Ewidencja czasu pracy


Każdy pracodawca, bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników, musi założyć i prowadzić ewidencję czasu pracy w zakresie przewidzianym przepisami prawa pracy. W ewidencji czasu pracy podaje się:

  • dzień,
  • godziny wg planu,
  • godziny przepracowane,
  • nadgodziny,
  • urlopy płatne i bezpłatne, okolicznościowe,
  • chorobowe i inne.


F jak firma, F jak fajne życie