Zarobki freelancera: ile zarabia UX designer? 

ile zarabia UX designer

Czym dokładnie zajmuje się UX designer, jak postawić swoje pierwsze kroki na tym stanowisku, jak wygląda dalsza ścieżka kariery oraz w jakim polskim mieście najłatwiej rozwinąć skrzydła – tego wszystkiego dowiesz się z naszego tekstu.

Praca dla humanisty w IT? To możliwe, a nawet pożądane. Szansę taką stwarza stanowisko UX (User Experience) designera, przez którego należy rozumieć projektanta doświadczeń konsumenckich. To zawód, w którym ceni się wyobraźnię, empatię, zmysł estetyczny, umiejętność dogłębnego researchu i pracy w zespole. Jest to też bardzo dobrze płatna profesja. Ile zarabia UX designer? Według serwisu Pracuj.pl średnie zarobki na tym stanowisku w Polsce wynoszą 9 200 złotych brutto. Brzmi interesująco? Czytaj dalej.

UX designer – kto to? 

Obrazowo można stwierdzić, że UX designer jest kimś pokroju adwokata lub rzecznika użytkownika. Jego zadaniem jest maksymalizowanie pozytywnych doświadczeń w kontakcie z produktem (często stroną stroną WWW, aplikacją) oraz minimalizowanie trudności, jakie można napotkać, korzystając z niego.

W zależności od wielkości danej organizacji w zakresie działań zatrudnionych lub współpracujących z nią UX designerów znajduje się różny zakres obowiązków. Mniejsze skupiają wokół tej funkcji kilka poziomów działań, począwszy od budowania strategii, poprzez research oraz projektowanie rozwiązań, na ich wdrażaniu skończywszy. Z kolei w większych organizacjach za każdy z tych etapów odpowiada inny specjalista – odpowiednio UX strategist, UX researcher, UX designer oraz UI (User Interface) designer. Dlatego tak ważne jest skrupulatne czytanie ogłoszeń o pracę oraz zapoznanie się z zakresem obowiązków przynależnych do stanowiska UX designera. 

UX designer – czym się zajmuje?

W zależności od profilu danego stanowiska do zadań UX designera mogą należeć: 

 • budowanie strategii z zakresu UX,
 • kreowanie architektury informacji,
 • research (wyniki badań, raporty, konsultacje z ekspertami),
 • wywiady z użytkownikami, 
 • projekt tzw. „ścieżki użytkownika”, a więc kolejnych kroków, które wykonuje użytkownik, korzystając z określonego produktu, 
 • testowanie gotowych produktów,  
 • projekt interface’u,
 • audytowanie istniejących produktów. 

W centrum tego obszaru znajduje się jednak każdorazowo rozpoznawanie potrzeb użytkowników oraz odpowiadanie na nie tak, aby korzystanie z wyjściowego produktu było możliwie najprzyjemniejszym doświadczeniem.

Sam, będąc użytkownikiem, doskonale zdajesz sobie sprawę, że aspekty takie jak wolno ładująca się strona, jej nieintuicyjny układ czy skomplikowany kształt formularza mogą skutecznie zniechęcić do dokonania zakupu, zasiać wątpliwość odnośnie do profesjonalizmu danego przedsiębiorcy, a w najlepszym razie pozostawiają niesmak. Zadaniem UX designera jest zapobiec takim sytuacjom. 

Staje się to możliwe dzięki:

 • dobrej znajomości potrzeb klientów,
 • umiejętności ich zrozumienia,
 • zdolności zdiagnozowania problematycznych punktów,
 • oraz łatwości w znajdowaniu efektywnych rozwiązań. 

Jak widać, praca UX designera nie sprowadza się jedynie do konstruowania prototypów i makiet, ale wymaga dogłębnego zrozumienia, co leży u ich podstaw. To kompletny, rzetelny i innowacyjny proces myślowy stanowi bazę dla stworzenia dobrze działającego produktu. Dla niego zaś kluczowy jest dostęp do pełnej informacji. O ile dysponujesz tym kapitałem umiejętności z zakresu IT i kunszt graficzny schodzą na dalszy plan.  

UX designer – jak zacząć?

Na zastanawiających się jak zostać UX designerem czekają dwie alternatywne ścieżki edukacji. Pierwszą z nich jest zdobycie wykształcenia akademickiego w polskich placówkach oświatowych. Choć trudno o znalezienie kierunkowych studiów dziennych w tym zakresie (oferuje je Wyższa Szkoła Europejska na kierunku User Experience – psychologia projektowania), studia podyplomowe z obszaru UX są już łatwiej dostępne. Znaleźć je można m.in. na Uniwersytecie SWPS – mowa o kierunku User Experience Design. Również krakowski AGH ma w swojej ofercie kierunek User Experience & Product Design, a Politechnika Białostocka wyszła naprzeciw zainteresowanym, otwierając Projektowanie UX i Analitykę internetową.

W związku z interdyscyplinarnym charakterem zawodu UX designera wśród osób czynnych w tym zawodzie znaleźć można jednak również osoby z wykształceniem psychologicznym, kognitywistycznym oraz socjologicznym. Z pewnością zdobycie adekwatnego z punktu widzenia wykonywanej profesji wykształcenia jest cenne w oczach pracodawcy, jednakże nie wydaje się, aby było nieodzowne. Najważniejsze są bowiem umiejętności – teoretyczną bazę dla tych można zaś uzyskać, uczestnicząc w licznie dostępnych warsztatach (Warsztaty UX, Design Skills), kursach (Interaction Design, +Acumen), szkoleniach, webinarach i konferencjach (UX Poland, World Usability Day, Ladies that UX) .

Nic nie zastąpi jednak praktyki, dlatego warto jak najwcześniej uczynić swoje pierwsze kroki w kierunku udoskonalania własnego warsztatu. Nieodzowna jest umiejętność posługiwania się branżowymi narzędziami, takimi jak: Sketch, Axure, Principle, AdobeXD, Figma oraz Google Analytics. Praca z nimi umożliwi wypracowanie pewnych nawyków i oswojenie się z tematem.

Warto też obserwować, dostrzegać nieprawidłowości i wyciągać wnioski. Jeśli to Twoje pierwsze kroki w branży, w ramach rozwoju własnych kompetencji warto pokusić się o przeprowadzenie analizy strony internetowej, która we własnym odbiorze jawi się jako daleka od bycia „user-friendly” i zaproponowania jej nowej, autorskiej wizji. Pozwoli to nie tylko usprawnić własny warsztat, ale też wykazać się konkretnymi kompetencjami przed potencjalnym pracodawcą.

Co istotne, to nie ostateczny kształt projektu jest w tym przypadku najważniejszy, ale wspomniany już proces myślowy, który za nim stoi. Jeśli poprzesz swoje pomysły konkretnymi, uzasadnionymi przesłankami (napotkane problemy, zidentyfikowane potrzeby, odrzucone rozwiązania, przyjęte rozwiązania), na pewno zostanie to docenione. 

UX designer – ścieżka rozwoju 

UX design cieszy się obecnie bardzo dużą popularnością. Traktowany jest (słusznie) w kategoriach inwestycji. Dobrze zaprojektowane strony WWW i aplikacje zachęcają do korzystania z nich, a tym samym przekładają się bezpośrednio na tzw. konwersje, a więc sfinalizowane transakcje. Stąd też zainteresowanie usługami UX designerów jest bardzo duże, a próg wejścia na rynek pracy – niezbyt wygórowany.

Najczęściej UX designerów spotkać można w  tzw. software housach, agencjach interaktywnych, w korporacjach oraz w branży e-commerce, która nieustannie się rozrasta. Strona WWW stanowi wizytówkę firmy, dlatego nieodzowne jest, aby nie tylko dobrze wyglądała, ale też była funkcjonalna. Wszędzie tu przydatne są umiejętności specjalistów ds. projektowania doświadczeń konsumenckich, dzięki którym zyskuje każda ze stron – przedsiębiorca, jego klienci i w końcu – sam UX designer.  

Wraz z rozbudowywaniem własnego portfolio rosną umiejętności oraz poszerzany może być zakres kompetencji pracowniczych. Z czasem realizację poszczególnych projektów może zastąpić zarządzanie całym zespołem przy realizacji ich większej ilości, zaś komponowanie layoutu strony – projektowanie i rozwój oferowanych na niej produktów. W końcu doświadczony UX designer może zdecydować się na założenie własnego biznesu, w którym wykorzysta nabyte na przestrzeni lat umiejętności.

Własna działalność gospodarcza UX designera niesie ze sobą wiele korzyści, takich jak swoboda czasu pracy, możliwość decydowania o kierunkach rozwoju biznesu, perspektywa wysokich zarobków czy wolność doboru partnerów projektowych. Z drugiej strony wiąże się z koniecznością ponoszenia kosztów funkcjonowania firmy i ryzyka jej działania, samomotywacji, kontroli work-life balance, aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych, monitorowania sytuacji rynkowych itd. Jest to więc propozycja dla osób pewnych własnego kapitału, potrafiących go sprzedać i odpowiednio zmobilizowanych.

Podejmując decyzję o „pójściu na swoje”, warto też pamiętać o możliwości uzyskania dofinansowania na otwarcie firmy, takich jak te z Urzędu Pracy (dla bezrobotnych), z Lokalnych Grup Działania (dla osób pracujących) oraz z dotacji unijnych (m.in. dla bezrobotnych, ubogich pracujących oraz zatrudnionych na umowach krótkoterminowych). 

Ile zarabia UX designer?

Zarobki UX designera różnią się ze względu na staż, wielkość firmy oraz miejsce zatrudnienia. W każdym razie w porównaniu do reszty pracowników w kraju przedstawiają się one optymistycznie.

Jak zostało wspomniane, zgodnie z danymi przedstawionymi przez Pracuj.pl, średni miesięczny zarobek UX designera wynosi 9 200 złotych brutto, a tym samym przewyższa średnie wynagrodzenie w Polsce o 4 500 złotych.

Ile zarabia UX designer: rodzaje umów i wynagrodzenie:
Wartości dla zarobków brutto 9 200 zł

Kwota netto przy umowie o pracę

styczeń – listopad: 6 576 zł, grudzień: 5 565 zł

Kwota netto przy umowie zleceniu

6 951 zł

Kwota netto przy umowie o dzieło

7 949 zł

Kwota netto przy B2B – ulga na start

7 583 zł

Kwota netto przy B2B – preferencyjny składka ZUS

7 379 zł

Kwota netto przy B2B – normalny ZUS

6 741 zł

Kwoty netto przy założeniu, że: pracownik ma powyżej 26 lat i nie jest objęty dobroowlnym ubezpieczeniem chorobowym; przy umowie zlecenie ZUS płacony jest u tego samego pracodawcy; w przypadku umowy o dzieło koszty uzyskania przychodu wynoszą 20%; w ramach umowy B2B pracownik rozlicza się skalą podatkową.

Wynagrodzenie UX designera łączy się często z pakietem benefitów, takich jak:

 • prywatna opieka medyczna (przyznawana w 62% przypadków),
 • dofinansowanie zajęć sportowych (przyznawane w 49% przypadków),
 • dofinansowanie szkoleń / kursów (przyznawane w 34% przypadków),
 • dofinansowania nauki języków obcych (przyznawane w 26% przypadków).

Comiesięczną premię uzyskuje zaś mniej niż 5% wszystkich specjalistów. 

Pensja nie od samego początku oscyluje jednak wokół wskazanej powyżej kwoty – stawiający swoje pierwsze kroki w zawodzie UX designer zarabia jedynie ułamek wynagrodzenia uzyskiwanego przez bardziej doświadczonych projektantów. Na wysokie zarobki mogą liczyć raczej pracownicy dużych korporacji aniżeli mniejszych firm. Te drugie są też bardziej zachowawcze w kwestii przyznawania benefitów.

W końcu, wynagrodzenie różni się w zależności od lokalizacji. Zarobki najwyższego rzędu UX designer może osiągnąć w Warszawie, podczas gdy UX designer w Krakowie, Wrocławiu, Łodzi czy w Poznaniu uzyska wynagrodzenie odpowiednio niższe (nawet o kilka tysięcy złotych).  

Znacząca większość UX designerów zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę – według danych portalu Pracuj.pl jest to aż 73% wszystkich specjalistów. Pozostali pracują na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło) lub prowadząc własną działalność gospodarczą. 

Jak widać, wynagrodzenie na tym stanowisku zależy od wielu czynników i jest wypadkową konkretnych okoliczności. Chcąc zarabiać możliwie najwięcej, zgodnie ze statystykami konieczny jest więc odpowiednio długi staż pracy oraz zatrudnienie w dużej, warszawskiej korporacji.

Najważniejsze pytania

 1. 🔸UX designer - kto to?

  UX designer to projektant doświadczeń konsumenckich, którego zadaniem jest zapewnienie jak najprzyjemniejszej obsługi produktu (strony WWW lub aplikacji) oraz eliminacja ewentualnych, napotykanych przez użytkownika niedogodności.

 2. 🔸Jak zostać UX designerem?

  Ścieżek rozwoju jest wiele - studia, kursy, warsztaty i konferencje to tylko niektóre z opcji. Nieodzowne jest jednak doświadczenie, które można rozwijać, realizując projekty choćby we własnym zakresie (np. projektując na nowo stronę). Pozwoli to na rozwój kompetencji, ale też na wykazanie się konkretnymi rezultatami przed rekruterem.

 3. 🔸UX designer - ile zarabia?

  Średnie zarobki UX designera w Polsce wynoszą 9 200 złotych brutto. Wynagrodzenie jest jednak każdorazowo uzależnione od stażu, wielkości firmy oraz miejsca zatrudnienia.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość