Regulamin konkursu „Jesteś mobilny z IFI?”

1. Organizatorem konkursu jest serwis ifirma.pl
2. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, wspierany ani administrowany przez portal Facebook
3. W konkursie mogą uczestniczyć jedynie użytkownicy serwisu ifirma.pl, którzy korzystają z usług Księgowości internetowej i Darmowego programu do faktur
4. Każdy uczestnik może dodać maksymalnie jedno zdjęcie
5. Uczestnik deklaruje, że jest autorem zdjęcia
6. Zdjęcia można dodawać do 9 maja 2014 do godziny 23:59
7. Wyniki konkursu zostaną opublikowane 12 maja 2014 do godziny 23:59 na profilu Mała księgowość internetowa ifirma.pl na portalu Facebook
8. W konkursie przewidziano dwóch zwycięzców
9. Zwycięzców wybierze jury, w skład którego wchodzą przedstawiciele serwisu ifirma.pl
10. Kryterium oceny będzie kompozycja, estetyka i oryginalność zdjęcia
11. Zwycięzcy otrzymają po jednej zniżce w wysokości 100% na jeden miesięczny abonament w usłudze Księgowość internetowa w serwisie ifirma.pl
12. Laureat może wykorzystać zniżkę na abonament w najbliższym okresie rozliczeniowym od chwili ogłoszenia wyników
13. Niewykorzystana zniżka przepada
14. Nagroda nie może być przekazana osobom trzecim
15. Nagroda nie jest wymienna na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy
16. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z udzieleniem organizatorowi zgody na wykorzystywanie przysłanego zdjęcia na profilu Mała księgowość internetowa ifirma.pl na portalu Facebook
17. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zdjęć zawierających wulgaryzmy i treści powszechnie uważane za obraźliwe, a także zdjęć niezwiązanych tematycznie z konkursem, lub co do których istnieje podejrzenie zafałszowania autorstwa
18. Dane osobowe zwycięzców będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu wydania nagród
19. Na potrzeby konkursu organizator będzie przetwarzać następujące dane osobowe laureatów: imię, nazwisko, login użytkownika w serwisie ifirma.pl, adres e-mail, adres profilu użytkownika na portalu Facebook

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK