Bariery podatkowe – 1. Definicja prezentów o małej wartości

Definicja prezentów o małej wartości. Obecna regulacja Ustawy o VAT nakłada na podatników uciążliwy obowiązek prowadzenia ewidencji osób obdarowanych. W przypadku jeśli jednostkowa cena nabycia lub koszt wytworzenia prezentu przekracza 10 zł.

Przyczyna prawna/ faktyczna

Art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT).

Rekomendacja PKPP Lewiatan

Wprowadzenie odwołania do wartości jednorazowej transakcji umożliwi ograniczenie zbędnej biurokracji i wyeliminuje fikcyjne ewidencje z „martwymi duszami”.

Stanowisko Ministerstwa Finansów

Propozycja wprowadzenia odwołania do wartości jednorazowej transakcji nie zasługuje na uwzględnienie. Art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług odnosi się już obecnie do wartości jednorazowej transakcji (ceny jednostkowej towaru) i podatnik wręczający prezenty do określonej wartości (ceny jednostkowej) nie jest obowiązany prowadzić ewidencji osób obdarowanych. Ewidencję taką podatnik powinien prowadzić, jeżeli cena jednostkowa towaru, co do zasady, jest wyższa niż 10 zł, ale niższa niż limit określony w art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Wówczas prezenty dla jednej osoby do tego limitu nie podlegałyby opodatkowaniu, pod warunkiem prowadzenia ewidencji pozwalającej ustalić tożsamość tej obdarowanej osoby.

Prowadzenie przez podatników ewidencji osób obdarowanych prezentami o małej wartości w świetle przepisów ww. ustawy o podatku od towarów i usług, jest warunkiem wyłączenia z zakresu opodatkowania ww. podatkiem tych czynności tylko wówczas, gdy kwota jednostkowa prezentu przekracza 10 zł. Do podatnika należy zatem decyzja, czy chce skorzystać z ww. warunku przekazując prezenty o wartości przekraczającej 10 zł.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI