Wydatki sfinansowane dotacją nie zawsze są kosztami uzyskania przychodu.

1 stycznia 2010 zmieniły się przepisy prawa podatkowego w odniesieniu do wydatków sfinansowanych z otrzymanej dotacji na rozpoczęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej. Zmiany dotykają beneficjentów  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 6.2.
Art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienia zarówno rodzaje wydatków nie mogących być kosztem podatkowym jak źródła finansowania wydatku, które zabraniają zaliczenia wydatku w koszty.

Po nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pojawił się w niej nowy zapis
(art. 23. ust.1 pkt 56 w odniesieniu do art. 21 ust. 1 pkt 137)

odnoszący się bezpośrednio do “środków finansowych otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych”.
Nowa klasyfikacja środków otrzymanych z Unii Europejskiej powoduje, że przedsiębiorcy od 1 stycznia 2010 nie mogą zaliczać w koszty wydatków, które sfinansowali z dotacji w ramach PO KL 6.2. Z punktu widzenia przepisu nie jest istotne, czy wydatki te zostały najpierw poniesione przez przedsiębiorcę i zrefundowane, czy przedsiębiorca otrzymał te środki przed poniesieniem wydatków.
Tym samym zarówno wydatki inwestycyjne o charakterze innym niż środki trwałe (które na mocy innych przepisów już wcześniej nie mogły być zaliczane w koszty) oraz wsparcie pomostowe sfinansowane z dotacji pochodzących ze środków publicznych nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Przypominamy, iż na mocy przepisówRozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych od niektórych dochodów (przychodów), środki uzyskane w ramach POKL 6.2 są zwolnione z podatku dochodowego i w tej kwestii żadna zmiana nie ma miejsca.

Przedstawione zmiany nie dotyczą beneficjentów pomocy otrzymanej z Urzędu Pracy przez bezrobotnych rozpoczynających działalność gospodarczą. Zachowują oni prawo do zaliczenia w koszty prowadzonej działalności wydatków ( innych niż zakup środków trwałych podlegających amortyzacji) sfinansowanych dotacją.

Joanna Pindelska

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK