Specustawa – pomoc dla Ukrainy

specustawa pomoc dla ukrainy

Zastanawiasz się, w jaki sposób będzie wyglądała pomoc dla Ukrainy? Przeczytaj, jaka zmiana przepisów ma wejść w życie.

Czas wojny, o którym obecnie mówimy w kontekście konfliktu zbrojnego na Ukrainie jest niezwykle trudnym okresem dla wszystkich, przede wszystkim dla ludności cywilnej Ukrainy. Nic dziwnego, że w tak dramatycznych okolicznościach mamy do czynienia z napływem uchodźców. W ekspresowym tempie rząd polski przygotował projekt specustawy, która reguluje tematy związane z udzielaną pomocą dla Ukrainy.

Co zostało uregulowane w projekcie ustawy?

Rozwiązania zaproponowane w projekcie ustawy mają przede wszystkim na celu wprowadzenie rozwiązań prawnych dla uchodźców z Ukrainy. Do najważniejszych zagadnień uregulowanych w projekcie można zaliczyć:

 1. Legalizację pobytu w Polsce.
 2. Określenie zakresu zadań dla wojewody i jednostek samorządu terytorialnego.
 3. Utworzenie Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.
 4. Dostęp do rynku pracy.
 5. Możliwość prowadzenia działalności gospodarczej.
 6. Uzyskanie wsparcia materialnego.
 7. Opieka zdrowotna.

Legalizacja pobytu w Polsce

Obywatelom Ukrainy, którzy przebywają na terytorium Polski będzie nadawany numer PESEL. Jak można przeczytać w uzasadnieniu do ustawy będzie to możliwe po ustaleniu tożsamości osoby w oparciu o dostępne, w tym unieważnione, dokumenty takie jak: paszport, dowód osobisty, ale także karta Polaka, czy prawo jazdy, w przypadku dzieci akt urodzenia. W przypadkach szczególnych nadanie numeru PESEL może być dokonane na podstawie oświadczenia. Dzięki uzyskaniu numeru PESEL obywatele Ukrainy otrzymają dostęp do usług publicznych a także uzyskać profil zaufany. Wniosek o nadanie numeru PESEL będzie składany do urzędu gminy.

Pomoc wojewody i jednostek samorządu terytorialnego

Zakres i charakter pomocy udzielanej przez wojewodów i samorządy dla uchodźców może mieć szeroki zasięg i obejmuje m.in.:

 • zakwaterowanie,
 • wyżywienie,
 • transport.

Organy terenowe organizują miejsca, w których mogą przebywać osoby z Ukrainy. Mają również za zadanie zapewnienie dla nich podstawowych funkcji życiowych. Z uwagi na ilość obywateli Ukrainy, które z dnia na dzień znalazły się w Polsce jest to niezwykle trudne i odpowiedzialne zadanie.

Utworzenie Funduszu Pomocy

Fundusz zostanie utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego. Wpłaty do Funduszu będą dokonywane m.in.:

 • ze środków budżetu państwa, w tym budżetu środków europejskich,
 • z państwowych funduszy celowych,
 • z darowizn,
 • ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Finansowanie lub dofinansowanie ze środków Funduszu może być udzielone jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza tego sektora.

Dostęp do rynku pracy

W projekcie wprowadzone zostały także rozwiązania ułatwiające zatrudnienie obywateli Ukrainy. Pracodawca zatrudniający obywatela Ukrainy będzie miał 7 dni od dnia podjęcia pracy powiadomić za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – praca.gov.pl właściwy urząd pracy o powierzeniu pracy. Nie dotrzymanie tego terminu będzie równoznaczne z brakiem możliwości świadczenia pracy. Obywatele Ukrainy będą mogli rejestrować się w powiatowych urzędach pracy i korzystać z pośrednictwa w znalezieniu pracy, jak również z oferowanych szkoleń.

Prowadzenie działalności gospodarczej przez obywateli Ukrainy

W projekcie specustawy wprowadzono również możliwość podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na takich samych zasadach, jakie obowiązują obywateli polskich. Zarejestrowanie działalności w CEIDG będzie możliwe pod warunkiem uzyskania wpisu w rejestrze PESEL. Będzie można również zakładać spółki jawne i partnerskie.

Wsparcie finansowe dla obywateli Ukrainy

W projekcie ustawy mówi się o wsparciu w zakresie:

 • świadczeń rodzinnych,
 • świadczenia wychowawczego,
 • świadczenia dobry start,
 • rodzinnego kapitału opiekuńczego,
 • dopłaty do pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Obywatelom Ukrainy zostanie udzielone jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł na osobę, które może być przeznaczone w szczególności na wydatki na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Osobom, które przyjęły obywateli Ukrainy będą mogły otrzymać przez okres 2 miesięcy wsparcie w wysokości 1.200 zł miesięcznie. Obywatelom Ukrainy mogą być przyznawane świadczenia pieniężne i niepieniężne w trybie ustawy o pomocy społecznej.

Dostęp do świadczeń zdrowotnych

Obywatele Ukrainy będą mieli dostęp do opieki zdrowotnej na zasadach i w zakresie, w jakim osobom objętym obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym przysługuje prawo do świadczeń na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Każdy uchodźca z Ukrainy będzie więc miał nieograniczony dostęp do świadczeń realizowanych w ramach NFZ.

Ustawa ma obowiązywać od dnia 24 lutego 2022 roku, a więc od dnia rozpoczęcia wojny. Z projektem ustawy i przebiegiem procesu legislacyjnego można zapoznać się pod wskazanym linkiem.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość