Powrót

Jak wypełnić druk ZUS ZBA?

zus zba jak wypełnić

Kto i kiedy powinien wypełnić druk ZBA? Gdzie można go znaleźć? Jak uzupełnić formularz krok po kroku? Te  i inne informacje znajdziesz w naszym artykule.

Zapisz się do naszego newslettera i raz w tygodniu otrzymuj nową wiedzę z zakresu księgowości, biznesu i technologii. Tylko wartościowe informacje.

Druk ZBA wypełnia się celem dokonania zgłoszenia lub zamknięcia rachunków bankowych płatnika składek ZUS. Zgłoszenie formularza ZUS ZBA należy do obowiązków płatnika, które wynikają bezpośrednio z regulacji ustawowej – art. 43. ust. 4. i 5. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Okoliczności powodujące zaktualizowanie się owego obowiązku mogą kształtować się różnie – ich znajomość pozwala zaś uniknąć nieprzyjemnych sytuacji w konfrontacji z jednostką Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.  

Druk ZUS ZBA – najważniejsze informacje

Kiedy wypełnić druk ZUS ZBA?

ZUS ZBA wypełnia płatnik, chcący zgłosić do ZUS-u: 

 • swój numer bankowy, 
 • nowy rachunek bankowy,
 • fakt zamknięcia zgłoszonego wcześniej rachunku bankowego, 
 • fakt zmiany wcześniej zgłoszonych danych, 
 • chęć korekty danych błędnie przekazanych jednostce ZUS. 

Druku ZUS ZBA nie zgłaszają jednak podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) – w ich przypadku, po wcześniejszym dokonaniu zgłoszenia wniosku rejestrowego do KRS oraz po wypełnieniu wniosku NIP-8, to sama jednostka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych sporządza ZUS ZBA z urzędu. 

Wzór formularza ZUS ZBA online znaleźć można na stronie podmiotowej jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Również samego zgłoszenia dokonać można przez internet – korzystając z Programu Płatnik lub aplikacji ePłatnik oraz opatrując formularz bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub potwierdzając swoją tożsamość z wykorzystaniem profilu zaufanego ePUAP. 

Powiązane formularze

Druk ZBA pozostaje w związku z innymi urzędowymi formularzami. W przypadku, gdy do płatnika przypisany jest więcej niż jeden rachunek bankowy, konieczne staje się wypełnienie ZUS ZBA, stanowiącego załącznik do dwóch innych formularzy – ZUS ZPA lub ZUS ZFA. Fakt posiadania większej ilości kont bankowych zaznacza się w odpowiednich polach wspomnianych formularzy – odpowiednio polu 02 sekcji IV ZUS ZPA lub polu 02. sekcji V ZUS ZFA. 

Ponadto, w przypadku osób fizycznych dopiero rozpoczynających prowadzenie własnej działalności gospodarczej, konieczne jest wypełnienie części CEIDG-RB wniosku o wpis. Kolejne zmiany powinny być dokonywane już na formularzu ZUS ZBA.

Jak wypełnić ZUS ZBA krok po kroku?

Sekcja I – dane organizacyjne

Płatnik pozostawia tę sekcję pustą. Wypełnia ją jednostka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

zba dane organizacyjne

Sekcja II – dane identyfikacyjne płatnika składek

Sekcja ta wymaga szczególnej uwagi wypełniającego. Powinna zawierać dane identyczne z tymi zawartymi  w zgłoszeniach ZUS ZPA, ZUS ZFA lub w CEIDG-1, w razie zaś konieczności zgłoszenia zmiany bądź korekty – tożsame z informacjami ujawnionymi w sekcji III formularza ZUS ZIPA lub we wniosku CEIDG-1. Wśród danych tych znaleźć można: NIP, REGON, PESEL, dane identyfikujące dowód osobisty, paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość). Pola 03 – 05 oraz 07 – 09 sekcji dedykowane są płatnikom będącym osobami fizycznymi;

zba dane identyfikacyjne

Sekcje III – VIII – informacja o rachunku bankowym płatnika składek

Pole 01 przeznaczone jest na wskazanie celu składania druku – zgłaszający nowy rachunek bankowy powinni wpisać w tym miejscu „1”, podczas gdy zgłaszający zamknięcie zgłoszonego uprzednio rachunku – „2”. Pole 02 wydzielono z kolei, celem zamieszczenia w nim numeru rachunku bankowego zgłaszającego – przyjmuje on postać nieprzerwanego ciągu cyfr. Kolejne sekcje należy wypełnić analogicznie do III.

zba informacja o rachunku

Sekcja IX – oświadczenie płatnika składek

W miejscu tym płatnik składa oświadczenie w przedmiocie zgodności podanych danych ze stanem faktycznym i prawnym. Formularz zawiera w tym zakresie pouczenie odnośnie do odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy.

oświadczenie

Ostatnią, X sekcję – adnotacje ZUS – należy pozostawić pustą – wypełnia ją jednostka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Najważniejsze pytania

 1. 🔸Co to jest ZUS ZBA?

  ZUS ZBA to formularz urzędowy, pozwalający na złożenie oświadczenia adresowanego do jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie numeru bankowego składającego oświadczenie (płatnika).

 2. 🔸Kiedy składa się ZUS ZBA?

  ZUS ZBA składa się, chcąc zgłosić rachunek bankowy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zawiadomić o zamknięciu uprzednio zgłoszonego rachunku, zawiadomić o jego zmianie lub korekcie przekazanych urzędowi, odnoszących się do niego danych. 

 3. 🔸Kto dokonuje zgłoszenia ZUS ZBA?

  Zgłoszenia ZUS ZBA dokonuje płatnik.

 4. 🔸Gdzie znaleźć wzór druku ZBA online?

  Wzór druku dostępny jest na stronie podmiotowej jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

 5. 🔸Czy zgłoszenia ZUS ZBA dokonać można online?

  ZUS ZBA zgłaszać można nie tylko drogą tradycyjną (stacjonarnie, na poczcie), ale również przez internet. Pomocne w tym zakresie są Platforma Płatnik oraz aplikacja ePłatnik, dzięki którym można w bezpieczny i szybki sposób dostarczyć dokumentację na skrzynkę elektroniczną jednostki ZUS. Formy te wymagają bowiem opatrzenia formularza bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub potwierdzenia tożsamości z wykorzystaniem profilu zaufanego ePUAP.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

Twój znajomy zakłada firmę Blog banner
Księgowość Internetowa Księgowość Internetowa Księgowość Internetowa

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Ikona - wygodnie

Nowoczesna

Ikona - rzetelnie

Rzetelna

Ikona - księgowość

Księgowość