Ponowne zwolnienie z VAT

zwolnienie podmiotowe z VAT

Art. 113 ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług w aktualnym brzmieniu mówi: Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia.

Czy po utracie prawa lub też rezygnacji płatnikowi podatku VAT przysługuje prawo ubiegania się o ponowne zwolnienie? Jeśli tak na jakich zasadach? Dowiedz się więcej.

Ponowne zwolnienie w ustawie o VAT

Art. 113 ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług w aktualnym brzmieniu mówi: Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia.

Ponowne zwolnienie – trzeba spełnić następujące warunki:

 • od końca roku, w którym podatnik zrezygnował lub utracił prawo do zwolnienia, musi upłynąć rok,
 • wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 100 000 zł.

Do limitu wlicza się obrót z tytułu czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Do tego obrotu podatnik nie wlicza:
 • odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku,
 • towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych,
 • wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji,
 • sprzedaży produktów rolnych pochodzących z prowadzonej przez rolnika działalności rolniczej, w przypadku prowadzenia przez rolnika ryczałtowego korzystającego ze zwolnienia dla rolnika ryczałtowego,
 • działalności innej niż działalność rolnicza.
Tak więc powrót do zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług możliwy jest wyłącznie od początku danego roku podatkowego. Czyli 1 stycznia, nie jest tym samym możliwy wybór zwolnienia od dowolnego miesiąca w danym roku podatkowym.

Ponowne zwolnienie  – wyjątki

Zwolnień, o których mowa w art. 113 ust. 1 i 9, zgodnie z art. 113 ust 13 nie stosuje się do importu towarów i usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, świadczenia usług dla których zgodnie z artykułem 17 ust. 1 pkt 8 podatnikiem jest ich usługobiorca, oraz podatników: 1. dokonujących dostaw:
 • wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali,
 • towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem energii elektrycznej (PKWiU 40.10.10),
 • wyrobów tytoniowych w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,
 • nowych środków transportu,
 • terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę,
2. świadczących usług prawniczych oraz usług w zakresie doradztwa, a także usług jubilerskich, 3. niemających siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju.

Zgłoszenie o wyborze zwolnienia

W przypadku wyboru zwolnienia podmiotowego złożenie aktualizacji VAT-R/UE jest obowiązkowe w terminie siedmiu dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

Przepisy przejściowe

W 2011 r. limit uprawniający do korzystania ze zwolnienia będzie wynosił 150 000 zł. Ustawodawca wprowadził przepisy przejściowe w tym zakresie. W 2011 r. podatnicy, u których łączna wartość sprzedaży opodatkowanej w 2010 r. będzie wyższa niż 100 000 zł i nie przekroczy 150 000 zł, będą mogli skorzystać ze zwolnienia w 2011 r. Warunkiem będzie pisemne zawiadomienie o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego w terminie do 15 stycznia 2011 r. Natomiast podatnicy rozpoczynający w 2010 r. wykonywanie czynności opodatkowanych będą mogli wybrać zwolnienie w 2011 r. mimo że nie minie ustawowy rok. Trzeba wtedy spełnić następujące warunki:
 • łączna wartość sprzedaży, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w 2010 r. przekroczyła 100 000 zł i nie przekroczyła 150 000 zł,
 • złożyć pisemne zawiadomienie o tym zamiarze do naczelnika urzędu skarbowego w terminie do 15 stycznia 2011 r.
Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Wygodne
integracje i ułatwienia

Sprawdź wszystkie integracje

Program do faktur ifirma.pl w prosty sposób zintegrujesz z Allegro i popularnymi platformami e-commerce, jak Shoper, Shoplo czy PrestaShop.

Ifirma.pl łączy się również z urządzeniami fiskalnymi oraz pozwala na eksport przelewów do banku i zatwierdzanie ich jednym kodem, co znacznie usprawnia codzienną pracę i samodzielne księgowanie.

Dzięki integracji z bazą GUS ułatwiamy też wystawianie faktur - wystarczy, że wpiszesz NIP kontrahenta, a reszta danych uzupełni się automatycznie.