Zniesienie obowiązku zgłoszenia prowadzenia KPiR

Od początku 2018 roku zniesiony został obowiązek składania pisemnego zgłoszenia o prowadzeniu KPiR. Wraz z rozpoczęciem 2018 roku w życie weszła ustawa z 27 października 2017 roku zmieniająca ustawy o podatkach dochodowych (PIT, CIT i podatek zryczałtowany). Jedną z modyfikacji, jakie niesie za sobą ten akt prawny, jest uchylenie ust. 3a-3c w art. 24a ustawy o PIT, dotyczących obowiązku zgłoszenia do urzędu skarbowego faktu prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Obowiązek zgłaszania prowadzenie KPiR

Do końca 2017 roku, zgodnie z obowiązującym wówczas art. 24a ust. 3a-3c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązek złożenia pisemnego zawiadomienia o tym, że prowadzona jest podatkowa księga przychodów i rozchodów (w ciągu 20 dni od jej założenia) mieli podatnicy, którzy:

Biuro Rachunkowe – dedykowana księgowa Zniesienie obowiązku zgłoszenia prowadzenia KPiR

  • rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej i wybrali formę opodatkowania, przy której konieczne jest prowadzenie KPiR (skala podatkowa, podatek liniowy),
  • w poprzednim roku podatkowym korzystali ze zryczałtowanego opodatkowania podatkiem dochodowym i podjęli decyzję o zmianie formy opodatkowania lub też wcześniej prowadzili księgi rachunkowe i obecnie zostali wyłączeni spod tego obowiązku.

Obowiązek ten dotyczył także działalności prowadzonych w formie spółki cywilnej lub jawnej założonych przez osoby fizyczne lub też prowadzonych w formie spółki partnerskiej. W takim wypadku konieczność złożenia pisemnego zawiadomienia o prowadzeniu KPiR dotyczyła wszystkich wspólników. O tym fakcie powinni poinformować naczelnika US właściwego wg miejsca zamieszkania.

Księgowość Internetowa – 3 miesiące za darmo Zniesienie obowiązku zgłoszenia prowadzenia KPiR

Zmiany 2018: zniesienie obowiązku składania zawiadomienia o prowadzeniu KPiR

Zgodnie z art. 1 ust. 13 Ustawy z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wspomniane wyżej przepisy podatkowe, dotyczące zawiadamiania o prowadzeniu KPiR, z dniem 1 stycznia 2018 roku zostały uchylone. Działanie takie ma na celu ograniczenie liczby procedur związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Ponieważ wnioski CEIDG-1 nie zostały jeszcze zaktualizowane, poz. 20 dotyczącą prowadzenia KPiR należy zostawić pustą (warto jednak sprawdzić, jakie stanowisko w tej sprawie prezentuje właściwy urząd skarbowy).

Program do faktur – Darmowe konto Zniesienie obowiązku zgłoszenia prowadzenia KPiR

Księga przychodów i rozchodów – jak i kiedy ją zakładać? Kliknij i dowiedz się więcej!

UWAGA Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

Dzielimy się wiedzą nie tylko na blogu

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI