Blog ifirma.pl

Przegląd polskich narzędzi HR cz.1 – budowanie zaangażowania i benefity

|
|
3 minut czytania
Przeczytaj artykuł i poznaj kompleksowe, polskie narzędzia dla HR-owców, służące budowaniu zaangażowania w firmie.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Zadania działu HR

HR – czyli dział kadr znajduje się w niemal każdej organizacji i skupia swoje działania wokół zarządzania zasobami ludzkim. Zakres działań HR obejmuje rekrutacje, zatrudnianie, onboarding, szkolenia i administrowanie świadczeniami pracowniczymi. Dział HR jest swego rodzaju łącznikiem między pracownikami a kierownictwem w organizacji.

Jednym z głównych obowiązków działu kadr jest rekrutacja, w ramach której HR odpowiedzialny jest za publikację ogłoszeń o pracę, selekcję napływających CV, przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych, dopełnienie formalności niezbędnych do zatrudnienia i wprowadzenia nowego pracownika.

W ich gestii leży również informowanie pracowników o ich prawach w firmie, prowadzenie działań administracyjnych takich jak np. obsługa kadrowo-płacowa, naliczanie urlopów pracowników czy rozliczanie zwolnień lekarskich.

Przeciwdziałają zachowaniom mobbingowym, dbają o komunikację w organizacji, motywują pracowników i zarządzają pakietem benefitów, aby stale zwiększać ich potencjał. Przeprowadzają też okresową ewaluację pracy pracowników i sporządzają dokumentację związaną z przebiegiem zatrudnienia. Dział HR pilnuje dobrej i przyjaznej atmosfery w organizacji, rozwiązuje konflikty i kreuje wizerunek firmy na rynku pracy.

Polskie narzędzia HR

Praca w dziale HR wiąże się ze sporą odpowiedzialnością i wymaga dobrej organizacji czasu i pracy, dlatego też rekruterzy są wspierani przez liczne dedykowane im programy i narzędzia HR, usprawniające codzienne zadania.

W zależności od przeznaczenia, narzędzia te można podzielić na kilka obszarów: związane z benefitami i budowaniem zaangażowania, dedykowane komunikacji i wymianie wiedzy, pomocne w organizacji pracy oraz narzędzia do rekrutacji i sourcingu kandydatów. Poniżej przedstawione zostaną narzędzia związane z budowaniem zaangażowania i benefitami.

polskie narzędzia HR

ACTIVY – zachęta do aktywności fizycznej

Activy to mobilna gra, w ramach której pracownicy otrzymują punkty za wykonywanie aktywności fizycznej takiej jak dojazdy rowerem, spacer czy bieg do i z pracy. Wszystko prowadzone w formie przyjaznej rywalizacji i współpracy w zespołach.

Aplikacja pomaga pracownikom budować zdrowe nawyki promując ruch i zdrowy tryb życia, łącząc to jednocześnie ze społeczną odpowiedzialnością biznesu i realizując zbiórki na cele charytatywne. Wellbeingowe wyzwania rowerowe i biegowe w formie motywującej, integracyjnej grywalizacji wspierają dobre zdrowie pracowników, które z kolei przekłada się na ich lepsze samopoczucie.

MINDY – aplikacja wspierająca dobrostan psychiczny

Mindy to siostrzana aplikacja Activy, dbająca o kondycję psychiczną i ograniczenie stresu poprzez zabawę. W aplikacji znajdują się dedykowane ćwiczenia i techniki medytacji na stres, produktywność, skupienie i kreatywność oraz wyciszająca muzyka, która pomaga zasnąć i poprawia jakość snu.

Użytkownicy aplikacji otrzymują pełen pakiet wsparcia i materiałów w formie webinarów z certyfikowanym nauczycielem mindfulness, materiałów edukacyjnych, zagregowanych statystyk i ewaluacji postępów.

Statystyki wszystkich pracowników wzajemnie motywują i wzmacniają zdrowe nawyki. Dodatkowo minuty medytacji w aplikacji można wymienić na złotówki wsparcia wybranej fundacji. Mindy można określić “programem dbania o psychikę zatrudnionych”.

ASK HENRY – wirtualny konsjerż

Ask Henry jest benefitem oszczędzającym czas pracowników w formie personalnego doradcy, mobilnego asystenta i serwisu informacyjnego. Dzięki aplikacji pracownicy mogą delegować załatwienie spraw na mieście takich jak zakupy, sprawa w urzędzie, rezerwacja wyjazdu.

Ask Henry może również polecić restaurację czy udzielić podpowiedzi jak ciekawie spędzić weekend. Ta wellbeingowa aplikacja odciąża pracowników i pozwala zaoszczędzić czas, który mogą przeznaczyć na spędzenie z bliskimi, odpoczynek czy realizację swoich pasji.

BUDGETBEE – wspólne zarządzanie firmowym budżetem

BudgetBee to aplikacja wspierająca zarządzanie firmowym budżetem i dodatkami dla pracowników oparta na działaniu budżetu partycypacyjnego. Pracodawca zasila wirtualne konta pracowników, którzy mogą przeznaczyć przyznane środki na realizację wspólnego celu np. zakup nowego sprzętu do biura.

Aplikacja w łatwy i szybki sposób pozwala rozliczyć wydatki, a pracownicy otrzymują możliwość wychodzenia z inicjatywą i współdecydowania o firmowym budżecie i dodatkach. Zadowolenie pracownika przekłada się na wyższy komfort pracy oraz wzrost jego efektywności i lojalności wobec organizacji.

CARROTSPOT – automatyzacja procesów HR

Carrotspot jest narzędziem realizacji celów biznesowych i HRowych. Pozwala zautomatyzować procesy takie jak zarządzanie ZFŚS czy obsługę wniosków pracowniczych oraz zmotywować pracowników dzięki programom motywacyjnym i bogatej kafeterii benefitowej.

W ramach aplikacji HR może również badać nastroje i opinie swoich pracowników, żeby szybciej odpowiadać na ich potrzeby.

WORKSMILE – budowanie kultury organizacji

Worksmile to system oferujący benefity pozapłacowe oraz narzędzie do budowania silnej kultury organizacji opartej na zdrowiu, budowaniu społeczności oraz docenianiu i wynagradzaniu pracowników.

Worksmile składa się z platformy Employee Wellbeing, Społeczności służącej do komunikacji i integracji oraz systemu kafeteryjnego. Employee Wellbeing zawiera treningi LIVE z trenerami z całej Polski, techniki medytacyjne wspierające dobre samopoczucie, skupienie i koncentrację oraz wyzwania budujące zaangażowanie w firmie. System kafeteryjny to panel do zarządzania wszystkimi firmowymi budżetami, benefitami, świadczeniami, wnioskami i raportami. W dostępnym tam katalogu ofert pracownicy mają dostęp do setek produktów i wolny wybór wśród benefitów, których faktycznie potrzebują.

Aplikacja umożliwia łatwe rozdzielenie benefitów, badanie oczekiwań pracowników i zarządzanie wszystkimi świadczeniami z jednego miejsca.

GAMFI – pomoc w onboardingu

Gamfi jest narzędziem do onboardingu – służy kompleksowemu wdrożeniu pracowników i zwiększeniu ich motywacji poprzez grywalizację.

Narzędzie składa się z dwóch produktów – Onboarding Gamfi oraz aplikacji TeamBOOSTER. Pierwszy z nich to narzędzie dla dużych firm do kompleksowej automatyzacji onboardingu nowego pracownika od chwili podjęcia decyzji o zatrudnieniu. Pozwala zaoszczędzić czas menadżera i HR, skraca czas wdrożenia do organizacji i zwiększa zaangażowanie pracowników. Z kolei Aplikacja TeamBOOSTER buduje motywację sił sprzedaży i obsługi klienta dzięki koncentracji uwagi pracowników na realizacji celów. Dzięki temu pozwala wspierać efektywność zespołów w dużych organizacjach.

LUNCHING.PL – organizacja posiłków dla pracowników

Lunching.pl to benefit dla firmy w formie dopłaty do lunchu, który poprawia efektywność i organizację pracy. Wspólne posiłki integrują pracowników, pozwalają budować zgrany zespół, dają czas na rozładowanie negatywnych emocji, omówienie ważnych kwestii czy poznanie nowych pracowników.

W ramach lunching.pl pracownicy zamawiają posiłki przez stronę lub w aplikacji, a gdy kurierzy dostarczą lunch w ustalone miejsce w pracy, otrzymują e-mail lub powiadomienie w aplikacji.

NAIS – system nagradzania i doceniania pracowników

Nais jest wielozadaniową platformą do budowania w firmie systemu doceniania i nagradzania. Regularne udzielanie informacji zwrotnej z czasem wchodzi w nawyk.

Pracownicy w aplikacji mogą organizować zrzutki na prezenty, przesyłać podziękowania, organizować i rozliczać integracje. System kafeteryjny pozwala na pełną obsługę świadczeń socjalnych, doradztwo i obsługę benefitów wewnętrznych w firmie.

PREESHARE – zwiększanie satysfakcji i efektywności

Preeshare to platforma zwiększająca poczucie satysfakcji pracowników i efektywności zespołów. Jedną z najlepszych nagród i motywacji jest akceptacja przełożonego i uznanie kolegów. Docenianie pracowników przekłada się na ich większe zaangażowanie, a w efekcie wzrost zysków w firmie.

Pakiet raportów Preeshare daje informację zwrotną jak przez pracowników oceniane są kompetencje, zaangażowanie i kreatywność kolegów – dane z tych raportów mogą stanowić podstawę przy tworzeniu ocen okresowych.

Wszystkie dane można agregować i analizować na przestrzeni czasu na poziomie zespołu, poszczególnych pracowników czy wybranych wartości. Preeshare jest dobrą alternatywą dla ocen okresowych ponieważ pozwala budować bazy oceny przez cały rok. Aplikacja pozwala rozpoznać dobre strony pracowników, wyłowić talenty i wspierać ich w rozwoju.

PARKANIZER – rezerwacja biurek i miejsc parkingowych

Aplikacja Parkanizer służy do rezerwacji biurek i miejsc parkingowych. Konto użytkownika połączone z firmą. Jeśli danego dnia pracownik nie korzysta ze swojego miejsca parkingowego, może je udostępnić innym osobom.

Sytuacja podobnie wygląda w przypadku rezerwacji biurek. Można je ustawić jako możliwe do zarezerwowania dla wszystkich osób mających dostęp, jako zablokowane przez administratorów lub przypisać je do konkretnego pracownika.

Pracownicy z przypisanym biurkiem mogą udostępnić je współpracownikom w dni, w które nie ma ich w biurze, a ci nieposiadający przypisanych biurek mogą je łatwo zarezerwować w aplikacji – dzięki temu przestrzeń biurowa zostanie optymalnie wykorzystana.

W aplikacji znajduje się również interaktywna mapa biura i parkingu, która ułatwia odnalezienie danego biurka czy miejsca postojowego. System rezerwacji biurek bardzo ułatwia codzienne zarządzanie. Administrator otrzymuje pełny przegląd rezerwacji na dany dzień w każdej strefie.

SHERLOCK WASTE – budowanie zaangażowania pracowników

Sherlock Waste buduje zaangażowanie pracowników poprzez zgłaszanie pomysłów, wdrażanie usprawnień i wspólne rozwiązywanie problemów. Przekłada się to na efektywność i długofalowe zmiany w strukturze organizacji. Pracownicy mogą zgłaszać w aplikacji wszystkie usterki, problemy oraz pomysły na usprawnienia.

System pozwala na bieżąco monitorować aktywność pracowników i statusy ich zgłoszeń. Zaangażowanie pracowników w szukanie nowych rozwiązań zwiększa ich satysfakcję z pracy, usprawnia procesy, zwiększa produktywność, obniża koszty i poprawia wyniki biznesowe organizacji.

Polskie narzędzia HR – podsumowanie

Istnieje szeroki wybór narzędzi pełniących rolę benefitów i budujących zaangażowanie wśród pracowników. Mogą one usprawnić pewne procesy, poprawić komunikację w organizacji i podnieść efektywność pracowników, budując ich zaangażowanie i dbając o zdrowie psychiczne i fizyczne. Wiele z nich oferuje wersje demo, dzięki której można przetestować działanie aplikacji i sprawdzić zainteresowanie nią wśród pracowników. W kolejnych częściach przedstawione zostaną narzędzia HR dedykowane komunikacji, organizacji pracy oraz rekrutacji.

Autor ifirma.pl

Zespół IFIRMA

Kreatywny zespół specjalistów tworzony przez osoby wyróżniające się doświadczeniem oraz wiedzą z różnych obszarów.

Świadomi potrzeb naszych czytelników, skupiamy się na tworzeniu zrozumiałych treści, które będą w stanie przybliżyć im często zawiłe zagadnienia z zakresu rachunkowości, marketingu, ekonomii, księgowości czy zarządzania. Ostateczny dobór bieżącej tematyki uzależniany jest od preferencji docelowych odbiorców, zmian zachodzących w biznesowym środowisku, a także samych doświadczeń i umiejętności specjalistów odpowiadających za proces tworzenia tekstów.

W efekcie zespół ekspertów Ifirma bierze czynny udział w rozwoju różnego rodzaju biznesów, pomagając zarówno ich założycielom, jak i pracownikom efektywniej organizować pracę przy wykorzystaniu jak najbardziej dopasowanych do potrzeb rozwiązań.

Rozumiejąc istotę profesjonalnego podejścia do poruszanych zagadnień, każdy tekst tworzony jest w oparciu o wiarygodne dane. Dodatkowo podejmowana tematyka ujmowana jest w logiczny i przejrzysty sposób, zwiększając tak istotną jasność przekazu, co pozytywnie wpływa na podkreślenie najbardziej użytecznych treści. W efekcie podejmowane przez nasz zespół praktyki w szerszej perspektywie można rozpatrywać jako dążenie do zwiększenia świadomości i wyczucia biznesowego osób aktywnie działających na rynku.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie