W grudniu opłacamy zaliczkę w podwójnej wysokości

Zaliczki miesięczne od osiągniętych dochodów z działalności gospodarczej, najmu lub dzierżawy, od stycznia do listopada uiszcza się w terminie do dnia 20 każdego miesiąca lub kwartału za miesiąc lub kwartał poprzedni.

 

Zaliczkę za grudzień odprowadza się do 20 grudnia w wysokości zaliczki za poprzedni miesiąc, co w praktyce oznacza, że należy odprowadzić podatek w podwójnej wysokości. Takie uregulowanie oznacza, że podatnicy zobowiązani są w terminie do dnia 20 grudnia 2011 r. opłacić zaliczkę na podatek w podwójnej wysokości zaliczki za listopad 2011.

Od 2010 roku miała zostać zlikwidowana zaliczka w podwójnej wysokości, jednak mimo takich założeń nadal obowiązuje. Zmiana została przesunięta do 2012 roku. Dlatego warto się zastanowić się nad listopadowymi inwestycjami, tak aby udało się osiągnąć zmniejszenie przychodu w danym okresie rozliczeniowym. Na przykład w przypadku amortyzowanych środków trwałych należy je zakupić i wprowadzić do ewidencji już w październiku. Wówczas pierwszy odpis amortyzacyjny będzie mógł być naliczony za listopad. Na listopad można zaplanować większe zakupy wyposażenia (do 3,5 tys. zł, czyli niepodlegające amortyzacji)lub środki trwałe, które można amortyzować jednorazowym odpisem w miesiącu zakupu, co pozwoli zwiększyć koszty działalności.

Przy rozliczaniu się w trybie kwartalnym podatnik też nie wylicza zaliczki na podatek na podstawie rzeczywistych danych za IV kwartał, tylko analogicznie do powyższych zasad wpłaca do 20 grudnia zaliczkę w wysokości zaliczki jaka została wyliczona za III kwartał.I tutaj również, gdy za III kwartał nie wystąpiła zaliczka na podatek dochodowy, wówczas nie ma zaliczki za IV kwartał – nawet jeśli IV kwartał zakończyłby się wysokim dochodem.

Ostateczne rozliczenie wpłaconych zaliczek podatkowych i rzeczywiście wyliczonego podatku za cały rok nastąpi do końca miesiąca kwietnia 2012 r. w rozliczeniu rocznym na deklaracji PIT-36 lub PIT-36L.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI