Badania lekarskie


Pracownik musi być zdolny do wypełniania swoich obowiązków, pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego, które dopuszcza do pracy na danym stanowisku. Badania lekarskie opłaca pracodawca.

Badania lekarskie są:

  • wstępne – wykonywane przed przystąpieniem do pracy,
  • okresowe – wykonywane w czasie trwania stosunku pracy,
  • kontrolne –wykonywane przez pracownika, który przebywał na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni.


F jak firma, F jak fajne życie