Usługi wykonane pro bono a VAT

usługi pro bono a VAT

Świadczysz usługi pro bono? Sprawdź, czy są opodatkowane podatkiem VAT.

Czynni podatnicy VAT mają bardzo często dylemat, w jaki sposób prawidłowo opodatkować pewne czynności w VAT. Przepisy ustawy nie rozstrzygają wprost wielu zagadnień. Pozostaje jedynie poszukiwanie odpowiedzi w wydawanych interpretacjach podatkowych lub wyjaśnieniach. W dzisiejszej publikacji będziemy się zastanawiali, w jaki sposób powinny być rozliczane usługi pro bono w kontekście rozliczeń w podatku VAT.

Co to są usługi pro bono?

Pro bono pochodzi od łac. pro bono publico, co oznacza „dla dobra publicznego”. Pod tym pojęciem mieści się dobrowolne i bezpłatne świadczenie usług, kojarzone najczęściej z usługami prawniczymi. Oczywiście charakter świadczonych usług pro bono nie odnosi się tylko do tej kategorii usług. W katalogu mogą się znaleźć również inne usługi, takie np. jak: marketingowe, reklamowe, konsultingowe, księgowe, technologiczne i wiele innych. W aspekcie naszych rozważań istotna będzie kwestia opodatkowania w VAT.

Nieodpłatne świadczenie usług a ustawa o podatku VAT

W ustawie o podatku VAT zostało wprost napisane, że za odpłatne świadczenie usług uważa się również nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika. W naszych rozważaniach kluczowe będzie ostatnie sformułowanie. Odnosząc się do tego zapisu należy rozumieć, że każde działanie nieodpłatne, które ma związek z prowadzoną działalnością gospodarczą będzie korzystało ze zwolnienia od podatku VAT, natomiast w przeciwnym przypadku takie czynności będą opodatkowane w VAT.

Kiedy usługi pro bono będą zwolnione z VAT?

Aby odpowiedzieć na pytanie, czy wykonana usługa pro bono może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT należy ustalić, czy wykonana usługa ma związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, czy też nie.

Kiedy można mówić, że w konsekwencji naszych działań wpływamy na rozwój firmy? Dla przykładu, jeżeli zostanie przeprowadzona akcja promocyjna, w wyniku której może dojść do zdobycia potencjalnych klientów, to w takim przypadku możemy mówić o braku opodatkowania w VAT.

Taki przypadek był przedmiotem jednej z interpretacji podatkowych nr 0114-KDIP1-1.4012.140.2018.2.KBR z dnia 9 kwietnia 2018 roku, w której została opisana następują sytuacja.

Wnioskodawca prowadzi cyfrową dystrybucję licencji, których odbiorcą są osoby fizyczne. W ramach budowania pozytywnego wizerunku firmy wnioskodawca chce przeprowadzić dodatkowe akcje marketingowe, które mają na celu zwrócenie uwagi klientów oraz potencjalnych klientów na aktualną ofertę. Takie działanie w ocenie wnioskodawcy będzie miało wpływ na zwiększenie lojalności klientów oraz przyciągnie nowych klientów.

Wnioskodawca zadał pytanie, czy nieodpłatne przekazanie produktów w akcjach marketingowych będzie stanowić czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. W ocenie wnioskodawcy nie jest to czynność opodatkowana w VAT z uwagi na związek przekazanego świadczenia z prowadzoną działalnością gospodarczą Spółki. Dyrektor KIS uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe.

Kiedy usługi pro bono mogą być opodatkowane w VAT

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów z 2012 roku, jeżeli przedsiębiorca wykona usługę, która nie ma związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, to w takim przypadku taka czynność powinna być opodatkowana w VAT. Takim typowym przykładem jest nieodpłatne świadczenie usług prawnych dla osób, których nie stać na zapłacenie za taką pomoc.

Usługa pro bono, która może być opodatkowana w VAT, według MF, spełnia poniższe przesłanki:

  • pomoc prawna nie jest związana z działalnością gospodarczą,
  • nie służy promowaniu marki, wizerunku i pozyskiwaniu nowych klientów,
  • udzielający nieodpłatnej pomocy prawnej poniósł koszty w związku ze świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawnej.

We wcześniejszej ocenie MF przy spełnieniu opisanych przesłanek taka czynność powinna być opodatkowana w VAT, chyba że usługa jest wykonywana w ramach umowy-zlecenia.

Interpelacja poselska w sprawie usług pro bono w ramach umowy-zlecenie

W kwietniu 2021 roku jeden z posłów zadał pytanie Ministrowi Finansów dotyczące świadczenia usług nieodpłatnej pomocy prawnej. Nas będzie interesowała kwestia związana z rozliczaniem podatku VAT. Pytanie skierowane do MF dotyczyło uzyskiwanego wynagrodzenia z umowy zlecenia zawartej z organizacją pozarządową przez radcę prawnego lub adwokata. Mianowicie zapytano, czy adwokat powinien wystawić fakturę VAT i odprowadzić podatek do Urzędu Skarbowego?

W odpowiedzi MF poinformował co następuje. Jeżeli nie jest możliwe wskazanie, że podmiot wykonujący określone czynności działa w charakterze podatnika VAT, to nie występują przesłanki do uznania czynności za działalność gospodarczą, zdefiniowaną dla potrzeb podatku od towarów i usług, tym samym nie ma świadczenia podlegającego opodatkowaniu tym podatkiem. Zdaniem Ministra może to oznaczać, że działania pro publico bono nie będą kwalifikowały się, jako działalność gospodarcza dla potrzeb VAT w przypadku, gdy przychody z tytułu wykonywania tych czynności znajdą się w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście.

Podsumowanie

Świadczenie usług pro bono nie jest i chyba nie może być rozpatrywane według ustalonego schematu. Każdy przypadek powinien być rozpatrywany indywidualnie. W artykule wskazano jedynie przykładowo, jakie mogą wystąpić sytuacje. Nie jest możliwe wypracowanie jednolitego stanowiska do wszystkich przypadków, które mogą wystąpić w przypadku świadczenia usług pro bono. Ogólnie można podsumować, że:

  1. Jeżeli czynność będzie miała związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, to może być zwolniona z podatku VAT.
  2. Jeżeli czynność będzie wykonywana poza działalnością, to co zasady powinna być opodatkowana w VAT.
  3. Jeżeli czynność będzie wykonywana w ramach działalności wykonywanej osobiście, m.in. umowa-zlecenie, to nie powinna być opodatkowana w VAT.

W każdej z tych sytuacji powinna być przeprowadzona i tak jednostkowa analiza. Jeżeli przedsiębiorca będzie miał wątpliwości, to jak zawsze w takich sytuacjach może się zwrócić z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość