Jak wypełnić druk ZUS ZAA?

jak wypelnic zus zaa

Kto i w jakim terminie zobowiązany jest do dokonania zgłoszenia na formularzu ZUS ZAA? Gdzie znaleźć wzór tego dokumentu? Jak wypełnić wspomniany druk? Zapraszamy do lektury.

Druk ZUS ZAA jest urzędowym formularzem, z którego wykorzystaniem można wskazać nowy lub zmieniony adres, pod którym prowadzona jest działalność gospodarcza, zgłosić zakończenie prowadzenia tejże działalności pod wskazanym wcześniej adresem lub dokonać korekty tych danych. Również w przypadku, gdy adres prowadzenia działalności jest odmienny od tego, pod którym znajduje się siedziba, konieczne jest złożenie formularza ZUS ZAA. Obowiązek ten wynika z art. 43. ust. 4. i 5. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.  

ZUS ZAA krok po kroku

Kto i kiedy wypełnia ZUS ZAA?

ZUS ZAA składany jest w następujących sytuacjach: 

 • adres prowadzenia firmy zgłaszany jest do ZUS-u po raz pierwszy;
 • wskazany uprzednio adres uległ zmianie (mowa o zmianie stanu faktycznego) bądź też do formularza wkradły się błędy, wskutek których stan ujawniony i rzeczywisty nie pokrywają się (wówczas konieczna jest korekta druku);
 • nastąpiła likwidacja działalności pod uprzednio wskazanym adresem. 

Niekiedy formularz ZUS ZAA pozostaje w bezpośrednim związku z innymi wzorami urzędowymi. Tak jest w przypadku wystąpienia rozbieżności między adresem siedziby spółki oraz adresem, pod którym działalność jest rzeczywiście prowadzona. Wówczas, oprócz wypełnienia druku ZUS ZAA, konieczne jest również zaznaczenie odpowiednich pól druków ZUS ZPA lub ZUS ZFA.

W sytuacji, gdy będąc osobą fizyczną, dopiero rozpoczyna się prowadzenie działalności gospodarczej, miejsce na wskazanie wspomnianej rozbieżności znajduje się w części CEIDG-MW wniosku o wpis. Dopiero ewentualne późniejsze zmiany wiążą się z koniecznością złożenia ZUS ZAA.  

Wzór ZUS ZAA znaleźć można online – na stronie ZUS.

Istnieje możliwość wysłania go na elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu – korzystając z Platformy Płatnik lub aplikacji ePłatnik. Do dokonania zgłoszenia zobowiązany jest płatnik – w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany lub dostrzeżenia nieścisłości w zakresie ujawnionych danych. 

Kiedy nie trzeba wypełniać ZUS ZAA? 

 • W przypadku zmiany lub korekty siedziby płatnika – wówczas dokonuje się jej odpowiednio na formularzu ZUS ZPA lub ZUS ZFA. Zmiana siedziby osoby fizycznej wymaga z kolei wypełnienia wniosku CEIDG-1;
 • W przypadku zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym – właściwy wówczas jest wniosek rejestrowy w KRS, zawierający „dane podstawowe” odnośnie do prowadzonej działalności. Następnie w terminie 7-dniowym od dnia rejestracji konieczne jest złożenie wniosku NIP-8 wraz ze wszelkimi „danymi uzupełniającymi”. Po dokonaniu tych czynności Zakład Ubezpieczeń Społecznych sporządzi ZAA z urzędu.

Jak wypełnić ZUS ZAA?

I – dane organizacyjne – sekcję tę należy pominąć – wypełnia ją jednostka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

zaa dane organizacyjne

II – dane identyfikacyjne płatnika składek – sekcja ta wymaga dokładnego wypełnienia danych, które powinny być tożsame z tymi ujawnionymi w ZUS ZPA, ZUS ZFA lub we wniosku CEIDG‑1, w razie zaś chęci zgłoszenia zmiany lub korekty danych – z danymi ujawnionymi w bloku III formularza ZUS ZIPA lub CEIDG‑1 (dane te to: NIP, REGON, PESEL, dane identyfikujące dowód osobisty, paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość). Pola 03 – 05 oraz 07 – 09 sekcji wypełnia wyłącznie płatnik będący osobą fizyczną. 

zus zaa dane identyfikacyjne

III – VIII – adres prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika – w polu 01 należy wpisać „1” w razie chęci zgłoszenia nowego adresu firmy, pod którym prowadzi ona działalność, podczas gdy „2” oznacza chęć zgłoszenia likwidacji działalności pod uprzednio zgłoszonym adresem. W sekcji tej wskazuje się kolejno:

 • kod pocztowy (nie dotyczy działalności prowadzonej za granicą),
 • miejscowość,
 • nazwę gminy lub dzielnicy (nie dotyczy działalności prowadzonej za granicą), 
 • nazwę ulicy, 
 • numer domu, 
 • numer lokalu, 
 • numer telefonu wraz z numerem kierunkowym, 
 • symbol państwa oraz zagraniczny numer pocztowy – gdy adres płatnika jest zagraniczny. 

Kolejne sekcje wypełnia się analogicznie. 

zus zaa adres prowadzenia działalności

IX – oświadczenie płatnika składek – w miejscu tym płatnik poświadcza swoim podpisem zgodność zawartych w formularzu danych ze stanem prawnym i faktycznym pod groźbą odpowiedzialności karnej.  

oświadczenie

X – adnotacje ZUS – sekcję tę należy pozostawić pustą – wypełnia ją jednostka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Najważniejsze pytania

 1. 🔸Co to jest ZUS ZAA?

  Druk ZUS ZAA jest formularzem, z którego wykorzystaniem można wskazać nowy lub zmieniony adres, pod którym prowadzona jest działalność gospodarcza, zgłosić likwidację prowadzenia działalności pod wskazanym wcześniej adresem lub dokonać korekty tych danych. Również w przypadku, gdy adres prowadzenia działalności jest odmienny od tego, pod którym znajduje się siedziba, konieczne jest złożenie formularza ZUS ZAA. 

 2. 🔸Kto wypełnia ZUS ZAA?

  ZUS ZAA wypełnia płatnik.

 3. 🔸Jak ujawnić zmianę adresu działania firmy?

  Zmianę adresu, pod którym prowadzona jest działalność gospodarcza, ujawnia się w formularzu ZUS ZAA (odmiennie dla podmiotów wpisanych do KRS).

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Księgowość Internetowa Księgowość Internetowa Księgowość Internetowa

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość