Jak wypełnić druk ZUS ZBA?

zus zba jak wypełnić

Kto i kiedy powinien wypełnić druk ZBA? Gdzie można go znaleźć? Jak uzupełnić formularz krok po kroku? Te  i inne informacje znajdziesz w naszym artykule.

Druk ZBA wypełnia się celem dokonania zgłoszenia lub zamknięcia rachunków bankowych płatnika składek ZUS. Zgłoszenie formularza ZUS ZBA należy do obowiązków płatnika, które wynikają bezpośrednio z regulacji ustawowej – art. 43. ust. 4. i 5. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Okoliczności powodujące zaktualizowanie się owego obowiązku mogą kształtować się różnie – ich znajomość pozwala zaś uniknąć nieprzyjemnych sytuacji w konfrontacji z jednostką Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.  

Druk ZUS ZBA – najważniejsze informacje

Kiedy wypełnić druk ZUS ZBA?

ZUS ZBA wypełnia płatnik, chcący zgłosić do ZUS-u: 

 • swój numer bankowy, 
 • nowy rachunek bankowy,
 • fakt zamknięcia zgłoszonego wcześniej rachunku bankowego, 
 • fakt zmiany wcześniej zgłoszonych danych, 
 • chęć korekty danych błędnie przekazanych jednostce ZUS. 

Druku ZUS ZBA nie zgłaszają jednak podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) – w ich przypadku, po wcześniejszym dokonaniu zgłoszenia wniosku rejestrowego do KRS oraz po wypełnieniu wniosku NIP-8, to sama jednostka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych sporządza ZUS ZBA z urzędu. 

Wzór formularza ZUS ZBA online znaleźć można na stronie podmiotowej jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Również samego zgłoszenia dokonać można przez internet – korzystając z Programu Płatnik lub aplikacji ePłatnik oraz opatrując formularz bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub potwierdzając swoją tożsamość z wykorzystaniem profilu zaufanego ePUAP. 

Powiązane formularze

Druk ZBA pozostaje w związku z innymi urzędowymi formularzami. W przypadku, gdy do płatnika przypisany jest więcej niż jeden rachunek bankowy, konieczne staje się wypełnienie ZUS ZBA, stanowiącego załącznik do dwóch innych formularzy – ZUS ZPA lub ZUS ZFA. Fakt posiadania większej ilości kont bankowych zaznacza się w odpowiednich polach wspomnianych formularzy – odpowiednio polu 02 sekcji IV ZUS ZPA lub polu 02. sekcji V ZUS ZFA. 

Ponadto, w przypadku osób fizycznych dopiero rozpoczynających prowadzenie własnej działalności gospodarczej, konieczne jest wypełnienie części CEIDG-RB wniosku o wpis. Kolejne zmiany powinny być dokonywane już na formularzu ZUS ZBA.

Jak wypełnić ZUS ZBA krok po kroku?

Sekcja I – dane organizacyjne

Płatnik pozostawia tę sekcję pustą. Wypełnia ją jednostka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

zba dane organizacyjne

Sekcja II – dane identyfikacyjne płatnika składek

Sekcja ta wymaga szczególnej uwagi wypełniającego. Powinna zawierać dane identyczne z tymi zawartymi  w zgłoszeniach ZUS ZPA, ZUS ZFA lub w CEIDG-1, w razie zaś konieczności zgłoszenia zmiany bądź korekty – tożsame z informacjami ujawnionymi w sekcji III formularza ZUS ZIPA lub we wniosku CEIDG-1. Wśród danych tych znaleźć można: NIP, REGON, PESEL, dane identyfikujące dowód osobisty, paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość). Pola 03 – 05 oraz 07 – 09 sekcji dedykowane są płatnikom będącym osobami fizycznymi;

zba dane identyfikacyjne

Sekcje III – VIII – informacja o rachunku bankowym płatnika składek

Pole 01 przeznaczone jest na wskazanie celu składania druku – zgłaszający nowy rachunek bankowy powinni wpisać w tym miejscu „1”, podczas gdy zgłaszający zamknięcie zgłoszonego uprzednio rachunku – „2”. Pole 02 wydzielono z kolei, celem zamieszczenia w nim numeru rachunku bankowego zgłaszającego – przyjmuje on postać nieprzerwanego ciągu cyfr. Kolejne sekcje należy wypełnić analogicznie do III.

zba informacja o rachunku

Sekcja IX – oświadczenie płatnika składek

W miejscu tym płatnik składa oświadczenie w przedmiocie zgodności podanych danych ze stanem faktycznym i prawnym. Formularz zawiera w tym zakresie pouczenie odnośnie do odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy.

oświadczenie

Ostatnią, X sekcję – adnotacje ZUS – należy pozostawić pustą – wypełnia ją jednostka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Najważniejsze pytania

 1. 🔸Co to jest ZUS ZBA?

  ZUS ZBA to formularz urzędowy, pozwalający na złożenie oświadczenia adresowanego do jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie numeru bankowego składającego oświadczenie (płatnika).

 2. 🔸Kiedy składa się ZUS ZBA?

  ZUS ZBA składa się, chcąc zgłosić rachunek bankowy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zawiadomić o zamknięciu uprzednio zgłoszonego rachunku, zawiadomić o jego zmianie lub korekcie przekazanych urzędowi, odnoszących się do niego danych. 

 3. 🔸Kto dokonuje zgłoszenia ZUS ZBA?

  Zgłoszenia ZUS ZBA dokonuje płatnik.

 4. 🔸Gdzie znaleźć wzór druku ZBA online?

  Wzór druku dostępny jest na stronie podmiotowej jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

 5. 🔸Czy zgłoszenia ZUS ZBA dokonać można online?

  ZUS ZBA zgłaszać można nie tylko drogą tradycyjną (stacjonarnie, na poczcie), ale również przez internet. Pomocne w tym zakresie są Platforma Płatnik oraz aplikacja ePłatnik, dzięki którym można w bezpieczny i szybki sposób dostarczyć dokumentację na skrzynkę elektroniczną jednostki ZUS. Formy te wymagają bowiem opatrzenia formularza bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub potwierdzenia tożsamości z wykorzystaniem profilu zaufanego ePUAP.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość