Badania lekarskie

Pracownik musi być zdolny do wypełniania swoich obowiązków, pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego, które dopuszcza do pracy na danym stanowisku. Badania lekarskie opłaca pracodawca.

Badania lekarskie są:

  • wstępne – wykonywane przed przystąpieniem do pracy,
  • okresowe – wykonywane w czasie trwania stosunku pracy,
  • kontrolne –wykonywane przez pracownika, który przebywał na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

Dzielimy się wiedzą nie tylko na blogu

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI