Blog ifirma.pl

Wakacje składkowe w 2024 roku – kto skorzysta ze zwolnienia z ZUS i jak złożyć wniosek?

|
|
6 minut czytania
Rada Ministrów przyjęła w dniu 19 marca 2024 roku projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, który wprowadza tzw. wakacje składkowe, inaczej znane jako wakacje od ZUS dla właścicieli firm wpisanych do CEIDG. O tym, jak skorzystać z wakacji od ZUS i jak wypełnić wniosek dowiesz się z poniższego artykułu.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Cel projektu ustawy

Tendencja wzrostowa zamykania i zawieszania działalności gospodarczych przez przedsiębiorców z powodu obciążeń publicznoprawnych, które na nich spoczywają, pozwoliła na przyjęcie nowych rozwiązań, mających na celu pomoc osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą. Pomoc ta to właśnie tzw. wakacje składkowe, z których będzie można skorzystać po złożeniu wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Projektowana instytucja „wakacji składkowych” może objąć ponad 1,7 mln mniejszych przedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Na oficjalnej stronie rządowej wskazuje się, że:

Odpowiedzią na rosnące obciążenia publicznoprawne przedsiębiorców będzie instytucja wakacji składkowych. Przewiduje ona, że przedsiębiorca może poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych o zamiarze niepodlegania pod obowiązkowe ubezpieczenia społeczne. Po upływie okresu niepodlegania ponowne objęcie obowiązkowymi ubezpieczeniami następować będzie automatycznie i nie będzie wymagało osobnego zgłoszenia. Szczegółowy zakres uprawnienia zostanie ustalony w toku dalszych uzgodnień. Przewidziane w projekcie rozwiązanie będzie dobrowolne. Wprowadzona ulga polegająca na okresowym obniżeniu kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przyczyni się do odciążenia finansowego przedsiębiorców. Rozwiązanie ma na celu ograniczenie skali zawieszania i zamykania działalności gospodarczych.

Kto będzie mógł skorzystać z wakacji składkowych?

Z wakacji składkowych będzie mogła skorzystać wyłącznie osoba fizyczna wpisana do CEIDG (właściciel firmy), zasadniczo mikroprzedsiębiorca. Co więcej, zwolnienie to będzie dotyczyć wyłącznie składek właściciela firmy jednoosobowej na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Z takiego zwolnienia przedsiębiorca będzie mógł skorzystać wyłącznie w jednym dowolnym (wybranym przez siebie we wniosku) miesiącu roku kalendarzowego.

Warunki do skorzystania z wakacji składkowych

Na wniosek prowadzącego działalność płatnika składek zwalnia się go z opłacenia należnych składek z tego tytułu na jego własne, obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe za wskazany we wniosku miesiąc kalendarzowy, jeżeli:

 • w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku miał nie więcej niż dziesięciu ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczeń emerytalnego, rentowych i wypadkowego lub ubezpieczenia zdrowotnego;
 • w ostatnich dwóch latach kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku nie osiągnął przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej lub w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku osiągnął roczny przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro;
 • jako ubezpieczony w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku oraz w okresie od początku roku kalendarzowego złożenia wniosku do dnia złożenia tego wniosku nie wykonywał pozarolniczej działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego w roku kalendarzowym rozpoczęcia działalności gospodarczej lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej;
 • w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku jako ubezpieczony podlegał ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

WAŻNE — zwolnienie z opłacenia składek ZUS przysługuje wyłącznie za jeden miesiąc kalendarzowy w danym roku kalendarzowym, co oznacza, iż z wakacji składkowych będzie można skorzystać w wymiarze jednego miesiąca w roku kalendarzowym.

Zwolnienie z opłacenia składek stanowi pomoc de minimis udzielaną w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa Unii Europejskiej dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis. Zwolniony z opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe może być płatnik składek, który dysponuje limitem pomocy de minimis co najmniej w wysokości sumy obowiązujących go we wskazanym miesiącu kalendarzowym składek na ubezpieczenia społeczne podlegających zwolnieniu.

Jak skorzystać z wakacji składkowych w 2024 roku?

Przedsiębiorca, aby móc skorzystać z wakacji składkowych będzie zobligowany do złożenia wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Dodatkowo należy pamiętać, że:

 • wniosek o zwolnienie ze składek ZUS należy złożyć w miesiącu poprzedzającym miesiąc kalendarzowy, który ma być objęty zwolnieniem;
 • wniosek należy złożyć za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład, w formie dokumentu elektronicznego;
 • przedsiębiorca będzie podlegał zwolnieniu ze składek ZUS we wskazanym przez siebie miesiącu kalendarzowym, co oznacza, że nie będzie on mógł się z niego zrezygnować albo dokonywać korekt we wniosku;
 • zwolnieniu z opłacania składek rozstrzyga ZUS i informuje o tym przedsiębiorcę za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez ZUS;
 • zwolnienie z obowiązku składkowego nie będzie wymagało formalnego zawieszenia własnej działalności.

Wniosek powinien zawierać następujące elementy, tj.:

 • dane płatnika składek:
  • imię i nazwisko,
  • numer NIP i PESEL, a jeżeli nie nadano tych numerów lub jednego z nich ‒ serię i numer dowodu osobistego albo paszportu;
 • wskazanie miesiąca kalendarzowego, w którym płatnik składek zamierza skorzystać ze zwolnienia z opłacenia składek;
 • oświadczenia o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 17a ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw;
 • zaświadczenia o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jaką otrzymał w okresie trzech lat poprzedzających dzień złożenia wniosku albo oświadczenie o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie lub oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
 • informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące tego przedsiębiorcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych, na których pokrycie ma być przeznaczona pomoc de minimis.
 • WAŻNE — wszelkie oświadczenia składane przez przedsiębiorcę wraz z wnioskiem są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

  A jeśli chcesz wiedzieć, co o wakacjach od ZUS sądzi księgowy, to przejdź tutaj.

  Obowiązki przedsiębiorcy zwolnionego ze składek ZUS

  Za miesiąc kalendarzowy objęty zwolnieniem z opłacenia składek przedsiębiorca zobowiązany jest do przesłania do ZUS:

  • deklaracji rozliczeniowej;
  • imiennego raportu miesięcznego z informacją o składkach finansowanych przez budżet państwa za osobę opłacającą składki za siebie;
  • imiennego raportu miesięcznego z informacją o składkach finansowanych przez osobę opłacającą składki za siebie;
  • w przypadku zgłaszania do ubezpieczeń innych ubezpieczonych ‒ imiennego raportu za tych ubezpieczonych;
  • w przypadku niewywiązania się przez ubezpieczonych z tego obowiązku ‒ deklaracje rozliczeniowe oraz imienne raporty miesięczne będą za nich sporządzane bądź korygowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

  Podsumowanie

  Możliwość skorzystania z wakacji składkowych będzie gwarantowała zwolnienie z jednego miesiąca kalendarzowego wskazanego we wniosku przez przedsiębiorcę w każdym roku kalendarzowym. Wakacje od ZUS mają wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 4 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy, co oznacza, iż z dużym prawdopodobieństwem umożliwienie skorzystania przez przedsiębiorców ze zwolnienia nastąpi jeszcze w 2024 roku.

Autor ifirma.pl

Adrianna Glapiak

Autorka tekstów prawnych na ifirma.pl. Prawnik posiadająca wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym oraz podatkowym. Na co dzień swoją wiedzę i doświadczenie poszerza dzięki pracy jako specjalista do spraw prawnych, a czas wolny poświęca na podnoszeniu kwalifikacji w zakresie aspektów prawnych w e-commerce i social mediach oraz szeroko pojętym prawie autorskim.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie