Biała lista podatników – co się zmieni?

Ministerstwo Finansów udostępniło do tej pory kilka narzędzi pomocnych przy sprawdzaniu partnerów handlowych zarówno przyszłych jak i obecnych. Weryfikacja statusu podatkowego w VAT, rejestracji w CEIDG, w Krajowym Rejestrze Sądowym, w bazie REGON to typowe narzędzia, z których coraz częściej korzystają przedsiębiorcy. Często sprawdzanie kontrahenta jest pośrednio wymuszane przez sankcje finansowe nakładane przez organy skarbowe za brak należytej staranności w VAT. Od września 2019 roku powstanie „biała lista podatników”, która ma z założenia usprawnić proces kontroli partnerów biznesowych.

Biała lista podatników VAT

Sprawdzanie kontrahenta w różnego rodzaju rejestrach jest niezwykle czasochłonne i kosztochłonne. Często wspomniane rejestry nie są kompatybilne co dodatkowo komplikuje sprawę. Nowa funkcjonalność jaka ma być wdrożona od 1 września 2019 r. – ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 roku (Dz.U. 2019 poz. 1018) zmieniająca między innym ustawę o podatku od towarów i usług – w założeniach ma pomóc przedsiębiorcy. Biała lista podatników będzie to forma uporządkowania i zebrania w jednym miejscu informacji, które do tej pory znajdowały się w różnych rejestrach.

Jakie informacje znajdą się na białej liście podatników?

Nowy rejestr podatników będzie zawierał między innymi:

  • Informacje o statusie podatnika w VAT: zarejestrowany, wykreślony, przywrócony do rejestru, z odmową rejestracji,
  • Wszystkie niezbędne dane ewidencyjne: imię i nazwisko, nazwa firmy, NIP, REGON, PESEL, informacje o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego,
  • Adresy prowadzenia działalności gospodarczej, adres zamieszkania,
  • Data rozpoczęcia działalności gospodarczej z historią zmian,
  • Numery rachunków bankowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Ta ostatnia zmiana budzi najwięcej emocji, ponieważ niesie określone konsekwencje w podatku PIT, CIT i VAT. A o co konkretnie chodzi?

▲ wróć na początek

Biała lista podatników a zmiana ustawy o PIT i CIT

Wykaz rachunków bankowych jaki będzie można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej nie będzie tylko służył informacyjnie przedsiębiorcy. Ustawy podatków dochodowych wprowadzą stosowne przepisy, które nie pozwolą ująć w kosztach uzyskania przychodów płatności za faktury na rachunki inne niż wskazane w wykazie. Nie dotyczy to wszystkich płatności tylko tych, których kwota przekroczy 15.000 zł. Na chwilę obecną istnieje obowiązek realizacji płatności przelewem bankowym powyżej tej kwoty. Po zmianie przepisów nie będzie można dokonywać płatności powyżej 15.000 zł na rachunek inny niż odnotowany w rejestrze podatników na dzień zlecenia przelewu.

Konsekwencje zapłaty na rachunek bankowy inny niż na wykazie

W sytuacji, gdy przedsiębiorca dokona płatności na rachunek bankowy, który nie został odnotowany na wykazie wówczas nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatku powyżej kwoty 15.000 zł. W takim przypadku dojdzie do zmniejszenia kosztów lub zwiększenia przychodów w przypadku braku wystarczającej kwoty kosztów. Istnieje możliwość uniknięcia konsekwencji jeżeli przedsiębiorca w ciągu 3 dni złoży zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury o dokonaniu płatności na rachunek inny niż na wykazie ▲ wróć na początek

Planowanie wejście zmian w PIT i CIT

Zmiany ustaw o podatkach dochodowych co do zasady powinny być wprowadzane z mocą od 1 stycznia przyszłego roku. Tak też jest w tym przypadku, dlatego zmiany zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku.

Przeprowadzanie weryfikacji rachunków bankowych na dzień zlecenia przelewu bez narzędzi wspomagających ze strony banków będzie dodatkowym obciążeniem dla przedsiębiorcy.

Sprawdź czym jest należyta staranność w VAT.

 

Popularne posty:

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

kawaDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguksiazka

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI