Zwolnienie w PIT dla odszkodowań w majątku firmy

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym zawiera nowe rozwiązania dla przedsiębiorców mające między innymi na celu poprawienie warunków prowadzenia działalności poprzez zmianę lub zniesienie niektórych przepisów podatkowych.

Zwolnienie w PIT dla odszkodowań

W zakresie podatku dochodowego projekt przewiduje wprowadzenie zwolnienia z podatku kwot odszkodowań przeznaczanych na odtworzenie zniszczonego majątku czyli środków trwałych. Obecnie obowiązujące przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do przychodów z działalności podatkowej zaliczają otrzymane odszkodowania za szkody dotyczące składników majątków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej.

Nowe przepisy wprowadzają zwolnienie przedmiotowe, zgodnie z którym przychody uzyskane od ubezpieczyciela z tytułu odszkodowania za szkodę w środku trwałym, z wyłączeniem samochodu osobowego, w części wydatkowanej w roku podatkowym lub w roku bezpośrednio po nim następującym na naprawę tego środka albo na zakup lub na wytworzenie we własnym zakresie środka trwałego zaliczonego zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych do tego samego rodzaju co środek trwały, z którym związana była taka szkoda.

Ustawodawca zastrzegł jednak, że w tym przypadku zastosowanie mają przepisy art. 23 ust.1 pkt 45 ustawy o podatku dochodowym zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodu odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych, według zasad określonych w art. 22a-22o, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Ustawa o zmianach w przepisach podatkowych miała wejść w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku lecz mając na uwadze trwające nadal prace legislacyjne termin ten zapewne będzie późniejszy

 

Autor: Teresa Poślednicka – ifirma.pl

 

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK