Nowelizacja ustawy o VAT – najważniejsze zmiany w 2013 r.

Od nowego roku obowiązywać będzie znowelizowana ustawia o VAT. Zmienią się przepisy dotyczące samego podatku, ale również zasad korzystania z kasy fiskalnej czy wystawiania faktur. Większość zmian ma wejść w życie od 1 stycznia 2013 r. Niektóre wprowadzane będą stopniowo, wraz z upływem miesięcy.

Sporo zmian nastąpi w obszarze faktur. Ministerstwo Finansów postanowiło pójść na rękę przedsiębiorcom, dlatego też wprowadzi np. fakturę uproszczoną. Zmiany czekają również faktury zbiorcze, faktury sprzedaży oraz e-faktury. Zmiany związane z fakturami wejdą w życie od 1 stycznia 2013 roku.

    • Faktura uproszczona

Od nowego roku zaczną funkcjonować faktury uproszczone. Ich wprowadzenie to ukłon Ministerstwa w stronę małych przedsiębiorstw mających wielu zmiennych klientów (np. małe punkty sprzedaży, kioski).

Dokonując sprzedaży na sumę 450 zł brutto (lub 100 euro), przedsiębiorca będzie mógł wystawić fakturę uproszczoną. Jeżeli sprzedaż będzie opodatkowana jedną stawką VAT, faktura uproszczona może zawierać: nazwę towaru/usługi, całkowitą kwotę podatku oraz kwotę należności.

W przypadku sprzedaży opodatkowanej kilkoma stawkami VAT, faktura uproszczona nie musi zawierać danych odbiorcy – wystarczy jego NIP.

    • Faktura zbiorcza

Przedsiębiorca, który sprzedaje towar/usługę jednemu kontrahentowi częściej niż raz w miesiącu, będzie mógł wystawić fakturę zbiorczą.

    • Faktura sprzedaży

Kolejną nowością w temacie faktur będzie możliwość wystawienia faktury sprzedaży przez nabywcę. Obie strony tzn. sprzedawca i kupujący, będą musiały wyrazić na to zgodę. Ponadto:

• nabywca musi być płatnikiem VAT,

• nabywca i sprzedawca zawrą umowę upoważniającą do wystawiania faktur sprzedaży przez tego pierwszego,

• umowa określa m. in. termin obowiązywania (nie dłuższy niż 2 lata) czy towary/usługi, które widnieć będą na wystawianych fakturach.

Co istotne, faktura sprzedaży będzie mogła zostać wystawiona przez biuro rachunkowe lub przedstawiciela podatkowego.

    • Faktury elektroniczne

Aby móc wysyłać kontrahentowi e-fakturę, należy wcześniej uzyskać na to jego zgodę. Dzięki zastosowaniu „domniemania akceptacji otrzymania faktury elektronicznej” obowiązek ten przestanie istnieć. Nowy termin w słowniku księgowym dotyczyć będzie sytuacji, w której klient opłaci otrzymaną e-fakturę. Będzie to równoznaczne z jej akceptacją. O braku akceptacji na otrzymywanie e-faktur trzeba będzie poinformować sprzedawcę.

Wystawiając fakturę elektroniczną trzeba będzie zapewnić jej autentyczność. Już dziś można to zrobić przy użyciu np. darmowego certyfikatu bezpieczeństwa e-faktur z ifirma.pl. Jego użycie potwierdza autentyczność i integralność treści faktury.

Skutkiem nadchodzących zmian będzie też wycofanie faktur wewnętrznych oraz możliwość wystawiania faktur przez nie-vatowców.

Zmiany w VAT

Od 1 kwietnia 2013 roku wzrośnie stawka VAT na wybrane towary. Produkty takie jak kawa (sprzedawana w lokalu), wyroby artystyczne, sztuka ludowa i niektóre usługi pocztowe objęte zostaną stawką 23%. Stawką 8% objęte zostaną gotowe posiłki.

Od stycznia 2013 roku zmieni się moment powstania obowiązku podatkowego dla małych podatników. W tym przypadku:

  • jeśli nabywcą będzie płatnik VAT – obowiązek podatkowy powstanie wraz z zapłatą (również częściową) za towar lub usługę,
  • jeśli nabywca nie będzie vatowcem – zasady będą takie jak powyżej, z tą różnicą, że obowiązek podatkowy nie może powstać później niż 180 dni od sprzedaży.

Podobne zasady zaczną obowiązywać odnośnie stawki VAT 0%. Przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów będzie ją można zastosować jeszcze przed dostawą, nie później jednak niż 2 miesiące po otrzymaniu części lub całości zapłaty. Warunkiem zastosowania stawki 0% będzie też posiadanie dokumentu potwierdzającego otrzymanie zapłaty.

Skoro o eksporcie mowa, zainteresowanych tematem powinno ucieszyć wprowadzenie otwartego katalogu dokumentów. W związku z różnymi dokumentami potwierdzającymi wywóz towaru, które stosuje się w Unii Europejskiej, wprowadzone zostanie wspomniany katalog. Będzie on zawierał m. in. e-dokumentu z systemów elektronicznych państw członkowskich.

Zmiany dotyczące kas fiskalnych

Od nowego roku nastąpi zrównanie limitu uprawniającego do zwolnienia z ewidencji na kasie fiskalnej. Granica 20 tys. zł będzie obowiązywać zarówno nowo powstałe przedsiębiorstwa jak również kontynuujących prowadzenie działalności gospodarczej. Nowe firmy będą wyliczały limit na podstawie okresu działalności. Jeśli w 2013 roku firma zostanie założona w grudniu, jej limit wyniesie ok 1 670 zł.

To nie jedyne obciążenie dla podatników prowadzących ewidencję na kasie. Przypomnijmy, że przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) mówią o upływie okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Okres ten wynosi właśnie 5 lat (licząc od końca roku, w którym minął termin zapłaty podatku). Kasa fiskalna zacznie być obowiązkowa również dla szkół nauki jazdy.

Większość z opisanych zmian zacznie obowiązywać 1 stycznia 2013 roku. Niektóre zmiany wejdą w życie 1 kwietnia 2013 roku, inne – jak np. przepisy o podstawie opodatkowania – na początku roku 2014.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK