Sprzedaż wysyłkowa a kasa fiskalna w 2017 r.

Ministerstwo Finansów planuje zmianę zasad korzystania ze zwolnienia z obowiązku rejestrowania na kasie fiskalnej sprzedaży wysyłkowej.

AKTUALIZACJA 29.12.2016

„W dniu 28.12. 2016 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Wiemy już, że warunki dotyczące sprzedaży wysyłkowej z dniem 1 stycznia 2017 r. nie ulegną zmianie. Przeczytaj więcej o niewielkich zmianach dotyczących kas fiskalnych w 2017 r.”

AKTUALIZACJA 23.12.2016

„Na podstawie dokonanych zmian na stronie https://legislacja.rcl.gov.pl/ w zakresie rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz pliku rozporządzenia opublikowanego w postaci xml można domniemywać, że warunki dotyczące sprzedaży wysyłkowej z dniem 1 stycznia 2017 r. nie ulegną zmianie. Ostateczny kształt rozporządzenia będzie znany po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw (do 31 grudnia 2016 r.).”

AKTUALIZACJA 22.12.2016

„W związku z przesłanym w formie elektronicznej pismem z 21 grudnia 2016 r. dotyczącym rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu a kas rejestrujących, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, iż przedmiotowe rozporządzenie zostało podpisane w dniu 16 grudnia 2016 r. przez Ministra Rozwoju i Finansów. Ministerstwo Finansów informuje również, że rozporządzenie to wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., a w chwili obecnej czeka na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw.”
(Artykuł jest oparty na projekcie rozporządzenia ponieważ do 13 grudnia 2016 nie zostało ono jeszcze opublikowane.) Do obecnie obowiązujących warunków, czyli:
  1. przechowywania potwierdzeń wysyłki towaru,
  2. otrzymania płatności na rachunek bankowy,
prawdopodobnie zostanie dodany trzeci warunek: podatnik prowadzący sprzedaż wysyłkową będzie musiał upoważnić bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, której jest członkiem do przekazania organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na rachunku, na który spływają płatności za sprzedaż wysyłkową na rzecz osób fizycznych – najpóźniej przed dniem dokonania pierwszej sprzedaży w 2017 r.

Możliwość utraty zwolnienia

Planuje się, że przedsiębiorcy którzy już teraz korzystają z tego zwolnienia, mają czas do 31 grudnia 2016 na złożenie w banku wymaganego upoważnienia. Rozporządzenie jest fazie projektu, dlatego nie zostały wydane konkretne procedury co do wyglądu pisma. Jedynie wiadomo, że ma ono być sporządzone w dwóch egzemplarzach, gdzie jeden pozostaje w banku, drugi należy przekazać do naczelnika urzędu skarbowego, właściwego dla podatnika.

Przedsiębiorca może się jeszcze przygotować do zmian

Zmiana przepisów sprzyja urzędnikom, aby mogli oni łatwiej i sprawniej przeprowadzać kontrole skarbowe. Warto aby przedsiębiorca nieco pomógł w osiągnięciu tego celu np. poprzez uporządkowanie płatności i wyodrębnienie tych, które są otrzymywane od klientów detalicznych za dokonaną sprzedaż. Najłatwiej uzyskać ten efekt poprzez założenie nowego konta bankowego, które będzie używane wyłącznie do takich transakcji. Dzięki temu, upoważnienie obejmie tylko wskazany rachunek bankowy, co w rzeczywistości zarówno ułatwi kontrolę jak też pozwoli kontynuować zwolnienie z kasy fiskalnej – po przekroczeniu limitu 20 000 zł sprzedaży wysyłkowej oraz świadczenia usług na rzecz klientów niefirmowych i rolników ryczałtowych.
BezpiecznaKsiegowoscPan

Bezpieczna księgowość bez wychodzenia z domu

jesteś w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym z dedykowaną księgową

*zapomnij o papierkowej robocie, wystaw faktury i zaksięguj koszty w aplikacji ifi

IFIRMA nowoczesna rzetelna księgowość #zostanwdomu

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ

Szukasz księgowości?
wybierz ifirma.pl

✅ dedykowana księgowa,


✅ program do faktur,


✅ gotowe rozliczenia i zero zmartwień.

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ

Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań