Blog ifirma.pl

Umowa inwestycyjna – jak ją sporządzić i czym są klauzule inwestycyjne?

|
|
5 minut czytania
Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z zawieraniem różnego rodzaju umów, kontraktów. Jednym z nich może być tzw. umowa inwestycyjna. Czym dokładnie jest takie zobowiązanie i jakie obowiązki są z nim związane?
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Czym jest umowa inwestycyjna?

Umowa inwestycyjna jest zawierana między dwoma lub więcej stronami, aby móc precyzyjnie określić warunki danej inwestycji. To formalny dokument, który określa prawa i obowiązki każdej ze stron, dotyczące wkładu finansowego i innych zasobów w ramach inwestycji. Umowa inwestycyjna obejmuje również klauzule dotyczące jej ochrony oraz mechanizmy rozstrzygania ewentualnych sporów. Celem takiej umowy jest zapewnienie pewności i stabilności dla inwestorów, a także promowanie wzajemnych korzyści dla zaangażowanych stron zaangażowanych W umowie inwestycyjnej mogą być określone różne warunki, takie jak terminy, wysokość inwestycji, podział zysków oraz prawa własności intelektualnej. Przy negocjowaniu i zawieraniu umowy inwestycyjnej ważne jest dokładne określenie celów inwestycji, oczekiwanych rezultatów oraz odpowiednich środków ochrony. Przeważnie z tego rodzaju umów korzystają start-upy bądź duże przedsiębiorstwa.

Klauzule inwestycyjne

Istotnym elementem każdej umowy inwestycyjnej są tzw. klauzule inwestycyjne, które określają prawa i obowiązki obu stron i ogólne jej warunki. Można je podzielić na kilka rodzajów.

Klauzula dot. wkładu finansowego

Określa, ile i w jaki sposób inwestor przeznacza swoje środki pieniężne na rzecz danego projektu. Porusza się tutaj aspekty związane z wysokością wkładu finansowego, formą inwestycji (czy będzie to gotówka, akcje czy nieruchomości), plan uiszczania płatności itd.

Klauzula dot. ochrony inwestycji

Ma na celu zapewnienie ochrony przed ryzykiem związanym z niepowodzeniem inwestycji. Może obejmować kwestie gwarancji, ubezpieczenia, zabezpieczenia majątkowego lub kar finansowych za naruszenie postanowień umowy.

Klauzula dot. zysków i strat

Dotyczy zazwyczaj ustalenia procentowego udziału w zyskach i stratach w ramach danej inwestycji.

Klauzula dot. własności intelektualnej

Jeżeli umowa inwestycyjna dotyczy kwestii związanych z wykorzystywaniem praw własności intelektualnej, taka klauzula będzie określać wynikające z tego tytułu prawa i obowiązki. Klauzula może poruszać zasady związane z zachowaniem tajemnicy handlowej, praw autorskich, ochrony patentowej, znaków towarowych.

Klauzula dot. rozstrzygania sporów

W trakcie trwania i realizacji umowy istnieje ryzyko, iż pojawią się spory, konflikty między stronami. Dlatego też warto zawrzeć w kontrakcie wzmiankę o możliwych sposobach polubownego rozwiązywania sporów jak np. mediację czy arbitraż. Takie działanie będzie zdecydowanie rozsądniejsze i korzystniejsze dla obu podmiotów – zaoszczędzić ich czas, pieniądze oraz ma duże szanse na zażegnanie nieporozumień.

Klauzula lock up

Ma na celu zapobieganie zbyciu udziałów w przedsiębiorstwie przez określony czas, czy to podczas trwania umowy, czy po jej zakończeniu. Tego rodzaju klauzula może dotyczyć wszystkich lub części udziałów. Jej celem jest ochrona przedsiębiorcy przed zbyt szybkim przekazaniem kontroli nad firmą innemu podmiotowi tuż po zakończeniu inwestycji.

Klauzula anti-dilution

Ma na celu ochronę inwestora przed możliwością zmniejszenia jego procentowego udziału w danym przedsiębiorstwie. Jej działanie polega na zapewnieniu inwestorowi automatycznego nabywania odpowiedniej liczby nowych udziałów w przypadku emisji takich udziałów przez spółkę. Dzięki temu udział procentowy inwestora w firmie pozostaje niezmieniony, co daje mu pewność, że jego udział nie zostanie zredukowany w wyniku takiej emisji.

Klauzula tag along

W umowie inwestycyjnej strony mogą zawrzeć klauzule ograniczające swobodę zbywania akcji lub udziałów, na co pozwala właśnie klauzula tag along. Jej celem jest ochrona interesów jednego z udziałowców, zwykle mniejszościowego, w przypadku gdy dominujący udziałowiec decyduje się zbyć swoje prawa udziałowe. Klauzula ta zapewnia mniejszościowemu udziałowcowi prawo do żądania zbycia swoich udziałów na tych samych warunkach co dominujący udziałowiec. Np. jeśli akcjonariusz decyduje się sprzedać swoje akcje, na żądanie pozostałych akcjonariuszy musi zapewnić, że nabywca jego akcji również odkupi proporcjonalną ilość akcji od pozostałych udziałowców. W rezultacie akcjonariusz, który negocjuje sprzedaż swoich akcji, musi także ustalić warunki zbycia akcji pozostałych akcjonariuszy.

Klauzula drag-along

Umożliwia określonemu akcjonariuszowi, który znalazł potencjalnego nabywcę akcji, „zmuszenie” pozostałych akcjonariuszy do sprzedaży swoich akcji na podobnych warunkach. Warto zaznaczyć, że prawo do skorzystania z klauzuli drag along często wiąże się z dodatkowymi warunkami, na przykład ustaleniem minimalnej ceny za akcje. Klauzula drag along może być również chronić interesy inwestorów mniejszościowych, zapewniając im równą możliwość sprzedaży swoich udziałów na korzystnych warunkach, gdy dominujący udziałowiec decyduje się na zbycie swoich udziałów.

Jak sporządzić umowę inwestycyjną?

Sporządzenie umowy inwestycyjnej jest procesem, który wymaga uwzględnienia kilku kluczowych kroków. Oto kilka wskazów, w jaki sposób ją przygotować:

 1. Określenie stron umowy (inwestor, czyli osoba lub jednostka organizacyjna wnosząca swój kapitał finansowy) i celu inwestycji (np. rozwój firmy, sfinansowanie realizacji projektu).
 2. Przedstawienie inwestycji – czego dotyczy, jej wartości, doprecyzowanie poszczególnych etapów projektu, procentowego udziału poszczególnych stron umowy, terminów płatności itd.
 3. Określenie praw i obowiązków stron umów oraz umieszczenie w niej niezbędnych klauzul inwestycyjnych, zabezpieczających interesy przedsiębiorstwa/inwestora.
 4. Zawarcie oświadczeń, które mają ułatwić sposób rozwiązywania możliwych sporów.
 5. Postanowienia odnośnie do zakończenia umowy – okres obowiązywania, wypowiedzenia umowy itp.

Podsumowanie

Umowa inwestycyjna powinna być podpisana dopiero po dokonaniu analizy jej treści przez obie strony przyszłego zobowiązania. Takie kontrakty wiążą się zazwyczaj z dużą odpowiedzialnością i dotyczą dużych sum pieniężnych. Stąd też warto w razie wątpliwości skorzystać z pomocy prawnika. Niezależnie jednak od treści danego zobowiązania jego zaciągnięcie powinno być poprzedzone analizą rynkową. Inwestor powinien wiedzieć, czy pomysł potencjalnego kontrahenta na stworzenie konkretnej firmy lub rozbudowę już istniejącej ma szansę powodzenia i czy za kilka lat będzie można oczekiwać zwrotu pieniędzy.

Autor ifirma.pl

Zespół IFIRMA

Kreatywny zespół specjalistów tworzony przez osoby wyróżniające się doświadczeniem oraz wiedzą z różnych obszarów.

Świadomi potrzeb naszych czytelników, skupiamy się na tworzeniu zrozumiałych treści, które będą w stanie przybliżyć im często zawiłe zagadnienia z zakresu rachunkowości, marketingu, ekonomii, księgowości czy zarządzania. Ostateczny dobór bieżącej tematyki uzależniany jest od preferencji docelowych odbiorców, zmian zachodzących w biznesowym środowisku, a także samych doświadczeń i umiejętności specjalistów odpowiadających za proces tworzenia tekstów.

W efekcie zespół ekspertów Ifirma bierze czynny udział w rozwoju różnego rodzaju biznesów, pomagając zarówno ich założycielom, jak i pracownikom efektywniej organizować pracę przy wykorzystaniu jak najbardziej dopasowanych do potrzeb rozwiązań.

Rozumiejąc istotę profesjonalnego podejścia do poruszanych zagadnień, każdy tekst tworzony jest w oparciu o wiarygodne dane. Dodatkowo podejmowana tematyka ujmowana jest w logiczny i przejrzysty sposób, zwiększając tak istotną jasność przekazu, co pozytywnie wpływa na podkreślenie najbardziej użytecznych treści. W efekcie podejmowane przez nasz zespół praktyki w szerszej perspektywie można rozpatrywać jako dążenie do zwiększenia świadomości i wyczucia biznesowego osób aktywnie działających na rynku.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie