Umowa zlecenie

Umowa-zlecenie jest uregulowana w Kodeksie Cywilnym, a nie w Kodeksie Pracy, dlatego nazywamy ją umową cywilnoprawną. Jest to umowa starannego działania, czyli ważna jest wykonywana praca, niekoniecznie prowadząca do jakiegoś rezultatu. Umowa-zlecenie może być płatna lub nieodpłatna.

Umowa-zlecenie powinna określać:

  • strony umowy,
  • datę jej rozpoczęcia i wygaśnięcia,
  • przedmiot zlecenia (powinien być określony dokładnie),
  • wynagrodzenie,
  • czy zleceniobiorca posiada inny tytuł do ubezpieczenia społecznego (jeśli tak, to jaki?),
  • powinna być podpisana przez obie strony.

Koszty uzyskania przychodów przy umowach-zlecenia wynoszą przeważnie 20%. Koszty odejmujemy od przychodu pomniejszonego o część składki na ubezpieczenia społecznie.

W zależności od rodzaju wykonywanej pracy, pracodawca podejmuje decyzje o wysłaniu zleceniobiorcy na badania lekarskie. W umowie określamy, kto ponosi koszty badań i szkoleń BHP.
Umowę-zlecenia można rozwiązać w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym.

Czym różni się umowa o pracę od umowy-zlecenia? Przede wszystkim brak jest podporządkowania wykonawcy zlecającemu. Osoba zatrudniona na podstawie umowy-zlecenia sama określa czas i miejsce wykonania usługi.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

kawaDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguksiazka

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI