Nowe regulacje w obszarze e-fakturowania. Ruszyła Platforma Elektronicznego Fakturowania.

Od dziś wchodzą w życie nowe regulacje w obszarze e-fakturowania. Ruszyła Platforma Elektronicznego Fakturowania. Oznacza, że administracja publiczna ma obowiązek przyjmowania od dostawców usług i wykonawców zamówień publicznych, automatycznych e-faktur. Jak działają e-faktury i co zmiany oznaczają dla przedsiębiorców?

E-fakturowanie – nowy standard

Polska jest jednym z pierwszych krajów, które w pełni wdrażają europejską Dyrektywę 2014/55/UE o obowiązkowym przyjmowaniu e-faktur w administracji publicznej. Wdrożenie Dyrektywy ma ustandaryzować sposób wymiany i dokumentowania rozliczeń w Unii Europejskiej, co w konsekwencji ma przyłożyć się do uszczelnienia systemu podatkowego. Faktury papierowe, ale również te wysyłane w postaci plików PDF, w całej Unii mają być stopniowo zastępowane przez faktury automatyczne.

Czym jest e-faktura?

W powszechnym rozumieniu e-faktura po prostu dokument, który spełnia wymogi stawiane przez ustawę VAT. I tyle. Musi zawierać wszystkie niezbędne informacje księgowe, musi zostać przesłana do odbiorcy w formie elektronicznej, ale format jej zapisu nie jest istotny (choć powszechny jest PDF).

Przepisy Dyrektywy to zmieniają – w myśl jej zapisów faktura elektroniczna powinna być wystawiona, przesłana i odebrana w ustrukturyzowanym i ustandaryzowanym formacie elektronicznym tak, by możliwe było automatyczne przetwarzanie zawartych w niej informacji.

Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF)

Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF) to narzędzie, które umożliwia przekazywanie faktur i innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych związanych z zamówieniem publicznym. Ma zapewnić szybki, wygodny i przejrzysty obieg dokumentów takich jak: zamówienia, awizo dostaw, potwierdzenia odbioru, faktury, faktury korygujące itp.

Z Platformy Elektronicznego Fakturowania można korzystać z pośrednictwem aplikacji webowych i desktopowych. Można ją także zintegrować z wewnętrznym systemem obiegu dokumentów firmie dzięki API.

Kogo dotyczą zmiany?

Nowe przepisy będą dotyczyć wszystkich podmiotów, które realizują zamówienia publiczne w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane i usługi. W skrócie – obowiązek przyjmowania elektronicznych faktur obejmie sektor administracji publicznej. Zamawiający muszą być gotowi na przyjmowanie od wykonawców e-faktur, a więc składający zamówienia
powinni uzyskać dostęp do Platformy Elektronicznego Fakturowania.

Zalogować się do PEF można TUTAJ.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI