Blog ifirma.pl

Zarobki freelancera: ile zarabia analityk systemów? 

|
|
3 minut czytania
Kim jest analityk IT, jakie kwalifikacje są potrzebne do wykonywania tego zawodu, jak wygląda typowa ścieżka kariery i wreszcie – na jakie zarobki można liczyć w tej branży – odpowiedzi na te wszystkie pytania znajdziesz w naszym artykule.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Kim jest analityk IT i czym się zajmuje?

Analityk systemów IT to zawód przeznaczony dla osób obdarzonych dużą spostrzegawczością i nienaganną organizacją pracy. Obowiązki analityka polegają na przeprowadzaniu procesu analitycznego w kontekście możliwości implementacji rozwiązań IT, np. w celu większej automatyzacji konkretnych zadań.

Specjalista ten wdraża nowe rozwiązania, sprawdza poprawność ich funkcjonowania, analizuje błędy i stara się je wyeliminować procedurami naprawczymi.

W publikacjach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Departamentu Rynku Pracy, zawód analityka systemowego ujęty został w dwóch klasyfikacjach zawodów i specjalności. Pierwszą pełnoprawną nazwą zawodu jest analityk sieci komputerowych (kod zawodu: 252301), drugą zaś – analityk systemów teleinformatycznych (kod zawodu: 251101).

Ścieżka kariery: studia i kwalifikacje

Co powinien umieć analityk systemów? Gdzie zdobywa kompetencje?

Jak zostać analitykiem systemów? Zgodnie z informacjami przedstawionymi w broszurze INFODORADCA+, analityk systemów informatycznych (teleinformatycznych) musi posiadać stosowne wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia. Nie wskazano jednakże dokładnego kierunku studiów, czy wybranej specjalności, uprawniającej do podjęcia zawodu. Oznacza to, że studiowany kierunek studiów ma znaczenie poboczne.

W praktyce na większe szanse zatrudnienia mogą liczyć osoby, które ukończyły studia na kierunku informatyka bądź telekomunikacja. Przydatnym dokumentem jest także świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na kierunku związanym z analityką biznesową, analityką danych, czy wdrażaniem IT.

Obecnie na rynku pracy preferuje się kandydatów posiadających zaświadczenia i certyfikaty o przebytych kursach specjalistycznych i językowych. Wśród najbardziej cenionych znajduje się m.in. certyfikat CCBA, certyfikaty języka angielskiego, czy potwierdzenia udziału w szkoleniach firmowych.

Oprócz kompetencji i wiedzy, analityk systemów IT powinien cechować się dobrą pamięcią, zdolnością do koncentrowania uwagi, umiejętnościami organizacyjnymi i analitycznymi, w kontekście rozwiązywania złożonych problemów.

Analityk systemów komputerowych: zdobywanie doświadczenia

Początkujący pracownik analityczny rozpoczyna swoją karierę w firmie pracując pod nadzorem osoby bardziej doświadczonej. “Mentor” pozwala młodszemu analitykowi systemów informatycznych zdobyć pierwsze doświadczenia zawodowe i uzyskać większą płynność wykonywania zadań.

Zanim jednak kandydat zostanie przyjęty na stanowisko w przedsiębiorstwie, większość podmiotów wymaga uzyskania wcześniejszego doświadczenia w zakresie przynajmniej kilku miesięcy. Dobrym sposobem na obycie się w branży IT są praktyki studenckie oraz staże. Dają one możliwość “przetarcia szlaków” na dalszej drodze kariery zawodowej. Wiele firm IT organizuje także szkolenia i płatne staże, przeznaczone dla osób, które ukończyły już proces edukacji wyższej.

Jakie są perspektywy dalszego zatrudnienia?

Po uzyskaniu doświadczenia i podniesieniu swoich kompetencji, analityk IT może ubiegać się o awans pionowy na stanowisko średniego szczebla i zostać m.in. liderem zespołu bądź kierownikiem projektu. W dalszej kolejności istnieje możliwość uzyskania awansu na stanowiska kierownicze wyższego stopnia.

Analityk systemów komputerowych może również otworzyć własną działalność gospodarczą i w jej ramach realizować projekty i zadania, zlecane przez podmioty zewnętrzne. W toku pracy zawodowej, specjalista powinien systematycznie doskonalić swoje umiejętności, poszerzać swoją wiedzę, uczestniczyć w tematycznych konferencjach naukowych, czy brać udział w seminariach.

Analityk IT zarobki: na jaką pensję miesięczną może liczyć specjalista?

Mediana zarobków w Polsce dla analityków systemowych wynosi 11 000 złotych brutto. Stanowi to kwotę o 6300 złotych wyższą, niż wynosi obecna średnia krajowa zarobków “na fakturze”.

Największe znaczenie, w kontekście wysokości uzyskiwanej pensji, mają trzy kwestie. Pierwszą z nich jest staż pracy, czyli doświadczenie branżowe pracownika. Drugi aspekt to wielkość firmy – w dużych przedsiębiorstwach zarobki są znacznie wyższe, niż w mniejszych firmach. Trzecią kwestią jest region pracy, czyli miejscowość. W większych miastach pracownicy IT zarabiają więcej, niż ci wypełniający swoje obowiązki w małych jednostkach administracyjnych.

Około 6% analityków IT może liczyć na comiesięczną premię, z kolei aż 85% ogólnej liczby specjalistów-analityków systemowych jest zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę.

Tak przedstawiają się średnie zarobki analityków IT (wyliczenia w oparciu o medianę) w Polsce:

7 846 zł

Średnie zarobki brutto

11 000 zł

Kwota netto przy umowie o pracę

Kwota netto przy umowie zleceniu

8 312 zł

Kwota netto przy umowie o dzieło

9 504 zł

Kwota netto przy B2B – normalna składka ZUS

8 235 zł

Analityk IT zarobki – tabela przedstawiająca średnie zarobki brutto, a także kwoty netto przy różnych rodzajach zatrudnienia, zakładając, że pracownik ma powyżej 26 lat i nie jest objęty dobroowlnym ubezpieczeniem chorobowym; przy umowie zlecenie ZUS płacony jest u tego samego pracodawcy; w przypadku umowy o dzieło koszty uzyskania przychodu wynoszą 20%; w ramach umowy B2B pracownik rozlicza się skalą podatkową.

Analityk systemów – umowa o pracę

Lwia część specjalistów-analityków IT zatrudniona jest na zasadach umowy o pracę. Ten rodzaj zatrudnienia umożliwia osiągnięcie średnich zarobków na poziomie ok. 7800 złotych netto.

Wartością dodaną do pensji są wszelkiego rodzaju benefity, dodatki i karnety, m.in. na dodatkowe zajęcia sportowe, czy na specjalistyczne kursy informatyczne. Najczęstszym benefitem są jednak pakiety prywatnej opieki medycznej, które otrzymuje ok. 67% osób zatrudnionych na etacie.

To także najbardziej stabilny rodzaj zatrudnienia, który gwarantuje szereg udogodnień dla pracownika i pracodawcy. Wskazuje się m.in. konieczność odprowadzania składek emerytalnych, prawo do urlopu wypoczynkowego, czy zwolnienia ze względu na chorobę. Ten rodzaj zatrudnienia otwiera także możliwość skuteczniejszego starania się o przyznanie kredytu przez bank – umowa o pracę jest umową preferowaną w tym kontekście. Jednym z minusów jest konieczność wykonywania z góry określonych założeń i przymusowi podporządkowania się do przedłożonych zadań.

analityk IT zarobki umowa o pracę

 

Analityk systemów zatrudnienie na umowę o pracę. Zarobki netto, koszty podatkowe i opłaty w ogólnej kwocie brutto.

Analityk systemów IT: praca na umowie zlecenie i umowie o dzieło

Rzadszą formą współpracy, wybieraną przede wszystkim przez osoby początkujące i chcące się usamodzielnić, jest wykonywanie projektów na zasadzie umów cywilnoprawnych.

Średnie zarobki osób, realizujących swoje obowiązki na podstawie umowy zlecenie/umowy o dzieło wynoszą od 8300 do 9500 złotych netto.

Warto jednak zaznaczyć, że są to zarobki ujednolicone i nie obejmują tzw. przestojów, związanych z brakiem klientów. W przypadku deficytu zleceń, analityk systemów informatycznych nie zarabia nic, co jest niewątpliwą wadą tego typu współpracy. Pracownik nie jest także objęty obowiązkowymi składkami emerytalnymi (w przypadku umowy o dzieło), nie przysługuje mu urlop, zwolnienie chorobowe, zatem ten rodzaj zatrudnienia jest o wiele mniej stabilny, niż jest to w przypadku umowy o pracę.

 

Analityk IT zarobki na umowie o dzieło vs umowie zlecenie
Wartości dla zarobków brutto 11 000 zł
Składniki wynagrodzenia Umowa zlecenie Umowa o dzieło
Ubezpieczenie emerytalne 1 074 zł 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 165 zł 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 879 zł 0 zł
Podatek 571zł 1 496 zł
Kwota netto 8 312 zł 9 504 zł

Analityk systemów działalność gospodarcza B2B

Analityk systemu IT może zdecydować się na założenie jednoosobowej działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług analitycznych. Specjalista będący na tzw. samozatrudnieniu, zawiera umowę o współpracy z poszczególnymi klientami. Może zatem łączyć wykonywanie obowiązków dla głównego pracodawcy, z podejmowaniem się projektów innych podmiotów, o ile takie działanie nie narusza przepisów o konkurencji.

Zalety i wady takiego rozwiązania

 Własna firma to znacznie szersze pole do popisu i swobodniejsza możliwość dobierania zleceń. Przedsiębiorca może odliczać koszty działalności od podatków i korzystać z innych przywilejów. Jednym z powodów, dla których analitycy systemów IT nie decydują się zbyt często na prowadzenie własnego biznesu (jest to zaledwie kilkanaście procent wszystkich osób, pracujących jako specjaliści ds. analityki IT) jest konieczność brania odpowiedzialności za funkcjonowanie firmy – w tym księgowość, odprowadzanie podatków, składek i wypełnianie dokumentacji.

Możliwość pozyskania środków na rozpoczęcie działalności

 Wszelkiego rodzaju dotacje, dofinansowania (z Urzędu Pracy i funduszy europejskich) i pożyczki (bankowe oraz poza bankowe) mogą stanowić cenne źródło finansów, które pozwolą na założenie własnej działalności gospodarczej. Alternatywą do tego typu pomysłów może być głębsze sięgnięcie do oszczędności, bądź zorganizowanie zbiórki w ramach crowdfundingu. Rozwijającą się dziedziną wsparcia początkujących przedsiębiorców jest finansowanie start-upów przez zainteresowanych inwestorów. 

analityk it zarobki b2b

 

Analityk systemów działalność gospodarcza. Wykres kołowy przedstawiający udział kwoty netto i poszczególnych podatków oraz opłat w początkowej kwocie brutto.

Analityk IT zarobki w pięciu największych miastach w Polsce

Poniżej przedstawione zostaną statystyki dotyczące średnich zarobków na stanowisku analityk systemów w pięciu wybranych, dużych ośrodkach miejskich w Polsce. Pod uwagę wzięto kryteria, wśród których wyróżnić można:

 • Rodzaj współpracy: umowa o pracę;
 • Wykształcenie: wyższe pierwszego stopnia, kierunek informatyka;
 • Studia podyplomowe: wdrażanie systemów informatycznych;
 • Staż pracy: 2 lata;
 • Rodzaj firmy, lokalizacja: przedsiębiorstwo średniej wielkości, duże miasto;
 • Dodatkowe umiejętności: znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym.

Zarobki w Warszawie

Analityk systemów Warszawa: w stolicy Polski zauważalne jest największe zainteresowanie wysokokwalifikowanymi pracownikami IT. Mediana zarobków brutto w Warszawie wynosi dla analityków systemowych ok. 12 500 złotych “na fakturze”.

Zarobki w Krakowie

Analityk systemów Kraków: pracownicy zatrudnieni w krakowskich firmach IT mogą liczyć średnio na stawki rzędu 11 500 złotych brutto.

Zarobki w Łodzi

Analityk systemów Łódź: w centrum województwa łódzkiego, jako analityk systemów, można zarobić średnio 9 900 złotych brutto.

Zarobki we Wrocławiu

Analityk systemów Wrocław: w tym dolnośląskim mieście specjalista ds. analizy systemów IT jest w stanie zarobić ok. 10 000 złotych z podatkami i opłatami.

Zarobki w Poznaniu

Analityk systemów Poznań: poznańscy specjaliści analityczni zarabiają średnio 10 500 złotych “na fakturze”.

Autor ifirma.pl

Zespół IFIRMA

Kreatywny zespół specjalistów tworzony przez osoby wyróżniające się doświadczeniem oraz wiedzą z różnych obszarów.

Świadomi potrzeb naszych czytelników, skupiamy się na tworzeniu zrozumiałych treści, które będą w stanie przybliżyć im często zawiłe zagadnienia z zakresu rachunkowości, marketingu, ekonomii, księgowości czy zarządzania. Ostateczny dobór bieżącej tematyki uzależniany jest od preferencji docelowych odbiorców, zmian zachodzących w biznesowym środowisku, a także samych doświadczeń i umiejętności specjalistów odpowiadających za proces tworzenia tekstów.

W efekcie zespół ekspertów Ifirma bierze czynny udział w rozwoju różnego rodzaju biznesów, pomagając zarówno ich założycielom, jak i pracownikom efektywniej organizować pracę przy wykorzystaniu jak najbardziej dopasowanych do potrzeb rozwiązań.

Rozumiejąc istotę profesjonalnego podejścia do poruszanych zagadnień, każdy tekst tworzony jest w oparciu o wiarygodne dane. Dodatkowo podejmowana tematyka ujmowana jest w logiczny i przejrzysty sposób, zwiększając tak istotną jasność przekazu, co pozytywnie wpływa na podkreślenie najbardziej użytecznych treści. W efekcie podejmowane przez nasz zespół praktyki w szerszej perspektywie można rozpatrywać jako dążenie do zwiększenia świadomości i wyczucia biznesowego osób aktywnie działających na rynku.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Najważniejsze pytania

  1. Analityk IT zarobki - z czego wynikają różnice w jakości płac?

   Wyróżnia się trzy czynniki, wpływające na wysokość wynagrodzeń analityków informatycznych. Są to: kwalifikacje (doświadczenie + wykształcenie), wielkość przedsiębiorstwa zatrudniającego oraz lokalizacja firmy.
  2. Co robi analityk systemów?

   Specjalista zajmuje się szerokim spektrum zadań związanym z procesem analizy możliwości zastosowania poszczególnych systemów informatycznych w firmie. Jest on odpowiedzialny m.in. za prawidłową interpretację potrzeb biznesowych i realizację założeń w praktyce.
  3. Jak zostać analitykiem systemów?

   Na największe szansę zatrudnienia mogą liczyć kandydaci, którzy ukończyli studia na kierunku informatyka. Dodatkowym atutem mogą być skończone studia podyplomowe, przebyte kursy i uzyskane certyfikaty.
  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie