Czy wpłaty do PFRON mogą być kosztem?

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w skrócie PFRON, jest to fundusz celowy. Został utworzony, żeby wspierać osoby niepełnosprawne i instytucje obsługujące takie osoby. Intencją funduszu jest, aby środki trafiały do najbardziej potrzebujących. Czy wpłaty na PFRON mogą być uznane za koszt uzyskania przychodu?

Kto ma obowiązek dokonywania wpłat na PFRON?

Obowiązkiem dokonywania wpłat na PFRON objęci są wszyscy pracodawcy, którzy zatrudniają miesięcznie co najmniej 25 osób w przeliczeniu na etaty. Jeżeli wśród zatrudnionych znajdują się osoby niepełnosprawne, a wskaźnik zatrudnienia takich osób przekracza 6%, a w przypadku szkół, przedszkoli, placówek opiekuńczo-wychowawczych 2% to taki pracodawca nie dokonuje wpłat na PFRON. Pozostali pracodawcy są zobowiązani do naliczania i odprowadzania wpłat w terminie do 20. dnia miesiąca.

Czy wpłaty do PFRON mogą być kosztem uzyskania przychodów?

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych definiuje koszty uzyskania przychodów w art. 22, natomiast w art. 23 wymienia co nie uważa się za koszty. Wpłaty dokonywane na PFRON znalazły się w katalogu wyłączeń z kosztów uzyskania (art. 23 pkt 29 ustawy o PIT). Wnoszenie opłat jest ustawowym obowiązkiem, jednakże ustawodawca wyłączył taką płatność z kosztów. W zamian pracodawcy otrzymali możliwość obniżenia wpłat.

Obniżenie wpłat na PFRON

W ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych został wprowadzony zapis, który pozwala na obniżenie wpłat na PFRON, gdy u sprzedającego wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 30%. Obniżenia może dokonać dokonujący zakupu produkcji lub usługi, z wyłączeniem handlu. Sprzedający ma obowiązek przekazać kupującemu informację na formularzu INF_U o wysokości przysługującego obniżenia w formie pisemnej tradycyjnej z podpisem lub elektronicznej. Jeżeli będzie to forma elektroniczna to powinna być autoryzowana podpisem kwalifikowanym. Sprzedający wystawia informację niezwłocznie po terminowym uregulowaniu należności przez kupującego jednak nie później niż do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przypadał termin płatności za zakup.

▲ wróć na początek

Popularne posty:

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disqus. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disqus zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disqus. O szczegółach przetwarzania danych przez Disqus dowiesz się ze strony.
BezpiecznaKsiegowoscPan

Bezpieczna księgowość bez wychodzenia z domu

jesteś w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym z dedykowaną księgową

*zapomnij o papierkowej robocie, wystaw faktury i zaksięguj koszty w aplikacji ifi

IFIRMA nowoczesna rzetelna księgowość #zostanwdomu

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ

Szukasz księgowości?
wybierz ifirma.pl

✅ dedykowana księgowa,


✅ program do faktur,


✅ gotowe rozliczenia i zero zmartwień.

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ

Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań