Umowa zlecenie

Umowa-zlecenie jest uregulowana w Kodeksie Cywilnym, a nie w Kodeksie Pracy, dlatego nazywamy ją umową cywilnoprawną. Jest to umowa starannego działania, czyli ważna jest wykonywana praca, niekoniecznie prowadząca do jakiegoś rezultatu. Umowa-zlecenie może być płatna lub nieodpłatna.

Umowa-zlecenie powinna określać:

 • strony umowy,
 • datę jej rozpoczęcia i wygaśnięcia,
 • przedmiot zlecenia (powinien być określony dokładnie),
 • wynagrodzenie,
 • czy zleceniobiorca posiada inny tytuł do ubezpieczenia społecznego (jeśli tak, to jaki?),
 • powinna być podpisana przez obie strony.

Koszty uzyskania przychodów przy umowach-zlecenia wynoszą przeważnie 20%. Koszty odejmujemy od przychodu pomniejszonego o część składki na ubezpieczenia społecznie.

W zależności od rodzaju wykonywanej pracy, pracodawca podejmuje decyzje o wysłaniu zleceniobiorcy na badania lekarskie. W umowie określamy, kto ponosi koszty badań i szkoleń BHP.
Umowę-zlecenia można rozwiązać w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym.

Czym różni się umowa o pracę od umowy-zlecenia? Przede wszystkim brak jest podporządkowania wykonawcy zlecającemu. Osoba zatrudniona na podstawie umowy-zlecenia sama określa czas i miejsce wykonania usługi.

Program do faktur

0.00 zł

ZA DARMO DO 10 FAKTUR/MC

Powyżej: 100 zł/rok (Faktura+)

 • Wszystkie rodzaje faktur
 • Szablony dokumentów
 • CRM
 • Magazyn
 • Wsparcie techniczne
 • Zawsze aktualny
 • JPK Faktura (w pakiecie Faktura+)

WYSTAW PIERWSZĄ FAKTURĘ
pełna lista funkcji

Księgowość internetowa

37.50 zł

KSIĘGUJ SAMODZIELNIE, AUTOMATYCZNIE

45 zł/mc lub 37.50 zł/mc przy płatności za 6 miesięcy

 • 30 dni za darmo i bez zobowiązań!

 • Księgowanie – KPiR i Ryczałt
 • Fakturowanie
 • CRM
 • Magazyn
 • Wsparcie księgowe
 • JPK

WYPRÓBUJ ZA DARMO
pełna lista funkcji

Biuro rachunkowe

99.00 zł

PRZYDZIELIMY CI KSIĘGOWĄ

Wybierz pakiet MINI lub MIDI

 • Pełna obsługa księgowa – KPIR i Ryczałt
 • Dedykowana księgowa
 • CRM
 • Magazyn
 • Wsparcie księgowe
 • JPK

ZLEĆ KSIĘGOWOŚĆ
pełny cennik i zakres usługi

Podane kwoty są kwotami netto za jeden miesiąc. Od 19 lat cena księgowości internetowej nie uległa zmianie. Wszystkie nasze usługi spełniają wymagania RODO.

Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań