Blog ifirma.pl

Wsparcie finansowe z urzędu pracy a rozliczenie PIT

|
|
6 minut czytania
Chciałbyś otrzymać wsparcie finansowe z urzędu pracy? Sprawdź, jak będzie rozliczone w PIT.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Wiele osób myśli o założeniu firmy, mają pomysł lecz często brakuje im środków finansowych. Mamy dobrą wiadomość, nie zawsze trzeba posiadać własne oszczędności, żeby mieć własną firmę. W dzisiejszej publikacji napiszemy kilka informacji na temat wsparcia finansowego z urzędu pracy i zasadach rozliczania w podatku PIT.

Co kryje się pod pojęciem wsparcie finansowe z urzędu pracy?

Nie trzeba chyba nikogo uświadamiać czym jest wparcie finansowe. W kontekście urzędu pracy będzie to możliwość pozyskania dodatkowych środków na rozpoczęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej. Najczęściej słyszy się i pisze na temat jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności, ale wiadomo, że nie tylko o takie środki chodzi.

Przedsiębiorca może uzyskać z urzędu pracy wsparcie m.in. na:
  Rozpoczęcie działalności gospodarczej  
  Szkolenia  
  Podjęcie działań aktywizacyjnych, np. podjęcie pracy przez bezrobotnego  
  Tworzenie nowych miejsc pracy  
  Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników  
  Rozwój firmy  

Najbardziej popularne są jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, jednak na stronach urzędu pracy czy urzędu miasta bardzo często można się natknąć na różnego rodzaju ogłoszenia i informacje na temat naboru wniosków na inne formy dofinansowania. Warto śledzić takie strony i składać wnioski o przyznanie środków. Oczywiście cały proces ubiegania się o środki jest długotrwały, ale nie trzeba się tym zniechęcać, wiele osób się przekonało, że warto przez to przejść.

Kto może się ubiegać o jednorazowe środki na założenie działalności gospodarczej?

Zasady przyznawania wsparcia finansowego dla przedsiębiorców każdorazowo wynikają z regulaminu danego programu. Specyfikacja wymagań jest różna w zależności od tego czy będą to środki na rozpoczęcie działalności, czy na rozwój firmy. W przypadku jednorazowej dotacji na otwarcie firmy najczęściej trzeba spełniać warunki takie jak np.:

 • status osoby bezrobotnej z dopełnieniem obowiązku rejestracji w urzędzie pracy,
 • brak odmowy podjęcia pracy bez uzasadnionej przyczyny w okresie ostatnich 12 miesięcy,
 • udział w szkoleniach, stażach i innych formach kształcenia oferowanych przez urząd pracy,
 • zakładanie działalności gospodarczej po raz pierwszy,
 • jeżeli działalność gospodarcza była prowadzona już wcześniej przerwa musi wynosić co najmniej 12 miesięcy,
 • jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności z Funduszu Pracy są pozyskiwane po raz pierwszy,
 • ubieganie się o środki tylko w jednym urzędzie pracy.

Oczywiście katalog wymagań stawianych dla przyszłych beneficjentów jest otwarty. W regulaminie naboru wniosków będą wskazane szczegółowe warunki naboru, które muszą być spełnione, żeby wniosek został przyjęty i procedowany.

Kto może się ubiegać o inne formy wsparcia finansowego?

Jak już wspomnieliśmy ze wsparcia finansowego mogą również skorzystać przedsiębiorcy, którzy już prowadzą działalność gospodarczą. Tego typu działanie ma na celu umocnić pozycję firmy na rynku, zwiększyć jej atrakcyjność i konkurencyjność. Dość powszechne są środki przyznawane na tworzenie nowych miejsc pracy. Dotacje przyznawane z urzędu pracy najczęściej mają charakter bezzwrotny, o ile przedsiębiorca dopełni wszystkich formalności w związku z otrzymaniem dotacji.

 Wniosek o dotację musi być kompletny i złożony we wskazanym okresie do urzędu pracy  
 We wniosku musi być wyraźnie wyartykułowane na co pozyskane środki zostaną przeznaczone  
 Przedsiębiorca ma obowiązek zapoznać się z regulaminem i w obowiązujących terminach przedkładać rozliczenia z wykorzystania dotacji do urzędu pracy  
 Prawidłowość wydatkowania środków może podlegać weryfikacji przez upoważnione osoby  
 Przedsiębiorca musi prowadzić działalność gospodarczą przez okres wskazany w umowie po otrzymaniu środków  
 Jeżeli dotacja będzie wydatkowana na pracowników, to również w tym czasie muszą oni pozostawać w zatrudnieniu  
 Zabronione jest wydatkowanie środków niezgodnie z ich przeznaczeniem  

Powyżej wymienione zostały najbardziej powszechne wymagania co do składanych wniosków o wsparcie finansowe, co jednak nie wyczerpuje tematu. W każdym przypadku zasada przyznawania i rozliczania środków w każdym przypadku może wyglądać nieco inaczej i należy to brać pod uwagę. Przedsiębiorcy często zadają sobie pytanie, czy jak otrzymają bezzwrotne wsparcie z urzędu pracy, to czy będą mieli obowiązek zapłaty podatku? Odpowiedź na to pytanie znajdzie się w dalszej części artykułu.

Wsparcie finansowe z urzędu pracy a rozliczenie PIT

Niektóre kategorie wsparcia z urzędu pracy objęte są podatkiem dochodowym a inne nie. Z Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z podatku PIT wynika, że zwolnione są:

 Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej przez absolwentów centrum integracji społecznej oraz absolwentów klubów integracji społecznej, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym, jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej lub nie mają zawieszonej działalności gospodarczej  
 Ryczałt na przejazdy na szkolenia oraz ryczałtu na zakwaterowanie otrzymanych w ramach bonu szkoleniowego, ryczałt na koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu otrzymanego w ramach bonu stażowego oraz świadczenia otrzymane w ramach bonu na zasiedlenie  
 Świadczenia w ramach działań aktywizacyjnych – jest to pakiet działań mających na celu podjęcie i utrzymanie przez bezrobotnego odpowiedniej pracy lub działalności gospodarczej  
 Stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  
 Zaniechanie poboru podatku dochodowego. o którym mowa w rozporządzeniu dotyczy okresu od 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.  
 Osoby, które pobierają zasiłek dla bezrobotnych lub dodatek aktywizacyjny muszą zapłacić podatek dochodowy od takiego wsparcia. W związku z tym otrzymają z urzędu pracy PIT-11, który należy rozliczyć w zeznaniu rocznym PIT-37  

Oczywiście to zaniechanie poboru podatku dochodowego dotyczy jedynie przychodów otrzymanych przez osoby, które spełniają kryteria, o których jest mowa w tabeli powyżej. Nie znajdują się w tym grupowaniu różne inne formy wsparcia przyznawane z urzędu pracy, które mogą korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie ustawy o PIT. Pamiętajmy, że rozporządzenia dotyczące zaniechania poboru podatku mogą obowiązywać w określonym czasie, ale są często wydawane cyklicznie. Każdorazowo w momencie otrzymania wsparcia finansowego z urzędu pracy należy zbadać w oparciu o obowiązujące przepisy, czy skorzystamy ze zwolnienia od podatku dochodowego.

Dofinansowanie z urzędu pracy – podsumowanie

rodzaju programów, które są kierowane do konkretnej grupy odbiorców. Nie zawsze i nie wszystkie środki będą mogły korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego. Poza zwolnieniami przedmiotowymi, które zostały uregulowane w ustawie o PIT wydawane są szczegółowe rozporządzenia w sprawie zwolnienia od podatku dochodowego niektórych form wsparcia. Rozporządzenia obowiązują w określonym przedziale czasowym, ale mogą być wydawane nowe na kolejny okres. Dodatkowo część osób musi wiedzieć, że jeżeli pobierają zasiłek dla bezrobotnych lub dodatek aktywizacyjny, to będą musiały zapłacić podatek po zakończonym roku podatkowym. W takich przypadkach urząd pracy ma obowiązek przesłać informację PIT-11, w której wykazana będzie kwota wsparcia podlegające rozliczeniu.

Autor ifirma.pl

Małgorzata Jagusiak

Księgowa, specjalista do spraw rozliczeń podatkowych z wieloletnim doświadczeniem pracy w organach podatkowych. Przez kilka lat prowadziła własne biuro rachunkowe. Praca w sektorze prywatnym pozwoliła na zmianę perspektywy postrzegania obowiązujących przepisów podatkowych. Zdobyte doświadczenia pozwalają na łączenie wiedzy teoretycznej z wieloletnią praktyką w zawodzie.

Chętnie dzieli się posiadaną wiedzą z innymi, stara się ją przekazywać w dostępnej dla każdego formie. Z pasja poświęca się pisaniu artykułów o tematyce podatkowej. Częste zmiany przepisów wymagają otwartej głowy, kreatywności i dużej elastyczności, co jest dodatkowym atutem tej pracy, nie ma miejsca na nudę. Większość jej publikacji dotyczy rozliczeń z zakresu podatku dochodowego i podatku VAT, ale nie unika wyzwań z obszarów o innej tematyce.

Dodatkowo jest wykładowcą i szkoleniowcem z zakresu zagadnień o tematyce podatkowej. Ciągle podnosi swoje kwalifikacje, śledzi na bieżąco zmieniające się przepisy podatkowe, żeby przekazywać zawsze aktualne i sprawdzone informacje.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Najważniejsze pytania

  1. Czym jest wsparcie finansowe z urzędu pracy?

   Wsparcie finansowe z urzędu pracy to forma pomocy materialnej, którą osoby bez pracy mogą otrzymać w celu wsparcia swojej sytuacji finansowej.
  2. Kto może otrzymać jednorazowe środki na założenie działalności gospodarczej?

   Osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy, które planują rozpoczęcie własnego biznesu.
  3. Czy otrzymane wsparcie finansowe podlega rozliczeniu w podatku PIT?

   Wsparcie finansowe otrzymane z urzędu pracy może podlegać rozliczeniu w podatku PIT, w zależności od obowiązujących przepisów podatkowych.
  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie