Pracodawca wyśle PIT-11 e-mailem

Pracodawca może przekazać pracownikowi roczne informacje PIT-40 i PIT-11 drogą elektroniczną. Musi jednak zadbać o podpisanie maila podpisem elektronicznym i zachować odpowiedni wzór formularz.

PIT–11 e-mailem – orzeczenie sądu

Sąd wydał rozstrzygnięcie w tej sprawie 22 października 2010 r. WSA ( Sygn. akt WSA Poznań. I SA/Po 486/10 ) i w uzasadnieniu stwierdził, że nie ma przeszkód, aby przekazanie deklaracji podatnikowi przez płatnika nastąpiło za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wiadomość może być przesyłana w formie elektronicznej z podpisem elektronicznym na adres podatnika (pracownika), pod warunkiem że zostanie zachowany przewidziany prawem wzorzec deklaracji. Jak uzasadniał sąd, opatrzenie wiadomości bezpiecznym podpisem elektronicznym pozwoli zweryfikować, czy została sporządzona przez upoważniony podmiot. Orzeczenie jest nieprawomocne.

Źródło: wyborcza.biz

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK