Blog ifirma.pl

BHP a praca zdalna 2024 – obowiązki pracodawców

|
|
4 minut czytania
Wprowadzenie do kodeksu pracy możliwości wykonywania pracy zdalnie wiąże się z nowymi przepisami dotyczącymi zasad BHP. Przeczytaj artykuł i sprawdź, jakie są najważniejsze zmiany.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Obowiązki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy kodeks pracy (dalej: kp) zmienił w stosunku do pracowników wykonujących swoją pracę zdalnie. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, o czym musisz pamiętać, zanim dopuścisz pracownika do pracy spoza siedziby firmy.

BHP w pracy zdalnej – zlikwidowane obowiązki

Wykonywanie pracy zdalnej przez pracownika zmienia nieco obowiązki pracodawcy w zakresie BHP. Część powinności, z racji specyfiki pracy, została zniesiona. Chodzi przede wszystkim o obowiązki związane ze świadczeniem pracy wielu pracowników w jednym miejscu oraz świadczeniem pracy w innym (niż siedziba przedsiębiorstwa) uzgodnionym miejscu.

Przykładowo: pracodawca nie ma obowiązku pracownikom pracującym zdalnie zapewnić odpowiednich urządzeń higieniczno-sanitarnych i środków higieny osobistej (jak to jest wobec pracowników pracujących w tradycyjnym modelu). Więcej o obowiązkach, które są uchylone w odniesieniu do pracowników pracujący zdalnie, mówi art. 6731§ 1 kp.

Obowiązki BHP przy pracy zdalnej w 2024

Jeden z obowiązków funkcjonujących przy pracy w siedzibie firmy został przekształcony na realia pracy zdalnej. Jest nim możliwość przeprowadzenia przez pracodawcę szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i potwierdzenia przez pracownika ukończenia tego szkolenia także w postaci elektronicznej.

Inna powinność pracodawcy to przygotowanie oceny ryzyka zawodowego uwzględniającego wpływ pracy zdalnej na wzrok, układ mięśniowo-szkieletowy i uwarunkowania psychospołeczne.

Na tej podstawie pracodawca sporządza informację dotyczącą pracy zdalnej w odniesieniu do:

 • zasad organizacji stanowiska pracy,
 • zasad BHP,
 • czynności do wykonania przez pracownika po zakończeniu pracy,
 • zasad postępowania przy wystąpieniu sytuacji awaryjnych zagrażających zdrowiu bądź życiu.

Pracownik przed dopuszczeniem do pracy potwierdza oświadczeniem (elektronicznie bądź papierowo) zapoznanie się z przygotowanymi przez pracodawcę dokumentami (oceną ryzyka zawodowego oraz sporządzoną informacją) i zobowiązuje się do przestrzegania zasad w nich zawartych.

Oprócz powyższego oświadczenia pracodawca ma obowiązek otrzymać od pracownika kolejne oświadczenie potwierdzające, że na stanowisku pracy zdalnej w uzgodnionym miejscu są zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki tej pracy.

Pracodawca ma prawo (nie jest to obowiązek – na podstawie art.6728 § 1 kp) przeprowadzić kontrolę w zakresie BHP w miejscu wykonywania pracy zdalnej. Kontrola przeprowadzana jest po uzgodnieniu z pracownikiem w godzinach jego pracy.

Wypadek w trakcie wykonywania pracy zdalnej

Na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (zwanej potocznie ustawą wypadkową) za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie spowodowane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

 • podczas lub w związku z wykonywaniem zwykłych czynności na polecenie przełożonych lub bez takiego polecenia,
 • w czasie pozostawania pracownika do dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania pracy.

Przykład 1

Marta dostała polecenie od pracodawcy, aby w godzinach pracy przyjechać do siedziby firmy i odebrać dokumenty, które są jej niezbędne do wykonywania pracy zdalnej z domu. W trakcie drogi poślizgnęła się na oblodzonym chodniku i złamała nogę. Takie zdarzenie może zostać zakwalifikowane jako wypadek w drodze do pracy, pomimo że uzgodnionym miejscem wykonywania pracy jest miejsce zamieszkania pracownika.

Kp mówi wprost, że razie wypadku w pracy zdalnej, zastosowanie mają dotychczasowe przepisy. Tj. pracodawca ma obowiązek m.in.:

 • zawiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora, jeżeli był to wypadek śmiertelny lub ciężki,
 • prowadzić rejestr wypadków,
 • przechowywać protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku i inną dokumentacją dot. wypadku przez 10 lat.

Pracownikowi, który uległ wypadkowi w pracy zdalnej, przysługuje od pracodawcy odszkodowanie za utratę (zniszczenie) przedmiotów osobistego użytku lub niezbędnych do wykonywania pracy (jeżeli doszło do tego w związku z wypadkiem).

Ponadto przepisy doprecyzowują, że w razie wypadku przy pracy zdalnej, pracodawca dokonuje oględzin miejsca zdarzenia w terminie uzgodnionym z pracownikiem (lub z jego domownikami, jeżeli stan zdrowia pracownika nie pozwala na takie uzgodnienie).

Zasady BHP w pracy zdalnej – podsumowanie

Nowa powinność, o której muszą pamiętać pracodawcy, to przede wszystkim sporządzenie dwóch dokumentów: oceny ryzyka zawodowego pracy zdalnej i informacji na jej podstawie. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zdalnej, musi on podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z tymi dokumentami oraz oświadczenie potwierdzające, że miejsce, w którym będzie świadczył pracę, spełnia zasady BHP.

Szkolenie wstępne BHP w pracy zdalnej może zostać przeprowadzone elektronicznie i elektronicznie pracownik może potwierdzić uczestniczenie w nim. Warto też wiedzieć, że przepisy dotyczące wypadków przy pracy, znajdują zastosowanie, jeżeli do wypadku dojdzie przy pracy wykonywanej zdalnie.

Autor ifirma.pl

Justyna Czerwińska

Od kilku lat związana z topowymi redakcjami biznesowymi. Pisze o księgowości, finansach i sprawach marketingowych - czyli o tematach, które interesują każdego przedsiębiorcę.

Z przyjemnością czyta ustawy, kodeksy, rozporządzenia, regulaminy i inne oficjalne dokumenty, które rozkłada na czynniki pierwsze. Pomagają jej w tym umiejętności analityczne i syntetyczne. Wierzy w moc twardych danych i w artykułach chętnie wykorzystuje wyniki badań, raporty i statystyki. Sama prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, dlatego z doświadczenia zna i rozumie problemy drobnych przedsiębiorców. Artykułami dotyczącymi spraw księgowych stara się je rozwiązywać. Stawia przy tym na prosty, zrozumiały dla każdego język, logiczną strukturę i przykłady z życia wzięte.

Pracę nad każdym artykułem zaczyna od zakwestionowania swojej wiedzy i sprawdzenia jej w źródłach. Prywatnie lubi zagadki logiczne i grę w Sudoku.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie