VAT-27 – od lipca zmiany

informacje podsumowujące VAT-27

Zmiany w obrocie towarami wrażliwymi (stal, złom, elektronika) skutkują koniecznością składania nowego typu deklaracji: VAT-27. Kto musi składać VAT-27? VAT-27 składają wyłącznie podatnicy, u których sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust 1 i 9 oraz którzy sprzedają dla innych podatników. Jest to deklaracja przeznaczona dla „vatowców”, których sprzedaż towarów wrażliwych podlega zasadom „odwrotnego obciążenia”.

VAT-27 jest informacją podsumowującą w obrocie krajowym. Lipiec 2015 lub III kwartał 2015 są pierwszymi okresami rozliczeniowymi, za które są składane. Na VAT-27 znajdą się zatem transakcje, dla których obowiązek podatkowy powstał 1 lipca 2015 r. lub później. Zmiany w obrocie towarami wrażliwymi (stal, złom, elektronika) skutkują koniecznością składania nowego typu deklaracji.

Kto musi składać?

Składają ją wyłącznie podatnicy, u których sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust 1 i 9 oraz którzy sprzedają dla innych podatników. Jest to deklaracja przeznaczona dla „vatowców”, których sprzedaż towarów wrażliwych podlega zasadom „odwrotnego obciążenia”. Informacje podsumowujące składane są – analogicznie do VAT-UE – za okresy, w których wystąpił konkretny rodzaj transakcji sprzedaży. Jeśli nie wystąpią, podatnik nie składa VAT-27. Sprzedaż:
  • elektroniki o wartości powyżej 20 tys. zł (dla jednolitej gospodarczo transakcji), bez limitu kwotowego towarów takich jak stal, złom oraz innych wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy od dnia 1 lipca 2015 r.,
  • usług, w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,
wymaga złożenia VAT-27.

Terminy VAT-27 – miesięcznie czy kwartalnie?

Deklarację można złożyć za okresy miesięczne lub kwartalne. Podatnik w tym zakresie nie ma wyboru – zobowiązany jest złożyć VAT-27 za takie same okresy, za jakie składa zwykłe deklaracje VAT. Vatowcy rozliczający się miesięcznie, składający VAT-7 złożą VAT-27 miesięczne. Vatowcy rozliczający się kwartalnie składający VAT-7K złożą VAT-27 kwartalne. Informację należy złożyć nie później niż do 25-tego dnia po okresie, za który jest składana, do tego samego urzędu jak zwykłą deklarację VAT. Termin złożenia informacji podsumowującej zależny jest zatem bezpośrednio od zwykłego rozliczenia podatku VAT (miesiąc/kwartał). Treść deklaracji VAT wskazuje czy za dany okres należy złożyć VAT-27. Na deklaracjach VAT zmieniono podział pól, wprowadzając bezpośrednio pole, w którym podatnik musi wykazać sumarycznie dostawy z danego okresu opodatkowane odwrotnym obciążeniem w obrocie krajowym. Brak obowiązku składania „zerowych VAT-27” uregulowany jest bezpośrednio w art. 101a ust 2 – „informacje podsumowujące w obrocie krajowym składa się za okresy rozliczeniowe, w których powstał obowiązek podatkowy”.

Forma składania

Biura rachunkowe składające informację podsumowującą w imieniu podatnika są zobligowane do przekazu drogą elektroniczną. Natomiast podatnik składający we własnym imieniu może wybrać formę. Podatnik może złożyć VAT-27 papierowo lub elektronicznie. Forma składania deklaracji nie ma przełożenia na termin – w przeciwieństwie do informacji podsumowującej VAT-UE gdzie wybór formy decyduje o terminie. Przekazanie drogą elektroniczną nowej informacji podsumowującej wymaga na dzień dzisiejszy zastosowania podpisu elektronicznego. MF niedawno zapowiedziało zmiany w tym zakresie i udostępnienie możliwości składania informacji podsumowujących za pomocą danych autoryzujących – zarówno VAT-UE jak i VAT-27. Kwoty w VAT-27 w odróżnieniu od innych deklaracji VAT, powinny być wykazane w zł i groszach, czyli do dwóch miejsc po przecinku.

VAT-27 jako korekta

Korekta jest składana tylko za okresy, za które najpierw złożono informację podsumowującą. Nie jest możliwe złożenie korekty w odniesienie do okresu, za który nie złożono uprzednio informacji podsumowującej. Druk VAT-27 zawiera pole „korekta informacji”. W odróżnieniu od VAT-UE i VAT-UEK nie ma osobnych druków dla korekt. Korekta zatem jest składana na takim samym typie formularza, na którym była złożona pierwotna informacja.

Zakres danych

Informacja podsumowująca w obrocie krajowym powinna zawierać następujące dane:
  1. nazwę lub imię i nazwisko oraz numer identyfikacji podatkowej podatnika składającego informację podsumowującą w obrocie krajowym,
  2. nazwę lub imię i nazwisko oraz numer identyfikacji podatkowej podatnika nabywającego towary lub usługi,
  3. łączną wartość dostaw towarów oraz świadczonych usług, dla których podatnikiem jest nabywca, w przypadkach, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 – w odniesieniu do poszczególnych nabywców.
Autor: Joanna Pindelska – BR ifirma.pl
 
UWAGA Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.
Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość