Zaliczka na kasie jako przychód – nowe terminy zgłoszeń do US

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym wprowadza szereg zmian, min. w podatku dochodowym od osób fizycznych. Jedna z planowanych zmian dotyczy art. 14 ustawy o PIT i momentu uznawania zaliczek zaewidencjonowanych na kasie jako przychód. Podatnicy przyjmujący zaliczki, które podlegają zaewidencjonowaniu na kasie fiskalnej mają prawo uznać otrzymaną zaliczkę za przychód w dacie otrzymania wpłaty. Możliwość skorzystania z tej opcji wymaga jednak zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego.

Zaliczka na kasie – planowane zmiany

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zgłoszenia należy dokonać do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży na kasie. W przypadku podatników już prowadzących ewidencje na kasie, zgłoszenie dokonywane jest do 20 stycznia roku podatkowego, od którego podatnik chce skorzystać z tej możliwości. Projektowana zmiana zakłada, iż podatnik decydujący się na uznawanie zaliczek za przychód będzie miał obowiązek poinformować o tym urząd skarbowy dopiero w zeznaniu rocznym składanym za rok, w którym z tej możliwości skorzystał. Jeśli w kolejnych latach podatnik nadal będzie stosował ten sposób rozliczeń, również zawiera taką informację w zeznaniu rocznym za te lata. Podatnik nie będzie miał już obowiązku informowania US o rezygnacji z uznawania zaliczek na kasie. Brak takiej informacji w zeznaniu złożonym za dany rok będzie dla US sygnałem, iż dla danego roku podatnik nie uznawał już zaliczek podlegających ewidencji na kasie jako przychód. Dodatkowo w planowanej treści art. 14 ust. 1j pojawiła się informacja, iż podatnik, który wybrał omawianą możliwość stosuje ją cały rok. W obecnej, takiego zapisu nie ma, ale na takim stanowisku stoi Krajowa Informacja Skarbowa. W przypadku, kiedy ze wskazanej możliwości chce skorzystać spółka, obowiązek poinformowania o tym dotyczy wszystkich wspólników w ich zeznaniach rocznych. Zgodnie z wersją projektu z 27 września 2017 powyższe zmiany miały wejść w życie z dniem 1 stycznia 2018. W tym momencie projekt jest na etapie opiniowania.   Autor: zespół ifirma.pl
 
UWAGA Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

kawaDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguksiazka

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI