PESEL zastąpi NIP

Od 1 lipca 2011 r. zniknie prawdopodobnie NIP dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Zgodnie z założeniami resortu finansów osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej ani niebędące płatnikami podatku od towarów i usług w kontaktach z administracją skarbową mają się posługiwać wyłącznie numerem PESEL. Podatnik taki nie będzie musiał występować o nadanie mu numeru NIP. Istotną zmianą będzie nowy tryb nadawania NIP dla tych podatników, którzy nadal o ten numer będą musieli się ubiegać.

Dziś NIP nadawany jest w drodze decyzji administracyjnej na podstawie Ordynacji podatkowej. Ten tryb ma być zastąpiony czynnością materialno-techniczną, polegającą na wygenerowaniu w systemie informatycznym administracji podatkowej tego identyfikatora.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK