Urząd Gminy

Zakładanie własnej firmy rozpoczynamy od wypełnienia i złożenia w Urzędzie Gminy lub Miasta wniosku CEIDG-1, w którym podajemy swoje dane oraz dane przyszłej firmy. Co jeszcze jako przyszli przedsiębiorcy musimy załatwić? Dowiedz się więcej na temat formalności związanych z rejestracją działalności gospodarczej.

Centralna Ewidencja 

Wniosek CEIDG-1 jest jednocześnie:
 • wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
 • wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON),
 • zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym (nadanie NIP, gdy nie jest nadany),
 • zgłoszeniem płatnika składek albo jego zmiany lub zgłoszeniem oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników (ZUS lub KRUS).
Wnioskiem CEIDG-1 zgłaszamy również zmianę w danych już istniejącej firmy lub jej zawieszenie czy też likwidację. Wszystkie zmiany dotyczące stanu faktycznego i prawnego należy zgłosić w Urzędzie Miasta lub Gminy w ciągu 7 dni od ich zaistnienia. Gdy działalność gospodarczą będziemy prowadzili w formie spółki cywilnej, zgłoszenia do ewidencji dokonuje każdy ze wspólników z osobna. W tym przypadku, “przedsiębiorcą” jest każdy ze wspólników spółki cywilnej, a nie spółka jako taka. Podobnie, gdy firma ma być prowadzona wspólnie przez małżonków – każdy z nich musi uzyskać wpis do ewidencji na swoje imię i nazwisko. Darmowy generator wniosków zawiera bazę adresów do wszystkich:
 • Urzedów Gmin,
 • GUS,
 • Urządów Skarbowych,
 • Zakładów Ubezpieczeń Społecznych.
Dodatkowo otrzymasz: pomoc ekspertów w pierwszych krokach z działalnością gospodarczą, darmowy program do faktur, promocyjny pakiet usług księgowych.

Jak można złożyć wniosek?

Wniosek CEIDG-1 można złożyć w 4 trybach:
 • złożenie formularza papierowego osobiście przez przedsiębiorcę lub jego notarialnie upoważnionego pełnomocnika;
 • wysłanie formularza papierowego listem poleconym wraz z notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisu wnioskodawcy;
 • złożenie elektronicznie formularza niepodpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym;
 • wysłanie elektronicznie formularza podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Przed wypełnieniem druku CEIDG-1, warto zapoznać się z instrukcją wypełniania druku CEIDG-1, zamieszczoną na stronie Ministerstwa Gospodarki. Przepisy nie nakładają na gminy konkretnego terminu dokonania wpisu, ale przewidują niezwłoczne wydanie przedsiębiorcy zaświadczenia o wpisie do ewidencji. W zależności od gminy, przedsiębiorcy składający wnioski osobiście w wersji papierowej, mogą otrzymać zaświadczenie „od ręki”, w innych przypadkach niezwłocznie. Stworzony przez nas interaktywny formularz wypełniania wniosku CEIDG-1 o założenie działalności gospodarczej zawiera dane adresowe wszystkich Urzędów Miasta/Gminy, Urzędów Skarbowych, oraz oddziałów ZUS i GUS.

Klasyfikacja PKD

Polska Klasyfikacja Działalności jest spisem nazwanych czynności, które mogą być wykonywane przez przedsiębiorstwo. Każda nowo powstająca firma jest zobowiązana wybrać z istniejącej klasyfikacji te czynności, które będą wykonywane w ramach działania firmy lub są planowane w niedalekiej przyszłości. Nie może wykonywać czynności nie zgłoszonych. Przedsiębiorca może wybrać więcej niż jeden rodzaj działalności. W pierwszej kolejności podajemy jej przeważające rodzaje. Dodatkowe rodzaje prowadzonej działalności są przydatne wówczas, gdy spodziewamy się, że firma może zacząć prowadzić działalność gospodarczą w danym zakresie w niedalekiej przyszłości. Nie ma limitu numerów PKD, może być ich wymieniona dowolna ilość. Gdy podanych rodzajów działalności jest więcej niż 10, należy dołączyć druk CEIDG-1 RD. W trakcie prowadzenia działalności, jest możliwość dodania kolejnego numeru PKD i nawet jeśli przy rejestrowaniu firmy numer nie został wskazany, można go dodać składając ponownie formularz CEIDG-1 jako aktualizację. Podobnie jak w przypadku założenia działalności, zmiana w niej nie jest objęta żadną opłatą. Nasz interaktywny formularz wypełniania wniosku CEIDG-1 o założenie działalności gospodarczej zawiera bazę wszystkich kodów PKD wraz z wyszukiwarką.

Dane przeznaczone do Urzędu Skarbowego

Już w momencie wypełniania wniosku CEIDG-1 należy zastanowić się nad rodzajem prowadzonej księgowości. Widnieją na nim opcje: księgi rachunkowe, podatkowa księga przychodów i rozchodów, inne ewidencje lub brak prowadzenia księgowości. Przy jednoosobowych działalnościach gospodarczych, przedsiębiorcy najczęściej wybierają:
 • podatkowa księga przychodów i rozchodów – daje możliwość rozliczania się za pomocą podatku dochodowego rozliczanego na zasadach ogólnych (według skali) oraz podatku liniowego. Jest to forma opłacalna dla przedsiębiorców, których działalność będzie się wiązała z ponoszeniem określonych kosztów. Są one bowiem odejmowane od przychodu, zmniejszając przez to kwotę podatku dochodowego.
 • inne ewidencje – do tego rodzaju należy np. ryczałt ewidencjonowany.
Pierwsza pozycja na CEIDG-1 „księgi rachunkowe” jest wybierana przez podmioty, które są zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości. Przed wizytą w Urzędzie Gminy (Miasta) musimy podjąć decyzję, czy chcemy prowadzić księgowość samodzielnie, czy zlecić ją zewnętrznej firmie. Jest to wydatek rzędu 150–500 zł miesięcznie, w zależności od liczby księgowanych dokumentów. Prowadzenie księgowości samodzielnie nie jest trudne, ale wymaga pewnej wiedzy i samodyscypliny.

Księgowość internetowa

My proponujemy skorzystanie z serwisu małej księgowości internetowej ifirma.pl, gdzie każdy użytkownik prowadzący księgowość może bezpłatnie i dowolną liczbę razy korzystać z pomocy ekspertów małej księgowości. Są to osoby z wyższym wykształceniem ekonomicznym i odpowiednim doświadczeniem zawodowym (biura rachunkowe, urzędy skarbowe). Dzięki doświadczeniu i sporej bazy wiedzy obsługują oni od 5 do 10tys.zapytań miesięcznie (czat, e-mail i telefon). Szczególnej opiece poddawani są nowi użytkownicy systemu ifirma.pl – mogą się oni zwrócić o sprawdzenie poprawności wprowadzania dokumentów. Za cenę 45 zł netto miesięcznie otrzymują Państwo wsparcie ekspertów małej księgowości oraz dostęp do serwisu ifirma.pl, który automatycznie prowadzi:
 • Księgę Przychodów i Rozchodów,
 • Ewidencję Przychodów Zryczałtowanych,
 • ewidencję sprzedaży i zakupów VAT,
 • rejestry środków trwałych i wyposażenia,
A ponadto:
 • po zamknięciu miesiąca tworzy deklaracje VAT-7, PIT-5 i ZUS DRA,
 • na koniec roku generuje roczne zeznania podatkowe.
A wszystko to na podstawie wystawianych w systemie faktur i księgowanych wydatków. W zgłoszeniu CEIDG-1, korzystanie z ifirma.pl jest traktowane jako samodzielne prowadzenie księgowości.

Program do faktur

0.00 zł

ZA DARMO DO 10 FAKTUR/MC

Powyżej: 100 zł/rok (Faktura+)

 • Wszystkie rodzaje faktur
 • Szablony dokumentów
 • CRM
 • Magazyn
 • Wsparcie techniczne
 • Zawsze aktualny
 • JPK Faktura (w pakiecie Faktura+)

WYSTAW PIERWSZĄ FAKTURĘ
pełna lista funkcji

Księgowość internetowa

37.50 zł

KSIĘGUJ SAMODZIELNIE, AUTOMATYCZNIE

45 zł/mc lub 37.50 zł/mc przy płatności za 6 miesięcy

 • 30 dni za darmo i bez zobowiązań!

 • Księgowanie – KPiR i Ryczałt
 • Fakturowanie
 • CRM
 • Magazyn
 • Wsparcie księgowe
 • JPK

WYPRÓBUJ ZA DARMO
pełna lista funkcji

Biuro rachunkowe

99.00 zł

PRZYDZIELIMY CI KSIĘGOWĄ

Wybierz pakiet MINI lub MIDI

 • Pełna obsługa księgowa – KPIR i Ryczałt
 • Dedykowana księgowa
 • CRM
 • Magazyn
 • Wsparcie księgowe
 • JPK

ZLEĆ KSIĘGOWOŚĆ
pełny cennik i zakres usługi

Podane kwoty są kwotami netto za jeden miesiąc. Od 19 lat cena księgowości internetowej nie uległa zmianie. Wszystkie nasze usługi spełniają wymagania RODO.

Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań