W 2010 roku limity podatkowe będą znacznie wyższe

W przyszłym roku limity podatkowe będą znacznie wyższe. Spółki osobowe i przedsiębiorcy będą prowadzić księgi rachunkowe dopiero, gdy ich obroty przekroczą 5 067 000 zł.

Wyższe limity podatkowe

Kurs euro z 1 października, opublikowany w tabeli kursów średnich Narodowego Banku Polskiego, pozwolił obliczyć limit podatkowy. Tym samym określając status małego podatnika w 2010 roku.

W 2010 status małego podatnika będą mieli ci podatnicy, których przychody brutto nie przekroczą w 2009 r. 5 067 000 zł.

Przywileje dla małych podatników:

  • metoda kasowa rozliczeń VAT,
  • kwartalne rozliczenia VAT bez konieczności wpłacania zaliczek,
  • jednorazowa amortyzacja środków trwałych do wartości 100 000 euro (czyli w 2010 r. do 422 000 zł),
  • możliwość wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w formie kwartalnej lub uproszczonej.

Inna kwota obowiązuje prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze (z wyjątkiem komisu). Jest on małym podatnikiem, jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 45 tys. euro. Na przyszły rok limit ten wynosi 190 tys. zł.

 

Zobacz również – Roczna korekta VAT.

 

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK