VAT 2011 – stawka 0%

stawka VAT 0%

Z nowym rokiem zmianie uległy zasady dotyczące stawki VAT 0%. Zwiększy się zakres oraz warunki jej zastosowania.

Z nowym rokiem zmianie uległy zasady dotyczące stawki VAT 0%. Zwiększy się zakres oraz warunki jej zastosowania.

Od 1 stycznia 2011 stawka 0% VAT obejmuje:

  • usługi świadczone na obszarze portów morskich, które polegają na obsłudze morskich środków transportu;
  • usługi świadczone na obszarze portów morskich związane z transportem międzynarodowym lub wewnątrzwspólnotową usługą transportu towarów, które polegają na obsłudze lądowych środków transportu, a świadczone są na rzecz podatnika w rozumieniu art. 28a ustawy, który jest usługobiorcą tych usług oraz posiada na terytorium kraju siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub stałe miejsce prowadzenia działalności, jeżeli usługi te wykonywane są poza terytorium kraju (Polski).
Podatnik może zastosować stawkę podatku 0% w odniesieniu do wyżej wymienionych usług. Pod warunkiem, że posiada odpowiednie dokumenty z których wynika, iż usługi te zostały wykonane zgodnie z warunkami określonymi w przepisie. Zmiana ta wprowadza stosowanie takiej samej stawki podatku jak w odniesieniu do analogicznych usług świadczonych na obszarze polskich portów morskich.

Większy zakres stosowania stawki 0%

Dodatkowo, zakres zastosowania stawki 0% rozszerzony został na dostawy towarów lub świadczenie usług na rzecz:
  • organów utworzonych przez Wspólnoty, do których ma zastosowanie Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/4), posiadających siedzibę lub przedstawicielstwo na terytorium innego państwa członkowskiego niż terytorium Polski – do celów służbowych tych organów;
  • organizacji międzynarodowych, które posiadają siedzibę lub przedstawicielstwo poza terytorium UE, uznanych za takie przez państwo siedziby i przez Rzeczpospolitą Polską, w granicach i na warunkach ustalonych przez konwencje międzynarodowe ustanawiające takie organizacje lub przez umowy dotyczące ich siedzib – do celów służbowych tych organizacji.

Warunki stosowania stawki 0%

Nowe przepisy nie zmieniły warunków zastosowania stawki 0%. Aby skorzystać ze stawki 0%, podmioty zainteresowane winny, przed dokonaniem transakcji, przedłożyć sprzedawcy następujące dokumenty:
  • wypełnionego odpowiednio świadectwa zwolnienia z podatku akcyzowego, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 31/96 z dnia 10 stycznia 1996 r. (Dz. Urz. WE. L 8 z 11.01.1996 r., Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 297) potwierdzonego przez właściwe władze państwa siedziby;
  • zamówienia dotyczącego towarów lub usług (wraz z ich specyfikacją), do których odnosi się wymienione świadectwo zwolnienia.
 

Zobacz również:  Eksport towarów – prawo do zastosowania stawki VAT 0%.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Wygodne
integracje i ułatwienia

Sprawdź wszystkie integracje

Program do faktur ifirma.pl w prosty sposób zintegrujesz z Allegro i popularnymi platformami e-commerce, jak Shoper, Shoplo czy PrestaShop.

Ifirma.pl łączy się również z urządzeniami fiskalnymi oraz pozwala na eksport przelewów do banku i zatwierdzanie ich jednym kodem, co znacznie usprawnia codzienną pracę i samodzielne księgowanie.

Dzięki integracji z bazą GUS ułatwiamy też wystawianie faktur - wystarczy, że wpiszesz NIP kontrahenta, a reszta danych uzupełni się automatycznie.