – czerwiec 2022 r.,
 • okres korekty 60 miesięcy,
 • liczba miesięcy do końca okresu korekty – 47,
 • kwota podatku VAT naliczonego, który nie został odliczony przy zakupie podlegająca korekcie – 5.750 zł,
 • 5.750 zł/60 miesięcy x 47 miesięcy = 4.504,17 zł – kwota korekty podatku VAT naliczonego podlegająca wykazaniu w JPK_V7 w rozliczeniu za miesiąc czerwiec 2022 roku w poz. P_44. Kwota 4.504,17 zł zwiększy podatek VAT naliczony podlegający odliczeniu.
 
Sprzedaż samochodu osobowego a korekta w podatku VAT
 
Przykład 2

Pani Renata zakupiła samochód osobowy w grudniu 2021 roku za kwotę brutto 15.990 zł (w tym VAT 2.990 zł). Samochód jest wykorzystywany w sposób mieszany – w działalności i prywatnie, dlatego też pani Renacie przysługiwało prawo do odliczenia 50% VAT w kwocie 1.495 zł (2.990 zł x 50%). Wartość początkowa pojazdu wyniosła 14.495 zł (13.000 zł netto + 1.495 zł nieodliczony podatek VAT. W tym przypadku okres korekty wynosi 12 miesięcy. Jeżeli pani Renata zdecyduje się sprzedać samochód w lipcu 2022 roku, to wówczas rozliczenie korekty podatku VAT naliczonego będzie wyglądało następująco:

 • zakup – grudzień 2021 r.,
 • sprzedaż – lipiec 2022 r.,
 • okres korekty 12 miesięcy,
 • liczba miesięcy do końca okresu korekty – 5,
 • kwota podatku VAT naliczonego, który nie został odliczony przy zakupie podlegająca korekcie – 1.495 zł,
 • 1.495 zł/12 miesięcy x 5 miesięcy = 622,92 zł – kwota korekty podatku VAT naliczonego podlegająca wykazaniu w JPK_V7 w rozliczeniu za miesiąc lipiec 2022 roku w poz. K_44. Kwota 622,92 zł zwiększy podatek VAT naliczony podlegający odliczeniu.
Przykład 3

Pan Jakub w maju 2021 roku zakupił samochód osobowy za kwotę brutto 123.000 zł (w tym VAT 23%). Postanowił, że zaprowadzi ewidencję przebiegu pojazdu i samochód będzie wykorzystywał tylko w prowadzonej działalności gospodarczej. Dokonał zgłoszenia do naczelnika urzędu skarbowego na druku VAT-26 i odliczył 100% podatku VAT, a więc kwotę 23.000 zł. W czerwcu 2022 roku pan Jakub postanowił sprzedać samochód. W takim przypadku pan Jakub nie musi dokonywać rozliczenia korekty podatku VAT naliczonego, ponieważ naliczył podatek VAT należny od sprzedaży. W miesiącu czerwcu 2022 r. w JPK_V7 w tym przypadku będzie wykazany jedynie podatek VAT należny w poz. K_19 i K_ 20.

 
Sprzedaż samochodu osobowego a korekta w podatku VAT
 
Przykład 4

Pan Andrzej zakupił samochód osobowy w grudniu 2018 r. o wartości początkowej 246.000 zł brutto (w tym VAT 46.000 zł). W momencie zakupu odliczył 50% podatku VAT, czyli 23.000 zł. W czerwcu 2022 roku postanowił sprzedać samochód za kwotę brutto 196.800 zł (w tym VAT 36.800 zł). W momencie sprzedaży będzie musiał zapłacić podatek VAT należny od sprzedaży w kwocie 36.800 zł, ale jednocześnie może skorzystać z korekty podatku VAT naliczonego, której wyliczenie będzie wyglądało następująco:

 • zakup – grudzień 2018 r.,
 • sprzedaż – czerwiec 2022 r.,
 • okres korekty 60 miesięcy,
 • liczba miesięcy do końca okresu korekty – 18,
 • kwota podatku VAT naliczonego, który nie został odliczony przy zakupie 23.000 zł,
 • 23.000 zł/60 miesięcy x 18 miesięcy = 6.900 zł – kwota korekty podatku VAT naliczonego podlegająca wykazaniu w JPK_V7 w rozliczeniu za miesiąc czerwiec 2022 roku w poz. K_44. Kwota 6.900 zł zwiększy podatek VAT naliczony podlegający odliczeniu,
 • całościowe rozliczenie transakcji sprzedaży samochodu w JPK_V7 za miesiąc czerwiec 2022r.:
  160.000 zł – podstawa opodatkowania przy sprzedaży poz. K_19,
  36.800 zł – podatek VAT należny od sprzedaży poz. K_20,
  6.900 zł – korekta podatku VAT naliczonego poz. K_44, 29.900 zł – kwota podatku VAT do zapłaty z tytułu rozliczenia sprzedaży samochodu osobowego (36.800 zł – 6.900 zł).

Wycofanie samochodu osobowego do majątku prywatnego a korekta VAT

W każdej chwili przedsiębiorca ma prawo wycofać samochód osobowy do majątku prywatnego. Taka operacja na gruncie podatku VAT jest traktowana na takich samych zasadach, jak sprzedaż.

Przykład 5

Pan Krystian zakupił w lipcu 2019 roku samochód osobowy na firmę za kwotę brutto 86.100 zł (w tym VAT 16.100 zł). Od tego zakupu odliczył 50% podatku VAT, ponieważ samochód był wykorzystywany w działalności i prywatnie. W sierpniu 2022 r. pan Krystian wycofał samochód do majątku prywatnego. Zobaczmy, jak będzie wyglądała korekta podatku VAT naliczonego:

 • zakup – lipiec 2019 r.,
 • sprzedaż – sierpień 2022 r.,
 • okres korekty 60 miesięcy,
 • liczba miesięcy do końca okresu korekty – 23,
 • kwota podatku VAT naliczonego, który nie został odliczony przy zakupie 8.050 zł, 8.050 zł/60 miesięcy x 23 miesięcy = 3.085,83 zł – kwota korekty podatku VAT naliczonego podlegająca wykazaniu w JPK_V7 w rozliczeniu za miesiąc sierpień 2022 roku w poz. K_44. Kwota 3.085,83 zł zwiększy podatek VAT naliczony podlegający odliczeniu.

Podsumowanie

Przedsiębiorca, który dokonana zakupu samochodu osobowego na firmę i jest czynnym podatnikiem VAT nabywa prawo do odliczenia podatku w wysokości 50% lub 100% na zasadach opisanych w artykule. Jeżeli dojdzie do sprzedaży pojazdu w okresie korekty, to przedsiębiorcy przysługuje prawo dokonania korekty podatku VAT naliczonego, której obliczanie pokazaliśmy na przykładach. Taka sama zasada obowiązuje jeżeli dojdzie do wycofania samochodu osobowego do majątku prywatnego. Wyliczona kwota korekty podlega zaksięgowaniu i wykazaniu w JPK_V7 w rozliczeniu za okres, w którym nastąpiła sprzedaż samochodu osobowego. Przy odliczeniu 50% VAT przy zakupie, jeżeli dojdzie do sprzedaży w okresie korekty przedsiębiorca ma prawo do odzyskania części podatku VAT naliczonego, którego nie odliczył w momencie zakupu. Ustawodawca bowiem w takich przypadkach przyjął, że wykorzystanie tego pojazdu zostało zmienione na wykorzystanie wyłącznie do działalności gospodarczej, aż do końca okresu korekty.

Najważniejsze pytania

 1. 🔸Od czego będzie zależała korekta VAT przy sprzedaży samochodu?

  Korekta podatku VAT będzie zależała od:

  • Sposobu użytkowania pojazdu samochodowego – tylko w działalności gospodarczej czy w działalności i prywatnie.
  • Wartości początkowej – do 15.000 zł i powyżej tej kwoty.

 2. 🔸Sprzedaż samochodu osobowego a VAT - jak odliczyć?

  Przedsiębiorca może odliczyć:

  • 100% podatku VAT o ile samochód osobowy będzie wykorzystywany tylko w prowadzonej działalności gospodarczej,
  • 50% podatku VAT, jeżeli samochód osobowy będzie wykorzystywany przez przedsiębiorcę w sposób mieszany – w działalności i prywatnie.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

Twój znajomy zakłada firmę Blog banner
Biuro Rachunkowe Biuro Rachunkowe Biuro Rachunkowe

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Ikona - wygodnie

Nowoczesna

Ikona - rzetelnie

Rzetelna

Ikona - księgowość

Księgowość