VAT-27 – od lipca zmiany

VAT-27 jest informacją podsumowującą w obrocie krajowym. Lipiec 2015 lub III kwartał 2015 są pierwszymi okresami rozliczeniowymi, za które są składane. Na VAT-27 znajdą się zatem transakcje, dla których obowiązek podatkowy powstał 1 lipca 2015 r. lub później. Zmiany w obrocie towarami wrażliwymi (stal, złom, elektronika) skutkują koniecznością składania nowego typu deklaracji.

Kto musi składać?

Składają ją wyłącznie podatnicy, u których sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust 1 i 9 oraz którzy sprzedają dla innych podatników. Jest to deklaracja przeznaczona dla „vatowców”, których sprzedaż towarów wrażliwych podlega zasadom „odwrotnego obciążenia”. Informacje podsumowujące składane są – analogicznie do VAT-UE – za okresy, w których wystąpił konkretny rodzaj transakcji sprzedaży. Jeśli nie wystąpią, podatnik nie składa VAT-27. Sprzedaż:
  • elektroniki o wartości powyżej 20 tys. zł (dla jednolitej gospodarczo transakcji), bez limitu kwotowego towarów takich jak stal, złom oraz innych wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy od dnia 1 lipca 2015 r.,
  • usług, w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,
wymaga złożenia VAT-27.

Terminy VAT-27 – miesięcznie czy kwartalnie?

Deklarację można złożyć za okresy miesięczne lub kwartalne. Podatnik w tym zakresie nie ma wyboru – zobowiązany jest złożyć VAT-27 za takie same okresy, za jakie składa zwykłe deklaracje VAT. Vatowcy rozliczający się miesięcznie, składający VAT-7 złożą VAT-27 miesięczne. Vatowcy rozliczający się kwartalnie składający VAT-7K złożą VAT-27 kwartalne. Informację należy złożyć nie później niż do 25-tego dnia po okresie, za który jest składana, do tego samego urzędu jak zwykłą deklarację VAT. Termin złożenia informacji podsumowującej zależny jest zatem bezpośrednio od zwykłego rozliczenia podatku VAT (miesiąc/kwartał). Treść deklaracji VAT wskazuje czy za dany okres należy złożyć VAT-27. Na deklaracjach VAT zmieniono podział pól, wprowadzając bezpośrednio pole, w którym podatnik musi wykazać sumarycznie dostawy z danego okresu opodatkowane odwrotnym obciążeniem w obrocie krajowym. Brak obowiązku składania „zerowych VAT-27” uregulowany jest bezpośrednio w art. 101a ust 2 – „informacje podsumowujące w obrocie krajowym składa się za okresy rozliczeniowe, w których powstał obowiązek podatkowy”.

Forma składania

Biura rachunkowe składające informację podsumowującą w imieniu podatnika są zobligowane do przekazu drogą elektroniczną. Natomiast podatnik składający we własnym imieniu może wybrać formę. Podatnik może złożyć VAT-27 papierowo lub elektronicznie. Forma składania deklaracji nie ma przełożenia na termin – w przeciwieństwie do informacji podsumowującej VAT-UE gdzie wybór formy decyduje o terminie. Przekazanie drogą elektroniczną nowej informacji podsumowującej wymaga na dzień dzisiejszy zastosowania podpisu elektronicznego. MF niedawno zapowiedziało zmiany w tym zakresie i udostępnienie możliwości składania informacji podsumowujących za pomocą danych autoryzujących – zarówno VAT-UE jak i VAT-27. Kwoty w VAT-27 w odróżnieniu od innych deklaracji VAT, powinny być wykazane w zł i groszach, czyli do dwóch miejsc po przecinku.

VAT-27 jako korekta

Korekta jest składana tylko za okresy, za które najpierw złożono informację podsumowującą. Nie jest możliwe złożenie korekty w odniesienie do okresu, za który nie złożono uprzednio informacji podsumowującej. Druk VAT-27 zawiera pole „korekta informacji”. W odróżnieniu od VAT-UE i VAT-UEK nie ma osobnych druków dla korekt. Korekta zatem jest składana na takim samym typie formularza, na którym była złożona pierwotna informacja.

Zakres danych

Informacja podsumowująca w obrocie krajowym powinna zawierać następujące dane:
  1. nazwę lub imię i nazwisko oraz numer identyfikacji podatkowej podatnika składającego informację podsumowującą w obrocie krajowym,
  2. nazwę lub imię i nazwisko oraz numer identyfikacji podatkowej podatnika nabywającego towary lub usługi,
  3. łączną wartość dostaw towarów oraz świadczonych usług, dla których podatnikiem jest nabywca, w przypadkach, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 – w odniesieniu do poszczególnych nabywców.
Autor: Joanna Pindelska – BR ifirma.pl
 
UWAGA Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.
BezpiecznaKsiegowoscPan

Bezpieczna księgowość bez wychodzenia z domu

jesteś w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym z dedykowaną księgową

*zapomnij o papierkowej robocie, wystaw faktury i zaksięguj koszty w aplikacji ifi

IFIRMA nowoczesna rzetelna księgowość #zostanwdomu

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ
Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań