Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – czym jest i kto musi się zarejestrować?

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych CRBR

Prowadzisz spółkę prawa handlowego? Sprawdź jakich obowiązków powinieneś dopełnić. W artykule wyjaśniamy, czym jest Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, kogo dotyczy, jak zgłosić do niego spółkę, do kiedy należy przesłać zgłoszenie i jakie kary grożą za jego brak.

Spółki prawa handlowego typu: jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjne mają obowiązek dokonać rejestracji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Wprowadzenie takiego obowiązku wiąże się z podjęciem działań mających na celu przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Utworzenie Rejestru stanowi realizację przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Co to jest Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)?

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych jest to system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych. Beneficjentem rzeczywistym jest zawsze osoba/osoby fizyczne, które posiadają takie uprawnienia prawne lub faktyczne dzięki, którym sprawują bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Jest to osoba upoważniona do reprezentacji spółki. Zakres uprawnień beneficjenta rzeczywistego jest tak szeroki, że umożliwia mu wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę.

Kto musi się zgłosić do CRBR?

Za beneficjenta rzeczywistego spółki prawa handlowego uważa się:

 1. Udziałowców lub akcjonariuszy posiadających prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji w danej spółce.
 2. Osoby dysponujące więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki, także jako zastawnicy albo użytkownicy lub na podstawie porozumień z innymi osobami uprawnionymi do głosu.
 3. Osoby sprawujące kontrolę nad spółką lub spółkami, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25 % ogólnej liczby udziałów lub akcji.
W sytuacji, gdy nie jest możliwe określenie beneficjenta rzeczywistego w spółce, do CRBR należy zgłosić osobę lub osoby zajmujące wyższe stanowisko kierownicze, może to być np. członek zarządu.

Kto dokonuje zgłoszenia do CRBR?

Zgłoszenia do CRBR może dokonać wyłącznie osoba uprawniona do reprezentowania spółki. Co do zasady w spółce osobowej uprawniony do zgłoszenia będzie wspólnik, a w spółce kapitałowej zarząd. Osoby dokonujące zgłoszenia odpowiadają za prawidłowość danych zawartych w zgłoszeniu pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Zgłoszenia danych do CRBR nie można dokonać przez pełnomocnika.

Jakie informacje są zgłaszane?

W pierwszej grupie informacji znajdą się dane spółki:

 • nazwa spółki,
 • forma organizacyjna,
 • siedziba spółki,
 • numer w KRS,
 • numer NIP.

W drugiej grupie informacji znajdą się dane beneficjenta rzeczywistego i osób, które reprezentują spółkę:

 • imię i nazwisko,
 • obywatelstwo,
 • państwo zamieszkania,
 • numer PESEL lub data urodzenia w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL,
 • informacje o wielkości i charakterze udziału lub uprawnienia, które posiada beneficjent rzeczywisty.

Kiedy należy dokonać zgłoszenia do CRBR?

Zgłoszenia do CRBR dokonuje się w terminie:

 1. W przypadku nowych spółek – w terminie 7 dni roboczych od dnia wpisania spółki do KRS.
 2. W przypadku spółek istniejących przed 13 października 2019 r. – do 13 lipca 2020 r.
 3. W przypadku zmiany informacji podanych do rejestru – w ciągu 7 dni od dnia powstania zmiany.

W jaki sposób dokonuje się zgłoszenia do CRBR?

Zgłoszenia do rejestru dokonuje się wyłącznie elektronicznie na stronie rejestru CRBR. Po wejściu na stronę CRBR należy wybrać przycisk “Utwórz zgłoszenie”.

utwórz zgłoszenie w CRBR

Utwórz zgłoszenie w CRBR
 

A następnie wypełniać kolejno pojawiające się pola.

Wypełnione zgłoszenie można podpisać w następujący sposób:

Po wysłaniu zgłoszenia można pobrać urzędowe potwierdzenie odbioru (UPO).

Wysłany wniosek pojawi się w rejestrze CRBR i można go odszukać poprzez opcję “Wyszukaj”:

wysłany wniosek w CRBR

Wysłany wniosek w CRBR
 

Sankcje za brak zgłoszenia

Sankcje za brak zgłoszenia mogą się okazać bardzo dotkliwe. Może być nałożona na spółkę kara pieniężna do wysokości 1.000.000 zł za:

 • brak zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego w terminie 7 dni od dnia wpisu do KRS,
 • brak zmiany danych w rejestrze, w terminie 7 dni od dnia powstania tej zmiany.
Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Księgowość Internetowa Księgowość Internetowa Księgowość Internetowa

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość