Powrót

Ulga dla młodych – objaśnienia podatkowe cz.1

pit dla młodych a oświadczenie

Zatrudniasz pracowników do 26 roku życia? Sprawdź jak prawidłowo ich rozliczać.

Zapisz się do naszego newslettera i raz w tygodniu otrzymuj nową wiedzę z zakresu księgowości, biznesu i technologii. Tylko wartościowe informacje.

Od sierpnia 2019 roku zaczęły obowiązywać przepisy dotyczące preferencyjnego rozliczania osób do 26 roku życia. Z ulgi dla młodych mogą skorzystać osoby, które są zatrudnione zarówno na podstawie umowy o pracę jak również na umowę zlecenie. Ulga polega na tym, że przychody podatnika do kwoty 85.528 zł są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Należy jednak pamiętać, że jest to tylko ulga w PIT a więc składki ZUS są odprowadzane na normalnych zasadach.

Co to są objaśnienia podatkowe?

Minister Finansów w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego dokonuje ich interpretacji. W tym przypadku interpretacja wydana jest z urzędu i ma na celu doprecyzowanie pewnych zagadnień, które do tej pory budziły kontrowersje. Do objaśnień podatkowych mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej art. 14k-14m, z których wynika, że zastosowanie do objaśnień nie może szkodzić. Osoba, która z nich skorzysta będzie chroniona w myśl obowiązujących przepisów podatkowych.

Jakie wątpliwości zostały doprecyzowane w objaśnieniach?

Objaśnienia podatkowe z dnia 14 kwietnia 2020 r.

Wiek podatnika.

Z ulgi dla młodych mogą skorzystać osoby do ukończenia 26 roku życia i ten zapis należy stosować wprost. Mianowicie prawo do ulgi w PIT przysługuje włącznie z dniem 26 urodzin. Jeżeli ten dzień będzie wypadał w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy nie nastąpi “przesunięcie” na dzień roboczy po dniach wolnych. Jak również jeżeli urodziny wypadają 10-tego dnia danego miesiąca to ulga przysługuje łącznie z 10-tym, a nie do 9-tego.
Nie mniej ważny jest moment uzyskania przychodów.

 
Przykład 1


Pracownik w dniu podpisania umowy miał 25 lat. Wynagrodzenie za pracę otrzymał w miesiącu, w którym skończył 26 lat, ale było to 5 dni po jego urodzinach. W takiej sytuacji na moment uzyskania przychodów warunek wieku nie został spełniony i nie można zastosować ulgi w PIT.

Źródła przychodów.

Katalog przychodów jest zamknięty i obejmuje przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych, a także przychodów uzyskanych z umowy zlecenie.

  Do przychodów ze stosunku pracy zalicza się:
 • wypłaty pieniężne,
 • świadczenia w naturze lub ekwiwalenty,
 • wynagrodzenia za godziny nadliczbowe,
 • nagrody,
 • dodatki.
Do przychodów z osobiście wykonywanej działalności na podstawie umowy zlecenie zalicza się przychody uzyskane od:
 • osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
 • właściciela nieruchomości, w której lokale są wynajmowane jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością,
 • przedsiębiorstwa w spadku.

Ze zwolnienia nie skorzystają przychody uzyskane na podstawie umów zawartych w ramach działalności gospodarczej, kontrakty menedżerskie lub o podobnym charakterze, umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem.

Przychody, które nie korzystają ze zwolnienia z PIT, przykładowo:
 • z umów o dzieło (art. 13 pkt 8 ustawy o PIT),
 • z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 14 ustawy o PIT),
 • z praw autorskich (art. 18 ustawy o PIT),
 • zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, stypendia, staże uczniowskie (art. 20 ust. 1 ustawy o PIT).
 
Przykład 2


Pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim przez 60 dni. Otrzymywał wynagrodzenie za czas choroby a później zasiłek chorobowy. Czy przysługuje mu ulga dla młodych?

 
Przykład 3


Pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę i prowadzi działalność gospodarczą. Z działalności uzyskał przychody w wysokości 100.000 zł. Czy przysługuje mu ulga dla młodych z wynagrodzenia za pracę?
Przychody z działalności gospodarczej nie są uwzględniane w limicie 85.528 zł, dlatego pracownikowi przysługuje ulga w PIT z wynagrodzenia za pracę.

W przypadku osób, które korzystają z ulgi dla młodych i 50% kosztów uzyskania przychodów ważne jest, że suma:

 • przychodu objętego ulgą dla młodych i
 • 50% kosztów uzyskania przychodów
nie może przekraczać kwoty 85.528 zł w roku podatkowym (art. 22 ust. 9aa ustawy o PIT).

W jaki sposób należy to rozumieć przedstawia poniższy przykład.

 
Przykład 4


23-letni pracownik uzyskał w 2020 roku przychód 50.000 zł, do którego miała zastosowanie ulga dla młodych. Z tytułu przeniesienia praw autorskich zostały mu naliczone 50% koszty uzyskania przychodów w wysokości 50.000 zł. Suma preferencji na tym przykładzie wyniesie 100.000 zł, a limit nie może przekroczyć 85.528 zł, a więc w zeznaniu rocznym nie będzie można ująć pełnej kwoty. W jakiej kolejności powinny być zastosowane preferencje, czy w pierwszej kolejności przychód z umowy o pracę a później 50% koszty przepisy nie precyzują. W wyjaśnieniach zaleca się stosowanie systematyki ustawy o PIT, że w pierwszej kolejności stosujemy ulgę dla młodych a później 50% koszty. Na tym przykładzie będzie to: 50.000 zł z tytułu ulgi dla młodych i 35.528 zł z tytułu 50% kosztów (suma 85.528 zł), a więc kwota 14.472 zł (50.000 zł – 35.528 zł = 14.472 zł) nie będzie ujęte w kosztach uzyskania przychodów.

  ▲ wróć na początek
UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disqus. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disqus zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disqus. O szczegółach przetwarzania danych przez Disqus dowiesz się ze strony.
Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

Twój znajomy zakłada firmę Blog banner
Biuro Rachunkowe Biuro Rachunkowe Biuro Rachunkowe

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Ikona - wygodnie

Nowoczesna

Ikona - rzetelnie

Rzetelna

Ikona - księgowość

Księgowość